Informace o společnosti

Společnost Elektrárna Mělník III, a. s., je jako řízená osoba součástí koncernu řízeného společností ČEZ, a. s., jako řídící osobou. Toto oznámení je činěno v souladu s ustanovením § 79 odst. 3 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, v platném znění.

Základní informace

Obchodní název Elektrárna Mělník III, a. s.
Sídlo Duhová 2/1444
Praha 4
140 53
24263397
DIČ CZ24263397
Zápis u OR v obchodním rejstříku, vedeného Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 18490, datum zápisu 22. srpna 2012
Rok založení 2012
Základní kapitál 20 000 000 Kč

 

Dokumenty ke stažení

 

Akcionáři

Přehled akcionářů Elektrárna Mělník III, a. s.
Název společnosti Podíl na ZK (v%)
ČEZ, a. s., Praha 4, Duhová 2/1444, PSČ 140 53 100 %

 

Představenstvo společnosti

Ing. Miroslav Krpec

Předseda představenstva od 22. 8. 2012
Narozen 9. 3. 1967

Ing. Tomáš Hollmann

Místopředseda představenstva od 1. 8. 2019
Narozen 26. 9. 1988

Jan Stross

Člen představenstva od 15. 6. 2013
Narozen 11. 10. 1984

Dozorčí rada společnosti

Mgr. Martina Skopová

Předsedkyně dozorčí rady od 22. 5. 2014
Narozena 9. 10. 1975

Jiří Pačovský

Místopředseda dozorčí rady od 22. 5. 2014
Narozen 1. 7. 1959

Mgr. Dita Svatošová

Členka dozorčí rady od 1. 4. 2014
Narozena 5. 7. 1979