Veřejné dokumenty

Povolení k umístění jaderného zařízení

V souladu se zákonem č. 18/1997 Sb., atomový zákon byly k žádosti o povolení k umístění jaderného zařízení na Státní úřad pro jadernou bezpečnost podán dokument:

Zadávací bezpečnostní zpráva pro nový jaderný zdroj 3. a 4. blok v lokalitě Temelín

Společně s výkresy a přílohami.

posuzování vlivu záměru na životní prostředí (EIA)

V souladu se zákonem č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivu na životní prostředí byla zpracována dokumentace posuzující záměr výstavby Nového jaderného zdroje v lokalitě Temelín: 

Dokumentace vlivu záměru výstavby nového jaderného zdroje v lokalitě Temelín na životní prostředí

Další dokumentace související s procesem EIA je uvedena v Informačním systému EIA

Elektrárna Temelín II, a. s.

Výroční zpráva společnosti Elektrárna Temelín II, a. s. za rok 2019

Výroční zpráva společnosti Elektrárna Temelín II, a. s. za rok 2018

Výroční zpráva společnosti Elektrárna Temelín II, a. s. za rok 2017

Výroční zpráva společnosti Elektrárna Temelín II, a. s. za rok 2016