Školení pro vstup do kontrolovaného pásma a školení ZAVCIP na JE Dukovany

S odkazem na informace z úvodní stránky budou školení prováděna v následující podobě.
základní školení  pro vstup do kp - školení budou organizována pouze v nutných případech na základě požadavku garanta dodavatele (zaměstnanec ČEZ, a.s.).
periodická školení kp a FME - Každý účastník školení je povinen si předem prostudovat formou samostudia materiály  umístěné v části "Ke stažení":
1. Pravidla radiační ochrany (příručka e-learning kurzu)
2. Pravidla FME/ZAVCIP
Periodické školení bude probíhat pouze formou dozorovaného testu.
v Případě potřeby nebo dotazů se obraťte na příslušné koordinátory školení.

Dagmar Soukupová

Kontaktní osoba pro školení na JE Dukovany

T: +420 561 105 526
E: dagmar.soukupova@cez.cz

KORD II, učebna 142

Má-li účastník přidělené KPJM (korporátní přihlašovací jméno do aplikací ČEZ, např. Passport) a heslo, MUSÍ JE ZNÁT. Externí osoba (dodavatel) je povinna si tuto skutečnost ověřit PŘED školením v Service Desku (tel. 841 842 843).

Jestliže účastník nemá přidělené KPJM, dostaví se na školení s platnou identifikační kartou s čitelným IPD (10-místné číslo). Pokud na kartě IPD není nebo není čitelné, provede její výměnu na výdejně identifikačních karet.

Základní školení pro vstup do KP je určeno pro pracovníky, kteří vykonávají činnosti v kontrolovaném pásmu a sledovaném pásmu (radiační pracovníci ve smyslu vyhlášky SÚJB 422/2016 Sb.)

Školení FME (ZAVCIP) je určeno pro pracovníky, kteří vykonávají jakoukoli pracovní či kontrolní činnost, při kterém hrozí pád cizího předmětu do otevřené technologie.

Základní školení je nutné vždy absolvovat na lokalitě, kde bude pracovník vykonávat svoji činnost.

  • Učební texty (Příručku a testové otázky) naleznete v záložce "Ke stažení" 

termíny 

DUBEN 2020
Termín Čas Učebna Poznámka
       
KVĚTEN 2020
Termín Čas Učebna Poznámka
12. 5. 2020 7:00 – 15:00 KORD II, přízemí, učebna 142  
26. 5. 2020 7:00 – 15:00 KORD II, přízemí, učebna 142  

Periodické školení slouží k prodloužení platnosti daného typu školení (perioda 12 měsíců). V případě, že pracovník vykonává činnost pouze v lokalitě ETE, musí absolvovat školeni na ETE. 

Pro zájemce o další informace v oblasti radiační ochrany je přístupný on-line kurz (tento kurz nenahrazuje školení, které zajišťuje držitel povolení SÚJB dle vyhlášky SÚJB č. 422/2016 Sb.)

termíny 

DUBEN 2020
Termín Čas Učebna Poznámka
14. 4. 2020 7:00 – 8:00 KORD II, přízemí, učebna 142  
14. 4. 2020 8:30 - 10:00 KORD II, přízemí, učebna 142  
14. 4. 2020 10:30 - 12:00 KORD II, přízemí, učebna 142  
20. 4. 2020 8:00 - 9:30 KORD II, přízemí, učebna 142 Školení EDU/ETE
20. 4. 2020 9:30 - 10:30 KORD II, přízemí, učebna 142  
27. 4. 2020 8:00 - 9:30 KORD II, přízemí, učebna 142 Školení EDU/ETE
27. 4. 2020 9:30 - 10:30 KORD II, přízemí, učebna 142  
KVĚTEN 2020
Termín Čas Učebna Poznámka
4. 5. 2020 8:00 – 12:00 KORD II, přízemí, učebna 142 V tento den je i školení pro ETE
5. 5. 2020 8:00 – 12:00 KORD II, přízemí, učebna 142  
6. 5. 2020 8:00 – 12:00 KORD II, přízemí, učebna 142  
11. 5. 2020 8:00 – 12:00 KORD II, přízemí, učebna 142  V tento den je i školení pro ETE
13. 5. 2020 8:00 – 12:00 KORD II, přízemí, učebna 142  
14. 5. 2020 8:00 – 12:00 KORD II, přízemí, učebna 142  
18. 5. 2020 8:00 – 12:00 KORD II, přízemí, učebna 142 V tento den je i školení pro ETE
19. 5. 2020 8:00 – 12:00 KORD II, přízemí, učebna 142  
20. 5. 2020 8:00 – 12:00 KORD II, přízemí, učebna 142  
25. 5. 2020 8:00 – 12:00 KORD II, přízemí, učebna 142  
27. 5. 2020 8:00 - 12:00 KORD II, přízemí, učebna 142  

Školení FME (ZAVCIP) pro osoby nevstupující do KP je určeno pro pracovníky, kteří vykonávají jakoukoli pracovní či kontrolní činnost, při které hrozí pád cizího předmětu do otevřené technologie a současně nevstupují do kontrolovaného pásma.

Školení FME (ZAVCIP) má platnost pro obě lokality JE.

  • Učební texty (Příručku a testové otázky) naleznete v záložce "Ke stažení" 

termíny

DUBEN 2020
Termín Čas Učebna Poznámka
       
KVĚTEN 2020
Termín Čas Učebna Poznámka
25. 5. 2020 12:30 – 14:45 KORD II, přízemí, učebna 142  

Doškolení pro druhou lokalitu je možné absolvovat pouze v případě, že periodické školení a doškolení absolvuje pracovník ve stejný den.

  • Učební texty (Příručku a testové otázky) naleznete v záložce "Ke stažení" 

termíny

DUBEN 2020
Termín Čas Učebna Poznámka
       
KVĚTEN 2020
Termín Čas Učebna Poznámka
  4. 5. 2020 12:30 - 14:00 KORD II, přízemí, učebna 142  
11. 5. 2020 12:30 - 14:00 KORD II, přízemí, učebna 142  
18. 5. 2020 12:30 - 14:00 KORD II, přízemí, učebna 142  OBSAZENO