Zpracování a sdílení osobních údajů

Naši zpracovatelé

Naše produkty nabízíme a obsluhujeme hlavně vlastními zaměstnanci, případně prostřednictvím vybraných společností patřících do Koncernu ČEZ. Využíváme však také externí síť smluvních partnerů.

Pokud někoho dalšího pověříme výkonem námi prováděné činnosti, může při ní docházet ke zpracování vašich osobních údajů. V takových případech se naši dodavatelé nebo externí smluvní partneři stávají současně zpracovateli osobních údajů. Zpracovatel je oprávněn nakládat s údaji výhradně v námi stanoveném rozsahu a pro účely výkonu činnosti, ke které byl naší společností pověřen.

Ke zpracování vašich údajů využíváme zejména tyto kategorie zpracovatelů:

  • poskytovatele vybraných IT služeb,
  • poskytovatele služeb telefonního centra,
  • poskytovatele archivačních služeb,
  • subjekty vymáhající naše pohledávky,
  • smluvní partnery nabízející naše produkty a služby a zajišťující obsluhu zákazníků,
  •  poskytovatele právních služeb,
  • auditory,
  • marketingové agentury,
  • poskytovatele tiskových a poštovních služeb, včetně kurýrů,
  • odhadce.

Za účelem zajištění bezpečnosti objektů, ve kterých zajišťujeme Vaší obsluhu a vykonáváme další činnosti, a k zajištění bezpečnosti poskytovaných služeb, byly instalovány kamerové systémy se záznamem. Na umístění těchto kamerových systémů vás vždy upozorňujeme informačními cedulkami a piktogramy při vstupu do takového prostoru, s označením společnosti ČEZ, a.s. jako správce. A také s odkazem na internetové stránky, kde jsou uvedeny podrobnější informace o zpracování pořízených záznamů.

Pořízené kamerové záznamy jsou v případě bezpečnostních incidentů zpřístupněny pro vyhodnocení pouze určeným zaměstnancům. Předány mohou být pouze orgánům činným v trestním řízení nebo správním orgánům pro vedení přestupkového řízení, a to na základě jejich písemné žádosti. Záznamy těmto orgánům mohou být poskytnuty i z vlastního rozhodnutí, pokud existuje podezření ze spáchání trestného činu nebo přestupku, které jsou na záznamu zachyceny. Pořízené záznamy jsou uloženy zabezpečeným způsobem, a nedojde-li k jejich předání oprávněným státním orgánům, jsou do třiceti dnů smazány.

K personalizaci obsahu a reklam, poskytování funkcí sociálních médií a analýze návštěvnosti webových stránek naší společnosti využíváme soubory cookie. Informace o tom, jak náš web používáte, sdílíme se svými partnery pro sociální média, inzerci a analýzy. Partneři tyto údaje mohou zkombinovat s dalšími informacemi, které jste jim poskytli nebo které získali v souvislosti s tím, že používáte také jejich služby.

Podrobné informace k souborům cookie jsou vám k dispozici zde.

Naše společnost vám nabízí možnost vytvoření osobního účtu ČEZ ON-LINE (dále „ČOL“). S účtem ČOL se můžete přihlásit k produktům a službám naší společnosti.

Naše společnost zpracovává vaše údaje manuálně i automatizovaně. Při automatizovaném zpracování vašich údajů ale nepoužíváme automatizované rozhodování, které by mohlo mít dopad na vaše práva. 

Ochrana vašich údajů je v naší společnosti organizačně a technicky zabezpečena v souladu s příslušnými právními předpisy. Srovnatelnou úroveň zabezpečení vašich údajů vyžadujeme i od všech našich zpracovatelů osobních údajů.

Pokud s námi řešíte distribuční požadavky týkající se společnosti ČEZ Distribuce, a.s. a za tím účelem nám předáváte vaše osobní údaje určené pro ČEZ Distribuci, a.s. jsme zpracovatelem vašich osobních údajů. Vaše údaje zpracováváme za účelem vyřízení vašeho požadavku, předání vašich údajů správci, společnosti ČEZ Distribuce, a.s. a za účelem plnění dalších povinností, které nám určil správce. Bližší informace o zpracování vašich osobních údajů správcem, společností ČEZ Distribuce, a.s. jsou k dispozici na www.cezdistribuce.cz/gdpr.

Vaše osobní údaje mohou být pro zajištění výše popsaných účelů vedle naší společnosti a jejích zaměstnanců zpracovávány také některými dalšími společnostmi z Koncernu ČEZ případně jinými subjekty mimo Koncern ČEZ jako zpracovateli vašich údajů. Vaše údaje těmto společnostem nebo subjektům předáváme jen v tom případě, že splňují námi definované organizační a technické podmínky k zajištění jejich náležité ochrany. A dále, že jsou písemnou smlouvou zavázáni k dodržení sjednaných podmínek zpracování vašich údajů i zajištění stanovené ochrany.

Důvodem pro předávání vašich údajů těmto dalším společnostem nebo subjektům jako zpracovatelům je zpravidla skutečnost, že využívají znalosti, postupy nebo technologie s potřebnou odbornou úrovní, která jim umožňuje efektivněji dosáhnout některý s výše uvedených účelů zpracování a zajistit přitom i potřebnou ochranu vašich osobních údajů.

Některé naše produkty nebo služby jsou poskytovány ve spolupráci se společnostmi mimo Koncern ČEZ, jako jsou např. smluvní partneři v kontaktních místech nebo dodavatelé. Nebo jsou na vaši žádost doprovázeny produktem nebo službou jiné spolupracující společnosti, jako například smlouvou o spotřebitelském úvěru. Ve všech takových případech dochází ke sdílení respektive zpracování vašich osobních údajů na základě smluv o zpracování osobních údajů.

Vaše osobní údaje mohou být na základě oprávněné žádosti předány také třetím subjektům, které disponují zákonnou pravomocí vyžadovat předání takových osobních údajů, jako jsou různé státní orgány.