ČEZ, a. s., slaví 20. narozeniny

Před 20 lety (6. května 1992) byla Fondem národního majetku ČR založena akciová společnost ČEZ. V roce 2003 vznikla spojením ČEZ, a. s., s distribučními společnostmi Skupina ČEZ, která se postupně stala nejvýznamnějším energetickým uskupením regionu střední a východní Evropy.

KVÍZ O CENY
Příjem odpovědí byl ukončen 31.10.2012.

Podmínky soutěže splnilo celkem 167 soutěžících. Výherci: Hana Mahdalová, Eva Filipčíková, Ivan Hospes, Marek Korpáš, Hana Beránková, Hana Pášová, Pavel Grus, Tomasz Surdy, Jaroslav Vágner, Daniela Petrtýlová, Jan Horák, Karin Šodková, Jan Hlaváček, Ivanka Kuchařová, Richard Hnik, Jana Málková, Petr Caba, Petr Kurka, Kateřina Čelechovská, Hana Vovsíková, Jiří Korbel, Jaroslav Zatloukal, Ludmila Machková.

Kvízové otázky

Pravidla soutěžeFOTOSOUTĚŽ
Příjem fotografií byl ukončen 31.10.2012.

Podmínky fotosoutěže splnilo celkem 73 fotografií. Výherci: Pavel Kinšt, Martin Valina, Vladimír Kunc, Lukáš Korbel, Petr Daněk, Martin Künzel, Standa Navrátil.

Pravidla soutěže

Milníky 20 let existence ČEZ, a. s.

 • práce tisíců zaměstnanců společnosti, díky níž se v tuzemském i zahraničním měřítku vypracovala na ve všeobecně uznávanou a renomovanou firmu

 • přínos pro český stát a jeho občany – jen na dividendách bylo vyplaceno více než 80 miliard Kč, celkové odvody do státní pokladny přesáhly částku 413 miliard korun

 • významný příspěvek k zajištění energetické nezávislosti ČR

 • miliony zákazníků po celé ČR, razantní nástup v prodeji nových komodit (plyn)

 • kumulovaná výroba Skupiny ČEZ – více než 1 bilion kWh

 • zvýšení instalovaného výkonu zdrojů Skupiny ČEZ o 4,5 tisíce MW

 • nejrozsáhlejší ekologický program v Evropě (v letech 1992-98 investováno do modernizace a odsíření elektráren v severních Čechách cca 50 miliard korun)

 • trvale odstaveny zastaralé elektrárny o celkovém instalovaném výkonu cca 2 000 MW

 • v severních Čechách odbouráno – 92 % emisí SO2,  95 % pevných částic popílku,  50 % emisí oxidů dusíku, 77 % oxidu uhelnatého

 • Nadace ČEZ patří mezi nejštědřejší nadace v zemi, s jasnou dárcovskou strategií už rozdělila více než 1,16 miliardy korun téměř 3 500 subjektům. ČEZ pak za celých 20 let podpořil dary řadu projektů v celkové částce přesahující 6,5 miliardy Kč.

Co nás čeká v dalších 20 letech?obr. Dostavba JE Temelín

 • dostavba JE Temelín
 • dokončení obnovy konvenčních elektráren
 • výstavba nových paroplynových zdrojů
 • program modernizace a zvyšování efektivity vodních elektráren do roku 2022
 • podpora aktivit umožňujících v budoucnosti vyrábět, distribuovat a spotřebovávat elektřinu efektivněji a šetrněji (iniciativa FUTUR/E/MOTION)
 • rozvoj sítě malých kogenerací (cíl – kumulovaný výkon 200 MWe, 10 % tržního potenciálu České republiky)
 • výstavba obnovitelných zdrojů energie v zahraničí