Školení pro jaderné elektrárny

Tato školení jsou určená pro zaměstnance dodavatelů JE a jejich poddodavatelů. Vybraná školení jsou určená i pro zaměstnance ČEZ, a.s. Jedná se o školení, která jsou nutná pro samostatný vstup do střeženého prostoru JE nebo kontrolovaného pásma JE. Dále se jedná o školení, která jsou potřebná pro výkon konkrétních rolí nebo pracovních činností v JE.