Elektrárny ČEZ spalující biomasu

Náš tip
Projděte si proces spalování biomasy v elektrárně Hodonín prostřednictvím virtuální prohlídky

Skupina ČEZ v roce 2018 vyrobila v domácích elektrárnách z biomasy celkem 531 GWh elektřiny. Zmíněná produkce by pokryla roční spotřebu zhruba 200 tisíc domácností. Co do objemu výroby je jedničkou Skupiny ČEZ elektrárna Hodonín, která v roce 2018 z biomasy vyprodukovala více než 296 GWh.

Objem produkce průběžně navyšuje také východočeská Elektrárna Poříčí. Základem byl přechod do režimu čistého spalování na fluidním kotli počínaje rokem 2013. V praxi to znamenalo vybudovat nové příjmové místo biomasy včetně třídiče, dále pásovou dopravu z příjmového místa, nový biozásobník na kotli s dávkovacím zařízením, nový odvod ložového popela a samotné úpravy spalovací komory kotle.

Růst produkce hlásí i Energetické centrum Jindřichův Hradec. V provozu, který původně pokrýval energetické potřeby textilky Jitka, a.s., byl v minulosti vybudován čistě biomasový kotel a ve strojovně instalována nová odběrová turbína s kondenzací. Zařízení spaluje především obilnou slámu, řepkovou slámu a traviny v podobě sena. Palivo je slisováno a dodáváno v podobě standardizovaných balíků, kterých se v Energetickém centru ročně spálí více než 130 tisíc.

Kromě českých elektráren se biomasa úspěšně spoluspaluje také v polských elektrárnách Skawina a ELCHO, která patří do Skupiny ČEZ.

Elektrárna Poříčí

Organizační jednotka Elektrárny Poříčí sestává ze dvou provozů, a to z Elektrárny Poříčí II a Teplárny Dvůr Králové. Do provozu byla uvedena v roce 1957. Původně zde bylo instalováno šest kotlů s jednotkovým výkonem 125 tun páry/hodinu. Čtyři z původních šesti kotlů jsou nyní nahrazeny dvěma kotli fluidního typu, každý o jmenovitém výkonu  250 tun páry/hodinu. Ve strojovně jsou instalovány tři turbogenerátory o jednotkovém jmenovitém výkonu 55 MW. V sedmdesátých letech byly zrekonstruovány na soustrojí odběrově-kondenzační pro zajištění dodávek tepla v horké vodě a páře. Výroba elektřiny spalováním biomasy se v posledních dvou letech pohybuje kolem 100 tisíc MWh.

Více informací o Elektrárně Poříčí najdete v profilu elektrárny.

Elektrárna Hodonín

Novinka: Virtuální prohlídka! Elektrárna Hodonín patří mezi nejstarší provozované elektrárny v České republice. Byla postavena ve dvou etapách v letech 1951 - 1957. Elektrárna Hodonín je největším producentem tohoto druhu zelené elektřiny v rámci Skupiny ČEZ. Na jaře 2009 zde odstartoval provoz nového fluidního kotle na spalování biomasy, což umožnilo zvýšit objem spalované biomasy. Elektrárna Hodonín ročně dodá stovky tisíc GJ tepla a díky dodávkám do slovenské Holíče je evropským unikátem v dodávce přeshraničního tepla. Více informací o Elektrárně Hodonín najdete v profilu elektrárny.

Energetické centrum Jindřichův Hradec

V případě Energetického centra Jindřichův Hradec se jedná o původní energetiku textilního podniku Jitka, která používala jako palivo výhradně mazut a plyn. Na místě mazutových kotlů K1 a K2 byl následně vybudován čistě biomasový kotel K5 a ve strojovně instalována nová odběrová turbína TG3 s kondenzací. Chladicí voda je zde ochlazována na chladicí věži s přirozeným tahem. Pro palivo rostlinného původu byla postavena uzavřená hala na cca třídenní zásobu paliva.

Původní mazuto-plynové kotle K3 a K4, které byly nasazovány pouze jako záloha při vykrývání špiček dodávek tepla, byly v roce 2018 nahrazeny novým kotlem K6 spalujícím výhradně biomasu. Základním palivem jsou balíky slámy, sena a cíleně pěstované energetické rostliny. Palivo je sváženo z okruhu cca 70 km vlastní dopravou.

Palivo je uskladněno v hale, kde je již automatickým podavačem rovnáno do palivových cest. Dvojicí řetězových dopravníků je následně dopraveno k rozdružovači a dále šnekovým podavačem tlačeno do kotle na rošt.