Duháček

Program zaměřený na učení o přírodě ukazuje ekologické souvislosti na příkladu ekosystému lesa, prostředí dětem dostatečně známém a blízkém. Seznamuje je s významem lesů, zároveň upozorňuje i na nebezpečí, která lesy ohrožují, a nezapomíná vést děti k tomu, jak mohou les chránit ony samy.

Program je rozdělený na tři části. První, didaktická, nabízí tematické okruhy související s lesním Duháčekspolečenstvím, například nižší a vyšší rostliny i živočichové, potravní řetězce, péče o les. Texty jsou doplněné obrázky, filmovými sekvencemi, některé i zvukem. V databázi má každé zvíře či rostlina svoji registrační kartu se základními informacemi a obrázkem. Videosekvence a fotografie přináší cenné  záběry života zvířete v přirozeném prostředí.

Druhou část tvoří testy. Děti mohou soutěžit o Duháčkův ekologický diplom. Ten získají, pokud správně splní soubor úkolů. Program počítá i s tím, že se děti mohou postupně zlepšovat - pokud se uživatel před zahájením testů zaregistruje do programu, automaticky se mu při opakování úlohy započítává lepší výsledek. Celý projekt je vzájemně provázán, takže umožňuje návraty od her a úkolů k výkladu a naopak.

Třetí část je věnovaná hrám. Ovšem i při zdánlivě oddechových aktivitách si děti trénují paměť a logické myšlení, představivost, práci s pravděpodobnostmi i taktiku. Na obrázkovém kvizu Úspory energie si děti vyzkoušejí, jestli umějí správně využívat rozličné zdroje energie v domácnosti, a dozvědí se, jak co nejefektivněji vařit, větrat, prát atd. Zábavnou formou se mladší školáci učí poznávat i různé zdroje energie a typy elektráren.

Scénář vzdělávacího programu Duháček napsala RNDr. Danuše Kvasničková, renomovaná autorka učebnic o přírodovědě a ekologii.

Hardwarové požadavky: pentium II, 400 MH, 64 MB RAM, rozlišení 800x600, 16bitová zvuková karta, 12rychlostní CD , Windows 98 a vyšší.

Ekologický vzdělávací program Duháček najde uplatnění nejen jako zajímavý a názorný doplněk výuky ve školách, ale i v domácí knihovničce.

Aplikace je k dispozici ke stažení (ZIP 510 MB)