Historie společnosti

Hlavní události roku 2018

Leden

 • dne 1. 1. nabylo právní moci rozhodnutí SÚJB, kterým povoluje provoz 3. a 4. bloku Jaderné elektrárny Dukovany na dobu neurčitou,
 • sloučení společnosti ČEZ Distribuce, ČEZ Distribuční služby,
 • zánik společnosti ČEZ Inženýring v důsledku fúze sloučením s ČEZ, a. s.,
 • nabytí 25% podílu ve společnosti ENESA, tím se ČEZ ESCO stává jejím jediným akcionářem,
 • převedení činností obsluhy a údržby energetických zařízení pro výrobu elektřiny z obnovitelných zdrojů ze společnosti ČEZ Energetické služby do společnosti ČEZ Obnovitelné zdroje,
 • získání 100% podílu v polské společnosti Metrolog sp. z o.o.

Únor

 • vyslovení souhlasu dozorčí radou ČEZ s prodejem bulharských aktiv (elektrárny Orešec a Bara, dále distribuce, prodej a trading elektřiny včetně poskytování podpůrných činností).

Březen

 • zřízení funkce pověřence pro ochranu osobních údajů v souvislosti s blížící se účinností evropského Nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR).

Duben

 • ČEZ ESCO postaví novou teplárnu ve Spolaně. Investice dosáhne 200 milionů korun,
 • nejvyšší oficiální rozhledna v České republice byla zpřístupněna veřejnosti v Elektrárně Ledvice

Květen

 • kompletní energetické centrály pro kombinovanou výrobu elektřiny, tepla a chladu dodá mnichovskému ústředí a výrobním provozům automobilky BMW Group německá společnost Elevion Group, člen Skupiny ČEZ.

Hlavní události roku 2017

Leden

 • převod akcií společnosti Elektrárna Tisová ze společnosti ČEZ na Sokolovskou uhelnou (SU) dle dohody mezi společnostmi ČEZ a SU, jejímiž výsledky byly uzavření nové smlouvy na dodávky uhlí až do roku 2025, dohoda na řešení dlouhodobých obchodních sporů, prodej Elektrárny Tisová do rukou SU a ukončení všech běžících soudních procesů a řízení,
 • uskutečnění rebrandingu rumunské distribuční společnosti CEZ Distributie k 3. 1.; novým názvem společnosti je Distributie Energie Oltenia S.A. a společnost používá nové logo Distributie Oltenia.

Únor

 • zahájení poskytování služby zápůjčky bateriových systémů výrobce sonnen pro koncové zákazníky v ČR.

Březen

 • sloučení divize nová energetika a divize vnější vztahy a regulace do nově zřízené divize s názvem nová energetika a distribuce,
 • v Rumunsku vstoupila 31. 3. v platnost pravidla upravující podporu výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů zvyšující transparentnost celkového systému podpory OZE.

Duben

 • dokončení v pořadí již čtvrté prověrky Jaderné elektrárny Dukovany prováděné experty mezinárodní mise WANO, v jejímž rámci bylo identifikováno 9 oblastí pro zlepšení a 2 dobré praxe přenositelné do jiných elektráren,
 • vypořádání blokového prodeje akcií maďarské společnosti MOL a předčasného výkupu konvertibilních dluhopisů, čímž bylo ukončeno téměř desetileté vlastnictví 7,5 % akcií (prodej akcií byl dokončen v květnu) a pozitivní saldo peněžních toků pro Skupinu ČEZ dosáhlo celkové hodnoty +3,4 mld. Kč,
 • získání minoritního podílu v saské společnosti Cloud&Heat Technologies GmbH prostřednictvím společnosti Inven Capital.

Květen

 • návrh usnesení týkající se prodeje Elektrárny Počerady, a.s., nebyl schválen nadpoloviční většinou členů dozorčí rady ČEZ, a. s.,
 • ve dnech 14.-23. 5. v ČEZ úspěšně proběhla první korporátní mise WANO, která prověřovala činnosti zejména v oblastech řízení a správy centrály, podpory výkonnosti, komunikace a lidských zdrojů; mise potvrdila 2 dobré praxe a doporučila 2 oblasti pro zlepšení.

