Kde ukládáme osobní údaje

Osobní údaje shromažďované naší společností jsou zpracovány a uloženy výhradně na území České republiky.

Pro soubory cookie využíváme služeb společnosti Google Inc., která sídlí mimo území států EU, a to v USA.  Podle rozhodnutí Evropské komise uveřejněné v Úředním věstníku EU tato země patří do skupiny zemí se zajištěnou odpovídající ochranou osobních údajů a režimem jejich volného předávání.