Jaderné hrátky

Jaderné hrátkyChceme ukázat, že jaderná fyzika není nepochopitelná a že experimenty objasňující děje v atomech si můžete udělat i s obyčejnými „domácími“ pomůckami. Brožura klade důraz na didaktiku a vysvětlení fyzikálních skutečností a souvislostí. Vede děti k samostatnému přemýšlení a vytváření hypotéz.

Obsah: Jak velký je atom?, Rozptylování, Pecka nebo puding?, Hmotnost Fazolia, Rozpad čočky, Poločas poklesu pivní pěny, Štěpení jádra, Řetězové štěpení, Stopování částic.

Autor: RNDr. Zdeňka Broklová, MFF

Brožuru si můžete stáhnout ZDE