Veřejné dokumenty

Povolení k umístění jaderného zařízení

V souladu se zákonem č. 263/2016 Sb., atomový zákon byly k žádosti o povolení k umístění jaderného zařízení na Státní úřad pro jadernou bezpečnost podány dokumenty:

Zadávací bezpečnostní zpráva pro Nový jaderný zdroj v lokalitě Dukovany (100 MB)

Analýza potřeb a možností zajištění fyzické ochrany (předáno SÚJB v souladu se zákonem o utajovaných informacích)

Program systému řízení (upraveno v souladu s ochranou osobních údajů GDPR) 

Záměr zajištění monitorování výpustí z jaderného zařízení

Program monitorování

Záměr zajištění zvládání radiační mimořádné události

Návrh koncepce bezpečného ukončení provozu

Popis způsobu zajišťování kvality přípravy realizace výstavby

Zásady zajišťování kvality následujících etap životního cyklu jaderného zařízení

posuzování vlivu záměru na životní prostředí (EIA)

V souladu se zákonem č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivu na životní prostředí byla zpracována dokumentace posuzující záměr výstavby Nového jaderného zdroje v lokalitě Dukovany: 

Dokumentace vlivů Nového jaderného zdroje v lokalitě Dukovany na životní prostředí (30 MB)

Další dokumentace související s procesem EIA je uvedena v Informačním systému EIA

elektrárnA Dukovany II, a. s.

Politika bezpečnosti společnosti Elektrárna Dukovany II, a. s.

Výroční zpráva společnosti Elektrárna Dukovany II, a. s. za rok 2019 

Výroční zpráva společnosti Elektrárna Dukovany II, a. s. za rok 2018 

Výroční zpráva společnosti Elektrárna Dukovany II, a. s. za rok 2017 

Výroční zpráva společnosti Elektrárna Dukovany II, a. s. za rok 2016