Profil společnosti

Dne 18. 12. 2012 se konala mimořádná valná hromada, která udělila souhlas ke smlouvě o vkladu části podniku – organizační jednotka Elektrárna Dětmarovice – do základního kapitálu společnosti Elektrárna Dětmarovice, a.s.

K 1. 2. 2013 byla Elektrárna Dětmarovice vyčleněna do samostatné společnosti Elektrárna Dětmarovice, a.s., a i nadále  bude dodávat teplo do Bohumína a Orlové prostřednictvím sítí společnosti ČEZ Teplárenská.