Červen

 • konání 25. řádné valné hromady, která mj. schválila dividendu ve výši 33 Kč/akcii,
 • podepsána akvizice 14 provozovaných větrných turbín s celkovým instalovaným výkonem 35,4 MW v lokalitě Lettweiler Höhe v Německu,
 • vstup na francouzský trh obnovitelných zdrojů akvizicí developerských projektů 9 parků větrných elektráren s plánovaným výkonem až 101,8 MW; připojení a první výnosy jsou předpokládány v letech 2019-2022,
 • dokončení prodeje bytového fondu v Praze-Písnici za 1,3 mld. Kč,
 • zřízení divize jaderná energetika, změna názvu divize výroba na divize klasická energetika a názvu divize obchod na divize obchod a strategie v ČEZ, a. s.

Červenec

 • dne 11. 7. nabylo právní moci rozhodnutí SÚJB, kterým povoluje provoz 2. bloku Jaderné elektrárny Dukovany na dobu neurčitou,
 • zahájení výstavby nového datového centra Skupiny ČEZ na místě bývalé elektrárny Tušimice I s plánovaným termínem zprovoznění v roce 2019,
 • podpis memoranda mezi ČEZ ESCO a Jihočeským krajem o spolupráci na chytrých řešeních týkajících se energetiky a o společném zavádění moderních technologií do energetické infrastruktury jižních Čech,
 • zahájení zajišťování veškerých prodejních a obslužných aktivit vykonávaných společnostmi ČEZ Prodej a ČEZ Zákaznické služby jedinou nástupnickou společností ČEZ Prodej.

Srpen

vstup na německý trh ESCO služeb akvizicí společnosti Elevion, která patří k největším poskytovatelům komplexních energetických služeb v Německu (specializující se na instalace, modernizace a rekonstrukce energetických zařízení v komerčních a průmyslových budovách); roční tržby společnosti činí cca 8 mld. Kč.

Září

 • do samostatné divize jaderná energetika vyčleněny organizační jednotky JE Temelín, JE Dukovany a relevantní centrální útvary, do působnosti nové divize navíc přiřazeny společnosti ČEZ ENERGOSERVIS, ÚJV Řež a další související společnosti, divize rovněž převzala odpovědnost za přípravu nových jaderných zdrojů,
 • spuštění bezplatné zákaznické linky společnosti ČEZ Prodej,
 • uvedení chytrého termostatu bavorské inovativní firmy tado na český trh.


Říjen

 • vstup na polský trh ESCO služeb akvizicí společnosti OEM Energy.

Listopad

 • získání grantu od evropské agentury INEA ve výši necelých 2,5 mil. EUR (cca 64 mil. Kč) na vybudování 63 nových rychlodobíjecích stanic pro elektromobily v České republice,
 • podání žádosti o posouzení vlivu na životní prostředí pro plánované nové jaderné bloky v lokalitě Dukovany,
 • představení záměru postavit v Tušimicích velký bateriový systém pro ukládání elektřiny, předpoklad zahájení provozu je na přelomu let 2018 a 2019.

Prosinec

 • oznámení o vytvoření společné investiční iniciativy na podporu růstu malých a středních podniků v sektoru čisté energie a inteligentních technologií mezi Evropskou investiční bankou a investičním fondem Inven Capital, členem Skupiny ČEZ; celkové finanční prostředky na společné investice dosáhnou výše 100 mil. EUR (cca 2,6 mld. Kč),
 • vypořádání prodeje elektrárny Varna v Bulharsku,
 • podání žádosti o posouzení vlivu na životní prostředí pro nový fluidní zdroj a plynovou kotelnu společnosti Energotrans v lokalitě Mělník,
 • podání žádosti o posouzení vlivu na životní prostředí pro zařízení k energetickému využití odpadů v lokalitě Mělník.

