Encyklopedie Jaderná energie a energetika

Encyklopedie - JE a energetikaModerní elektronická publikace, která prostřednictvím poutavého výkladu, spojeného s množstvím interaktivních prvků, objasňuje základní principy a fakta z oblasti mírového využití jaderné energie. Srozumitelně vysvětluje problematiku palivového cyklu, od uranové rudy až po vyřazení jaderné elektrárny z provozu.

Pro zatraktivnění témat a lepší pochopení jsou součástí kapitol různé zajímavosti, které pomáhají udělat si ucelenější obrázek o probírané problematice. Každá kapitola navíc končí blokem interaktivních kvízů a testů, ve kterých si můžete ověřit získané vědomosti.

Stručný obsah:

  • Jaderná energie – Radioaktivita, ionizující záření, zdroje záření, poločas rozpadu, veličiny a jednotky...
  • Jaderná energetika – Typy jaderných reakcí, regulace, moderátor, absorbátor, chladivo, největší elektrárny, …
  • Jaderné palivo – Výroba, obohacení, palivový cyklus, mezisklad, přepracování, konečné uložení, …
  • Jaderný reaktor – Tlakovodní, varný, těžkovodní, plynem chlazený, vysokoteplotní, rychlý reaktor, termojaderná syntéza, …
  • Radioaktivní odpady – Vznik, druhy, zpracování konečné uložení odpadů, …
  • Bezpečnost jaderných elektráren – Jaderná bezpečnost, vnější vlivy, stupnice INES, havárie, životní prostředí, …
  • Atom v čase – Historické milníky na přehledné časové ose.

Interaktivní encyklopedii si můžete stáhnout pro iPady na Appstore nebo pro Androidy na Google Play. Stažení je zdarma.

K dispozici je i pro stažení na stolní počítače ZDE.