BLACK-OUT

Black-out, anglický výraz, který se stále častěji vkrádá do češtiny. Jak by probíhal? Co všechno by přestalo fungovat? A dokázali byste jej přežít bez úhony?

Kolaps rozvodných sítí je jednou z reálných hrozeb moderní doby. V České republice si možnost black-outu nejčastěji spojujeme s přebytky produkce obtížně predikovatelných  obnovitelných zdrojů ze sousedních zemí, může však nastat z více důvodů.

Záměrem tvůrců filmu Black-out je především přimět diváka k zamyšlení nad samozřejmostí, s jakou používáme elektřinu, a nedochází nám, co bychom si počali bez ní. A nad skutečností, že stabilita naší civilizace stojí v podstatě na velice křehkém základě. 

Jde o komorní rodinný příběh odehrávající se ve zdánlivě idylickém prostředí venkova. Pohoda končí ve chvíli, kdy je hlavní hrdina konfrontován s iluzí světa zbaveného jistoty dostupné energie.

PODÍVEJTE SE NA FILM "BLACK-OUT"