Vstupní a opakovací školení pro vstup do JE Temelín

S odkazem na informace z úvodní stránky budou školení prováděna v následující podobě.
vstupní školení do JE - každý účastník školení je povinen si dopředu prostudovat, nad rámec příručky pro vstup do JE, materiál označený jako "SAMOSTUDIUM pro vstup do JE", uložený v části "ke stažení" níže. vstupní Školení proběhne ve zkrácené podobě.
opakovací školení - Každý účastník je povinen si dopředu prostudovat materiály "SAmostudium pro vedoucí práce a přípraváře PP" nebo "Samostudium pro ostatní zaměstnance dodavatele", dle jím požadovaného školení. Materiály jsou umístěny v části "Ke stažení". Opakovací školení bude probíhat pouze formou dozorovaného testu.

 

Dana Bromová

Kontaktní osoba pro školení dodavatelů na JE Temelín

T: +420 381 103 361
E: dana.bromova@cez.cz

Školicí středisko, místnost číslo 112

Každý účastník školení je povinen:

  • Mít na školení přidělené identifikační číslo - IPD.
  • Znát přidělené KPJM, včetně aktuálního hesla, pokud bylo účastníkovi školení přiděleno (KPJM = korporátní jméno např. Doležal Pavel – KPJM qtdolezalpav). Existenci KPJM si ověřte PŘED školením v Service Desku (tel. 841 842 843).

 

Vstupní školení je povinen absolvovat každý nový zaměstnanec dodavatele, který bude samostatně vstupovat do střeženého prostoru JE, nebo který absolvoval vstupní příp. opakovací školení před více než 2 roky a po tuto dobu do střeženého prostoru JE samostatně nevstupoval.

S platností od 1.1.2020 platí, že posluchač, který úspěšně absolvuje vstupní školení na jedné lokalitě JE, má současně platné vstupní školení i pro druhou lokalitu JE. Pro vyřízení vstupu pro druhou lokalitu JE musí posluchač předložit pouze vyplněné formuláře viz. záložka "Pokyny pro vstup a školení".

termíny

 Březen 2020
Termín Čas Učebna Poznámka
3. 3. 2020 7:00 – 14:35 Šatna 1, učebna 418  
9. 3. 2020 7:00 – 14:35 Šatna 1, učebna 418  
16. 3. 2020 7:00 – 14:35 Šatna 1, učebna 418  
23. 3. 2020 7:00 – 14:35 Šatna 1, učebna 418  
Duben 2020
Termín Čas Učebna Poznámka
2. 4. 2020 7:00 – 14:35 Šatna 1, učebna 418  
20. 4. 2020 7:00 – 14:35 Šatna 1, učebna 418  
 KVĚTEN 2020
Termín Čas Učebna Poznámka
5. 5. 2020 7:00 – 14:35 Šatna 1, učebna 418  
18. 5. 2020 7:00 – 14:35 Šatna 1, učebna 418  

Školení je určeno pro zaměstnance dodavatele, kteří potřebují prodloužit platnost svého vstupu do střeženého prostoru JE Temelín a současně nevykonávají roli vedoucího práce nebo přípraváře PP na JE.

S platností od 1.1.2020 platí, že účastník školení, který úspěšně absolvuje opakovací školení pro ostatní zaměstnance na jedné lokalitě JE, má současně platné opakovací školení pro ostatní zaměstnance pro druhou lokalitu JE.

  • Učební texty (Příručka a testové otázky) naleznete v záložce "Ke stažení"

termíny 

 Duben 2020
Termín Čas Učebna Poznámka
3. 4. 2020 7:00 – 12:00, Šatna 1, učebna 418  
8. 4. 2020 7:00 – 12:00 Šatna 1, učebna 418  
14. 4. 2020 7:00 – 12:00 Šatna 1, učebna 418  
21. 4. 2020 7:00 – 12:00 Šatna 1, učebna 418  
27. 4. 2020 7:00 – 12:00 Šatna 1, učebna 418  

 

KVĚTEN 2020
Termín Čas Učebna Poznámka
4. 5. 2020 7:00 – 12:00, Šatna 1, učebna 418  
11. 5. 2020 7:00 – 12:00 Šatna 1, učebna 418  
19. 5. 2020 7:00 – 12:00 Šatna 1, učebna 418  
26. 5. 2020 7:00 – 12:00 Šatna 1, učebna 418  
29. 5. 2020 7:00 – 12:00 Šatna 1, učebna 418  

 

Školení je určeno pro zaměstnance dodavatele, kteří potřebují prodloužit platnost svého vstupu do střeženého prostoru JE Temelín a současně vykonávají roli vedoucího práce, přípraváře PP na JE nebo se jiným způsobem podílí na přípravě a realizaci pracovních činností na JE.

  • Učební texty (Příručka a testové otázky) naleznete v záložce "Ke stažení"

termíny

DUBEN 2020
Termín Čas Učebna Poznámka
9. 4. 2020 7:00 – 15:00 Šatna 1, učebna 418  
16. 4. 2020 7:00 – 15:00 Šatna 1, učebna 418  
23. 4. 2020 7:00 – 15:00 Šatna 1, učebna 418  
30. 4. 2020 7:00 – 15:00 Šatna 1, učebna 418  
KVĚTEN 2020
Termín Čas Učebna Poznámka
7. 5. 2020 7:00 – 15:00 Šatna 1, učebna 418  
14. 5. 2020 7:00 – 15:00 Šatna 1, učebna 418  
21. 5. 2020 7:00 – 15:00 Šatna 1, učebna 418  
28. 5. 2020 7:00 – 15:00 Šatna 1, učebna 418