Řízená termojaderná fúze pro každého

Termojaderná fúze pro každého„Termojaderná fúze bude fungovat, až ji společnost bude potřebovat,“ řekl klasik výzkumu řízené termojaderné fúze L. A. Arcimovič. Zdá se, že tato doba klepe na dveře. Hledání spolehlivých zdrojů energie patří k úkolům, na jejichž řešení závisí i udržitelný rozvoj. Jednou z možností je energie termojaderné fúze - bezpečný, ekologický, surovinově nevyčerpatelný zdroj.

Čtveřice autorů z Ústavu fyziky plazmatu sepsala již třetí vydání knížky o termojaderné fúzi. Třetí vydání je aktualizované, doplněné a přepracované. Prakticky každá kapitola, včetně historie výzkumu fúze u nás i v zahraničí, doznala podstatných změn v důsledku nových poznatků a neustálého pokroku v této oblasti fyziky.

Především stavba a výroba největšího fúzního experimentálního zařízení ITER, které v jižní Francii buduje Evropská unie, USA, Rusko, Čína, Japonsko, Jižní Korea a Indie je objektem, který se mění každým okamžikem a je úžasnou inspirací všem, kdo se o fúzi zajímají. Byly přidané nové kapitoly: Přínos O. A. Lavrentěva výzkumu termojaderné fúze, Měření parametrů plazmatu tokamaku COMPASS, bohatý Výkladový slovník a rejstřík. Stěžejní část knížky se věnuje principům jednotlivých cest k jaderné fúzi a popisu všech důležitých experimentálních fúzních zařízení světa. Knížka je určena nejen studentům středních škol, svá témata si najdou i vysokoškoláci a pochopitelně široká veřejnost.

Řízená termojaderná fúze pro každého, Milan Řípa, Jan Mlynář, Vladimír Weinzettl a František Žáček.

Verzi v elektronické podobě si stáhněte ZDE