Informace o společnosti

Základní informace

Obchodní název ČEZ Recyklace, s.r.o.
Sídlo Duhová 2/1444
Praha 4
140 00
03479919
DIČ CZ03479919
Zápis u OR v obchodním rejstříku, vedeného Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 23 23 58, datum zápisu 13. října 2014
Rok založení 2014
Základní kapitál 2 000 000 Kč

 

Dokumenty ke stažení

  • Vzor smlouvy o kolektivním plnění pro výrobce / dovozce solárních panelů (Smlouva o kolektivním plnění určená pro osoby které do ČR dováží solární panely, případně je v ČR vyrábí a následně uvádí na trh.)
  • Vzor smlouvy o kolektivním plnění pro provozovatele solárních elektráren (Smlouva o kolektivním plnění určená pro provozovatele solárních elektráren, které jsou sestaveny z panelů uvedených na trh přede dnem 1. 1. 2013. Tuto smlouvu mohou uzavřít především osoby, které měly obdobný smluvní vztah uzavřen s bývalým kolektivním systémem REMA PV (nyní XSOLAR REUSE SYSTÉM) a potřebují nadále splňovat zákonné podmínky, pokud jde o (finanční) zajištění budoucího zpětného odběru a recyklace solárních panelů.)

Sazebníky peněžitých příspěvků hrazených za hmotnostní jednotku

  • výše příspěvku do kolektivního systému pro fotovoltaické panely uvedené na trh před 1.1.2013 je 8,50 Kč/kg
  • výše příspěvku do kolektivního systému pro fotovoltaické panely uvedené na trh po 1.1.2013 je 0,60 Kč/kg (do 31.3.2023)
  • výše příspěvku do kolektivního systému pro fotovoltaické panely uvedené na trh po 1.1.2013 je 2,00 Kč/kg (od 1.4.2023)

Informace o postupu výběru osob poskytujících služby recyklace

Osoba poskytující služby v oblasti nakládání s výrobky s ukončenou životností byla vybrána dle § 27 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Společníci

Přehled společníků ČEZ Recyklace, s.r.o.
Název společnosti Podíl na ZK (v%)
ČEZ, a. s., Duhová 2/1444, 140 53 Praha 4 34 %
SOLSOL s.r.o., Zeleného 652/9, 616 00 Brno 33 %
Solar Solutions Invest AG, Riedweg 3, 6418 Rothenthurm, Švýcarská konfederace 33 %

 

Statutární orgán společnosti

Ing. Přemysl Šašek, Ph.D., MBA

Předseda rady jednatelů od 1. 7. 2021

Mgr. Ing. Ladislav Trylč

Místopředseda rady jednatelů od 1. 7. 2023

Dozorčí rada společnosti

Stuart Brannigan

Předseda dozorčí rady od 1. 7. 2023

Ing. Radoslav Maxa

Člen dozorčí rady od 1. 7. 2023

Radek Orság

Člen dozorčí rady od 1. 7. 2023