Rumunsko

Reşita

Hydroenergetický systém známý pod jménem Reşita, vznikl na řece Barzava Superioara v regionu Caras GreblaSeverin poblíž města Reşita (cca 30 km od srbských hranic). Sestává ze čtyř přehradních nádrží a čtyř malých vodních elektráren. Původně tyto elektrárny zásobovaly místní ocelárnu. Všechny čtyři byly kompletně modernizované k roku 2013. Instalovaný výkon soustavy  se díky tomu zvýšil z 18 na 22 MW a efektivita výroby stoupla o pětinu.

Hydroenergetický systém

  • 4 přehradní nádrže (Trei Ape, Gozna, Valiug, Secu)
  • 4 malé vodní elektrárny
  1. Breazova (1977), instalovaný výkon 0,656 MW
  2. Crainicel I (1950), instalovaný výkon 4,16 MW
  3. Crainicel II (1997), instalovaný výkon 9,2 MW
  4. Grebla (1970), instalovaný výkon 7,968 MW

Reşita do portfolia společnosti CEZ Romania patří od roku 2010. V letech 2012-2013 prošla celkovou rekonstrukcí. Rozsáhlá modernizace všech čtyř elektráren zahrnovala nejen instalaci nových energetických zařízení s vyšší výkonností (turbíny, generátory, čerpadla, modulové transformátory GIS), ale i zavedení moderních systémů kontroly a řízení, automatického čištění vody, rekonstrukci základů i vodovodních systémů.Opraveny byly také přívodní kanály a pozemní přenosové vedení 35 kV, které slouží jako přípojka k rozvodné síti 110 kV.  Díky investici 30 milionů eur vyrábějí vodní elektrárny o 20 % účinněji – ze stejného množství vody tedy vyrobí o pětinu více elektřiny. Celkový instalovaný výkon soustavy v současnosti dosahuje 21,98 MW.

Malé vodní elektrárny splňují kvalifikační kritéria pro čerpání podpory pro výrobu elektřiny z obnovitelných zdrojů v souladu s platnou rumunskou legislativou.

Systém vodních děl v kraji Caraş Severin je kombinací umění, historie, přírody a strojírenské techniky. Většina budov byla postavena na počátku dvacátého století., budovy Grebly a Breazovy (poslední byla postavena v letech 1903 a 1904) jsou historickými památkami (na místě Breazovy stála první přehrada a první vodní elektrárna země).

Čtyři vodní nádrže (Secu, Gozna, Văliug a Trei Ape) plní vedle dodávání vody do elektráren více rolí. Jezera regulují vodní toky řek Semenic, Bârzava a Timiş a zajišťují zásobování vodou pro místní průmysl a okolní lokality. Jezero Secu má pouze úlohu zásobování vodou a není využíváno k výrobě energie.