Bioplynová stanice Číčov

Zařízení o instalovaném výkonu 526 kW umístěné pod úpatím Brd na okraji obce Číčov poblíž Spáleného Poříčí umožňuje celoroční produkci elektřiny pro více než 1 000 domácností. V případě Číčova je „palivem“ hovězí kejda a energetické plodiny. Ty při fermentaci produkují bioplyn s vysokým obsahem metanu. Tento je následně využit jako palivo k výrobě elektřiny. Kromě ní je dalším výstupem teplo v podobě horké vody.

Projděte si bioplynovou stanici Číčov prostřednictvím virtuální prohlídky!

Vstupní substrát – „palivo“ – si číčovská bioplynová stanice zajistí ze sousední farmy a z blízkého okolí. Energetické plodiny v podobě travní senáže a kukuřičné siláže jsou skladovány po celý rok. Fermentor a dofermentor (nádrže, v nichž dochází k produkci bioplynu) jsou pod střechou a tím plynotěsně uzavřeny.

Zařízení postavila v lokalitě firma Bioplyn Technologie, provozovatelem je společnost ČEZ Obnovitelné zdroje.

  • samotná stavební fáze začala zemními úpravami, po nichž následovala  úprava podloží a betonáž základů
  • jednotlivé nádoby sestávají z několika betonových dílců o výšce 6 metrů (celková výška fermentorů včetně podzemních částí a zastřešení je zhruba 10 metrů)
Vybrané parametry bioplynové stanice Číčov:
 
Instalovaný výkon elektrický
526 kW
V provozu 7 750 hodin ročně (tj. téměř 90 % běžného roku)
Suroviny hovězí a vepřová kejda, kukuřičná siláž, travní senáž
Elektrická účinnost 40,4%
Dodaná elektřina 3,372 GWh ročně (tj. pokrytí spotřeby cca 1 000 domácností)
Fementory o celkovém objemu 2800 m3
Plynojem 800 m3
Nádrže na kal 2 000 m3