Profil společnosti

Společnost ČEZ Recyklace s.r.o. byla založena v roce 2014 jako provozovatel kolektivního systému pro elektrozařízení skupiny 4b. Prioritou je zpětný odběr vyřazených fotovoltaických panelů v souladu s principy odpadového hospodářství.