Klub Světa energie

Klub aktivních učitelů fyziky a přírodovědných předmětů nabízí možnost účastnit se zajímavých exkurzí do energetických a jiných průmyslových provozů, přednostní informace o novinkách a akcích, pravidelné zasílání zajímavých novinek a setkávání s odborníky.

Uvítáme pedagogy všech stupňů škol se zájmem o fyziku a energetiku, kteří se chtějí setkávat mezi sebou, mají chuť rozšiřovat si obzory návštěvami zajímavých míst a inspirovat se ukázkami moderních pedagogických postupů při výuce fyziky.