Hlavní události roku 2016

Leden

 • ohlášena spolupráce s německou skupinou Aquila Capital, předním správcem aktiv v obnovitelných zdrojích v Německu, která znamená další krok v naplňování strategie rozvoje obnovitelných zdrojů.

Únor

 • obnovení provozu 1. a 2. bloku Jaderné elektrárny Dukovany,
 • potvrzení ratingu ČEZ ratingovou agenturou Standard & Poor's na úrovni A- včetně stabilního výhledu,
 • vstup společnosti ČEZ jako partnera do nizozemského startupového akcelerátoru Rockstart, kde se v rámci fondu Smart Energy v letech 2016 až 2018 stane menšinovým vlastníkem ve třech portfoliích s celkem 30 inovativními společnostmi; podporované projekty cílí na inovace směřující k efektivnějšímu využití energií.

Březen

 • Skupina ČEZ uspořádala první ČEZ Energy Services Forum, na němž třem stovkám zákazníků z řad firem, obcí a institucí představila značku ČEZ ESCO,
 • obdržení povolení pro provoz 1. bloku Jaderné elektrárny Dukovany na dobu neurčitou; platnost povolení je podmíněna plněním řady provozních podmínek,
 • uspořádání první akce s názvem ČEZ Energy Services Forum, na níž byly třem stovkám zákazníků z řad firem, obcí a institucí představeny cíle a produkty skupiny ČEZ ESCO.

Duben

 • INVEN CAPITAL ze Skupiny ČEZ se stal druhým největším akcionářem mnichovské společnosti tado°, lídra na evropském trhu nabízející chytré řízení teploty v domácnosti,
 • zavedení nové produktové řady pro elektřinu ČEZ ELE S ODMĚNOU, přinášející zákazníkům při uzavření smlouvy na tři roky slevu 20 % oproti základnímu ceníku,
 • přijetí systémových opatření v návaznosti na vnitrofiremní šetření problematiky nedostatečných kontrol svarových spojů v jaderných elektrárnách,
 • vítězem výběrového řízení na dodavatele veřejných rychlodobíjecích stanic pro elektromobily, které po celé České republice instaluje projekt Elektromobilita ČEZ, se stala společnost ABB Česká republika, přední světový dodavatel technologií pro energetiku a automatizaci.

Květen

 • společnost ČEZ Distribuce oznámila, že v roce 2016 má společnost v plánu investovat do sítí cca 9 miliard korun,
 • založení společnosti CEZ ESCO Polska, která na polském trhu nabídne komplexní služby v oblasti efektivního a hospodárného nakládání s energiemi.

Červen

 • konání 24. řádné valné hromady, která mj. schválila dividendu ve výši 40 Kč/akcii brutto a vyčlenění části obchodního závodu do samostatných organizačních jednotek „Elektrárna Dukovany II" a „Elektrárna Temelín II",
 • schválení individuální notifikace podpory výroby z obnovitelných zdrojů ze strany Evropské komise pro parky větrných elektráren Fântânele Vest a Cogealac v Rumunsku.

Červenec

 • dokončení komplexní obnovy Elektrárny Prunéřov II (převzetí posledního ze tří bloků do užívání),
 • předání dokumentů potřebných pro spuštění procesu komplexního posouzení vlivů plánované výstavby nových bloků Jaderné elektrárny Dukovany na životní prostředí (EIA) Ministerstvu životního prostředí ČR (MŽP),
 • podání rozhodčí žaloby (Request for Arbitration) proti Bulharsku, čímž ČEZ oficiálně zahájil mezinárodní investiční arbitráž podle smlouvy o Energetické chartě z důvodů neochránění investice ČEZ v Bulharsku,
 • obdržení další řádné splátky od albánského státu na základě Dohody o narovnání s Albánií ve výši 21,1 mil. EUR (cca 570 mil. Kč); z celkové částky ve výši 95 mil. EUR již ČEZ obdržel 52,8 mil. EUR.

