Exkurze

Zveme vás i vaše žáky a studenty do informačních center i přímo do energetických provozů. Nabízíme exkurze speciálně pro školní kolektivy i pro nejširší veřejnost.

Aby byla návštěva se třídou co nejzajímavější a nejpřínosnější, nabízíme učitelům podklady k přípravě předem. Kromě standardní prohlídky je možné návštěvu v informačním centru (IC) doplnit o využití pracovních listů pro žáky, popř. po domluvě zrealizovat vlastní výukový program přímo na místě.

Orientační rozvrh standardní exkurze

1) úvodní výklad průvodce (energetická soustava ČR, energetický mix, stručná historie elektrárny, základní technické parametry), promítnutí filmu

2) návštěva expozice IC s výkladem (makety, interaktivní prvky, obrazový doprovod)

3) návštěva provozu elektrárny s výkladem (pokud je předem domluvená)

Obvyklá doba trvání standardní exkurze je 1 - 3,5 hodiny, podle lokality.

DOPLŇKOVÉ AKTIVITY
  • Interaktivní prohlídka IC s pracovními listy: Žáci na začátku programu obdrží pracovní listy s úkoly a náměty, které budou během prohlídky zpracovávat. Vyplněný pracovní list si žáci odvezou s sebou jako výstup z exkurze a je možno s ním dále pracovat ve škole. Informujte se předem, zda IC prohlídku s pracovními listy umožňuje.

Pracovní listy si lze stáhnout přímo na těchto stránkách:

Jaderné elektrárny ZŠ

Jaderné elektrárny SŠ

Uhelné elektrárny ZŠ

Vodní elektrárny ZŠ

Vodní elektrárny SŠ

Obnovitelné zdroje

  • Vlastní výukový program: Prostory našich IC, popř. i vybrané bezpečné části výrobních provozů, lze využít k vlastní připravené projektové výuce pedagoga. Tuto možnost je potřeba projednat s personálem IC předem.

Doporučujeme spojit se s IC v dostatečném časovém předstihu a poradit se o počtu účastníků i organizaci exkurze. Exkurze objednávejte přímo na adresách jednotlivých pracovišť - Adresář informačních center.