Příručka pro ochranu obyvatelstva

Pro případ radiační havárie Jaderné elektrárny Dukovany.

Příručka obsahuje informace a základní pokyny k zajištění ochrany osob nacházejících se v zóně havarijního plánování Jaderné elektrárny Dukovany v případě vyhlášení radiační havárie.

V příručce se dočtete:

  • Jaká je oblast možného ohrožení radioaktivními látkami v případě radiační havárie JE Dukovany
  • Jaká opatření mohou být pro vaši ochranu přijata
  • Ukrytí
  • Jódová profylaxe
  • Evakuace
  • Zásady používání telefonů

Aktuální informace o Jaderné elektrárně Dukovany vám poskytne její Informační centrum.

Tel.: 561 105 519
E-mail: infocentrum.edu@cez.cz