Miniencyklopedie

Jaderná energetika

Seznámíte se základy oboru jaderné energetiky, např. se složením atomu a atomového jádra, izotopy, radionuklidy, s přístroji a metodami detekce částic, urychlovači částic, najdete zde vysvětlení syntézy a štěpení jader, řetězové reakce, princip jaderného reaktoru a jaderné elektrárny. Doplněno zajímavostmi o historii, vědeckých osobnostech a příklady zobrazení jaderné vědy a techniky ve filatelii.

  


Einstein

Seznámíte se s Einsteinem jako s fyzikem, člověkem i filosofem. Poodhalte roušku vzniku slavných fyzikálních teorií a „myšlenkových experimentů“, navštivte místa Einsteinova pobytu v Praze.

  


K vysokým energiím

Částice hmoty jsou tak malé, že je ani sebedokonalejšími optickými mikroskopy nemůžeme pozorovat. Fyzikové však postupem času našli mnoho důmyslných způsobů, jak protony, elektrony, fotony a ostatní částice sledovat a odkrývat jejich tajemství. Seznámíte se lineárním urychlovačem i cyklotronem, poradíme vám, jak si můžete mechanický model lineárního urychlovače sestrojit doma nebo v hodinách fyziky.

  


Lasery kolem nás

Jak vlastně funguje laser? Jak došlo k jeho objevení? Jaké dnes existují  typy laserů? Jak se dnes laserové záření využívá v medicíně, průmyslu a dalších oblastech? Jak vznikají hologramy?

  


Elektrokutil

Návody na jednoduché a bezpečné experimenty s elektřinou a magnetismem. Můžete si sestavit různé elektrické hračky, pomocníky do domácnosti, stát se kouzelníkem nebo si jen tak hrou ozřejmit učivo o elektřině ze školy. Napovíme, kde sehnat součástky a pomůcky, jak pájet a zapojovat, jak využít staré i zdánlivě nepotřebné a rozebrané věci. Kde se nejlépe skamarádit s elektřinou, když ne při „kutění“?

  


RTG záření

V programu se dozvíte, jak bylo rentgenové záření objeveno, jaký je fyzikální proces jeho vzniku, jak funguje rentgenka i jak se dnes RTG záření využívá v medicíně, průmyslu, umění a dalších oblastech. Seznamte se s Wilhelmem Conradem Röntgenem.

  


Solární energie

Co je to solární energie? Jak se dá využít sluneční záření? Co se skrývá pod pojmem fotovoltaika? A jak se liší solární panel a solární kolektor? Postavte si vlastní sluneční vařič nebo navštivte výrobu fotovoltaických panelů.

  


Elektřina

Vysvětlení pojmu elektřina, vodivost, odpověď na otázky, proč jsou kovy nejlepší vodiče, co jsou polovodiče a jak se chová proud v kapalinách a plynech. Prozkoumáme magnetické jevy a vlastnosti, seznámíme se s výrobou elektrické energie a zjistíme, jak se dostane proud z elektrárny do zásuvky a do elektrospotřebičů.