Hrátky s transformátorem

Hrátky s transformátoremSoubor pokusů odpovídajících na otázky o přenosu a transformaci elektřiny. U některých
jsou k dispozici náměty k dalšímu zkoumání či otázky k volnému přemýšlení.

Brožura nabízí řadu pokusů rozdělených do tří kapitol.

1. kapitola - pokusy, které vedly k tomu, že lidé začali spojovat pojmy elektřina a magnetismus,

2. kapitola - zkoumání transformátoru,

3. kapitola - informace, jak se zjištěné poznatky projevují v každodenní praxi.

Každý pokus obsahuje krátký úvod o tom, co budeme zkoumat, seznam pomůcek a dalšího materiálu, který budete ke zkoumání potřebovat, popis samotného pokusu a stručné vysvětlení toho, co jste pozorovali.

Brožuru si můžete stáhnout ZDE