Zajistit udržitelný
provoz

Emisní faktory pro účely zpracování energetického auditu a energetického posudku

Emisní faktory pro účely zpracování ekologického hodnocení v rámci energetické auditu a energetického posudku

Povinnost zpracovat energetický audit nebo posudek vychází ze zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií. Rozsah a způsob zpracování energetického auditu je vymezen prováděcí vyhláškou č. 480/2012 Sb., o energetickém auditu a energetickém posudku.

Součástí zpracování energetického auditu a posudku je provedení ekologického hodnocení, které zahrnuje posouzení změny produkce znečišťujících látek (TZL, SO2, NOx, CO). Pro hodnocení by měly být použity emisní faktory znečišťujících látek stanovené na základě měření provozovatele výrobny, pokud je takové měření instalováno.

Níže jsou uvedeny emisní faktory znečišťujících látek za jednotlivé výrobny ČEZ, které byly stanoveny na základě monitoringu těchto škodlivin.

Emisní faktory výroben na teplo v palivu
  TZL  SO2 NOx CO
Výrobna [kg/GJ]  [kg/GJ]  [kg/GJ]  [kg/GJ] 
Elektrárna Mělník 3 0,012 0,173 0,120 0,004
Elektrárna Prunéřov 2 0,011 0,187 0,149 0,010
Elektrárna Tušimice 0,005 0,038 0,067 0,024
Elektrárna Prunéřov 1 0,004 0,090 0,095 0,025
Elektrárna Mělník 2 0,010 0,313 0,140 0,013
Elektrárna Ledvice 2 0,008 0,511 0,176 0,006
Elektrárna Ledvice 3 0,005 0,153 0,077 0,002
Elektrárna Poříčí 2 0,007 0,134 0,075 0,009
Elektrárna Hodonín 0,005 0,211 0,051 0,014
Teplárna Trmice 0,001 0,311 0,157 0,026
Teplárna Vítkovice 0,007 0,246 0,176 0,028
Teplárna Dvůr Králové 0,011 0,647 0,145 0,081
Elektrárna Počerady 0,006 0,098 0,168 0,025
Elektrárna Dětmarovice 0,004 0,064 0,130 0,005
Energotrans 0,008 0,107 0,113 0,019