Nejlepší novodobé Prokopy Diviše již v Ostrově znají, tři jsou stejní jako vloni

16. 5. 2019 - Motivační program Prokopa Diviše pro školní rok 2018/19, který pro studenty elektrooborů z partnerských škol Skupiny ČEZ již potřetí vyhlásila ČEZ Distribuce společně s Asociací energetických manažerů, má v případě SPŠ Ostrov již své vítěze. Deset nejlepších z druhého až čtvrtého ročníku studia oboru elektrotechnika si tak v polovině května převzalo diplomy a symbolické šeky s částkami 16, 11, 7 a 3,5 tisíce korun podle toho, na jakém místě se umístili.

Motivační program Prokopa Diviše je vlastně o tom, že po celý školní rok sbírají budoucí elektrotechnici body podle toho, jak jim to jde ve škole i mimo ni, například v odborných soutěžích a dalších aktivitách nad rámec běžného studia. Hlavní motivací k dobrým studijním výsledkům je pochopitelně peněžitá odměna (16 000, 11 000 a 7 000 Kč, dle umístění na 1. – 3. místě, a to v každém od druhého ročníku výše) od ČEZ Distribuce. V případě studentů z 2. ročníku SPŠ Ostrov, ovšem na třetím místě skončili hned dva, tudíž se 7 000 Kč mezi ně dělilo.  

„Motivační program jsme pro daný školní rok vyhlásili už potřetí a zájem o něj se mezi studenty stále zvyšuje. Ti, kteří se do programu zapojí, získají nejen ocenění, ale především mají výhodu i při hledání dalšího uplatnění u naší společnosti,“ říká Tomáš Murtinger, ředitel úseku Finance a správa společnosti ČEZ Distribuce. Jeho slova o zvyšujícím se zájmu potvrdil i ředitel školy Pavel Žemlička: „Motivační program Prokopa Diviše byl určitě opět pro všechny, co se do něj zapojili, příjemným zpestřením výuky. Pěkné finanční částky pro nejlepší jsou opravdu motivační, jak prospěchově, tak i kázeňsky. Pochopitelně se tím zvýšil i zájem žáků o odborné práce a tematicky zaměřené mimoškolní aktivity.“