Elektroenergetika v českých zemích

Elektřina existuje nezávisle na poznání člověka od vzniku naší planety. Teprve 19. století s celou paletou objevů a vynálezů slavných fyziků, přírodovědců a lékařů umožnilo vznik vědy a oboru, kterému dnes říkáme elektrotechnika.

Encyklopedické dílo Elektroenergetika v Českých zemích napsal v roce 2000 nestor české energetiky Miroslav Kubín. Srozumitelně v ní uspořádal nejen historii oboru, ale i přehled elektrotechnických a energetických zařízení. Encyklopedie obsahuje historickou retrospektivu až do přelomu tisíciletí.

Encyklopedie postupně v 9 blocích provede čtenáře historií elektrizace v českých zemích, jednotlivými subsytémy a komponenty elektrických systémů, organizací, řízením a vědecko-technickým rozvojem, legislativou i globálními problémy energetiky na konci tisíciletí. Text doplňují stovky grafů, tabulek a bohatý obrazový materiál.

Stáhnout Elekroenergetika v českých zemích (formát ZIP, velikost 351 MB)

„Toto encyklopedické dílo vzniklo v roce 2000. Veškeré informace v něm obsažené nikterak nepozbyly platnosti a zajímavosti. Za vaše pochopení děkujeme v případě dobových reálií a formátu zobrazování dokumentů.“