Výbor pro audit

Výbor pro audit ČEZ, a. s. byl zřízen na valné hromadě společnosti ČEZ, a. s., dne 13. 5. 2009 a to změnou Stanov společnosti.

Základní informace o Výboru pro audit, jeho postavení a působnosti jsou obsaženy v článcích 22–24 Stanov společnosti. Výbor pro audit má 5 členů, které volí a odvolává valná hromada.

Ing. Jan Vaněček, FCCA

narozen 23. 12. 1967

Praha 5, U Kříže 584/30

Předseda výboru pro audit od 25. 9. 2015
Člen výboru pro audit od 12. 6. 2015

Absolvent Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze a VŠE Praha se zaměřením na účetnictví, podnikové finance a bankovnictví. Dále absolvoval mezinárodní program  profesního vzdělávání ACCA / FCCA – Chartered Certified Accountant. V letech 1995 - 2000 působil v auditorské společnosti Arthur Andersen. Zkušenosti z oblasti finančního řízení získal zejména v americké dceřiné společnosti Cinergy Global Resources (finanční výkaznictví českých provozních společností), následně v nizozemské holdingové společnosti Bivideon Amsterdam, kde působil též jako člen představenstva (konsolidace a výkaznictví, řízení kurzových rizik, daňové plánování) a ve společnosti SMP CZ, patřící do francouzské skupiny Vinci (účetnictví, výkaznictví a controlling). Vykonával též funkci člena auditního výboru společnosti T-mobile Czech Republic, a.s. Od r. 2008 vlastní soukromou poradenskou společnost pro finanční poradenství pinn partners s.r.o.

Ing. Otakar Hora, CSc.

narozen 4. 3. 1960

Praha 9, Věžická 2445

Místopředseda výboru pro audit od 27. 9. 2016
Člen výboru pro audit od 3. 6. 2016

Absolvent Vysoké školy ekonomické v Praze, obor Ekonomické informace a kontrola v roce 1984; vědeckou aspiranturu dokončil na Katedře účetnictví VŠE v roce 1993. V letech 1984 až 1991 působil na Katedře účetnictví VŠE, později na Katedře manažerského účetnictví ve funkci odborného asistenta, později zástupce vedoucího katedry. Od roku 1992 je členem Vědecké rady Fakulty financí a účetnictví Vysoké školy ekonomické v Praze. V letech 1998 až 2000 byl viceprezidentem Komory auditorů ČR. Od roku 1991 do května roku 2016 působil ve společnosti KPMG Česká republika Audit, s.r.o., od roku 1996 v pozici partnera. V této společnosti byl zodpovědný za sektor energetiky a skupinu průmyslových společností, kde měl na starosti nejvýznamnější klienty společnosti. Byl rovněž zodpovědný za provozní řízení společností skupiny KPMG v České republice v pozici COO.

Ing. Radek Neužil, LL.M.

narozen 22. 4. 1970

Brno, Chmelnice 45

Člen výboru pro audit od 19. 6. 2013

Je absolventem Fakulty strojní Vysokého učení technického v Brně, oboru ekonomika a řízení strojírenské výroby. Titul LL.M. získal studiem obchodního práva na právnické fakultě Masarykovy univerzity v Brně. Manažerské a odborné znalosti získal zejména ve funkcích tajemníka Komory daňových poradců, kterou mimo jiné zastupuje v Confédération Fiscale Européenne (CFE) jako člen výboru pro profesní otázky. Sám přitom kvalifikaci daňového poradce získal v r. 2002. V letech 2009 až 1015 byl členem prezídia a předsedou výboru pro spolupráci a koordinaci v oblasti auditu v Radě pro veřejný dohled nad auditem, kterou též zastupoval  v poradní orgánu Evropské komise European Group of Auditor´s Ovesight Bodies (EGAOB) a v celosvětové organizaci dohledových orgánů nad auditem International Forum of Indepedent Audit Regulators (IFIAR). V letech 2011 – 2013 byl členem komise Ministerstva financí pro koncepce a rozvoj účetnictví a auditu. Mimo to je členem správní rady Univerzity Karlovy v Praze a členem akademické rady vysoké školy Akademie Sting v Brně.

Ing. Andrea Lukasíková

narozena 7. 2. 1980

Praha 4, U Družstva Práce 12

Členka výboru pro audit od 27. 6. 2014

Je absolventkou Vysoké školy ekonomické v Praze, Fakulty mezinárodních vztahů se specializací na mezinárodní obchod, evropskou integraci a právo v podnikání. Pracovala v Kanceláři Senátu Parlamentu ČR v Samostatném oddělení pro evropskou integraci. V letech 2004 – 2014 působila ve společnosti Deloitte Audit s.r.o. v oddělení Řízení rizik. Je Certifikovanou interní auditorkou (CIA) a Certifikovanou auditorkou ve veřejné správě (CGAP). V roce 2013 a 2014 byla členkou Rady Českého institutu interních auditorů. V současné době je členkou výboru pro audit ve společnosti Český aeroholding, a.s.