Srpen

 • .vydání rozhodnutí SÚJB o prodloužení platnosti stávajícího povolení (původně platného do 31. 12. 2016) k provozu 2. bloku Jaderné elektrárny Dukovany do 10. 7. 2017.

Září

 • vydání finální akreditace parkům větrných elektráren Fântânele Vest a Cogealac rumunským regulačním úřadem ANRE,
 • dokončení akvizice společnosti AZ KLIMA, jedničky na českém trhu v oblasti vzduchotechniky a chladicí techniky pro budovy, ze strany ČEZ ESCO.

Říjen

 • dohoda mezi společnostmi ČEZ a Sokolovská uhelná, jejímž výsledkem bylo uzavření nové smlouvy na dodávky sokolovského hnědého uhlí a dohoda na řešení dlouhodobých obchodních sporů; dále došlo k uzavření nové kupní smlouvy na dodávku sokolovského hnědého uhlí až do roku 2025,
  k prodeji Elektrárny Tisová do rukou Sokolovské uhelné a přijetí závazku obou stran učinit všechny kroky k ukončení všech běžících soudních procesů a řízení,
 • společnost ČEZ Distribuce plně zprovoznila, jako první provozovatel distribuční soustavy v České republice, systémové rozhraní ESB (Enterprise Service Bus) umožňující přímou komunikaci mezi systémy distributora a obchodníka; jeho prostřednictvím může obchodník vyřizovat s distributorem požadavky pro své zákazníky, např. uzavření smlouvy o připojení zařízení k distribuční soustavě.

Listopad

 • podání žaloby vůči společnosti ŠKODA JS z titulu uplatnění náhrady škody ve výši 611 mil. Kč v kauze svary na jaderných elektrárnách,
 • představení plánu výstavby více než 40 veřejných rychlodobíjecích stanic pro elektromobily Skupinou ČEZ díky grantu z evropského programu Connecting Europe Facility,
 • rozhodnutí prvoinstančního soudu o zaplacení nasmlouvané, ale neodebrané elektřiny za rok 2011 státní organizací SŽDC v hodnotě 1,2 mld. Kč (včetně úroků),
 • prodej teplárny Slovnaft, čímž byla ukončena působnost Skupiny ČEZ v oblasti výroby na Slovensku,
 • rozdělení obsluhy zákazníků Skupiny ČEZ; obsluhu zákazníků ČEZ Distribuce nyní zajišťují její zaměstnanci.

Prosinec

 • vstup na německý trh v oblasti výroby z obnovitelných zdrojů převzetím větrných elektráren z projektu wpd (85,25 MW) a projektu Fohren-Linden (12,8 MW) do užívání.

Hlavní události roku 2015

Leden

 • pozastavení provozu uhelné elektrárny Varna v Bulharské republice,
 • začátek platnosti Etického kodexu Skupiny ČEZ - komplexního souhrnu pravidel etického
  chování se zaměřením na vnější vztahy, zaměstnanecké vztahy, životní prostředí, bezpečnost
  práce a ochranu Skupiny ČEZ.

Únor

 • zákazníci služby MOBIL OD ČEZ si mohou jednoduše měnit balíčky služeb kdykoliv a kdekoliv prostřednictvím svého chytrého telefonu.

Březen

 • úspěšné provedení mimořádného cvičení s utajovaným scénářem v Jaderné elektrárně
  Temelín, jehož cílem bylo vyzkoušet reakci na neplánovanou situaci,
 • zavedení nového produktu ČEZ S ODMĚNOU v oblasti dodávky zemního plynu; při uzavření
  smlouvy na dobu tří let zaručuje v prvním roce cenu o 7 % nižší oproti základnímu produktu
  hlavního dodavatele na daném distribučním území, ve druhém roce o 8 % a ve třetím dokonce
  o 10 %; zákazníci zároveň dostanou okamžitý bonus za uzavření smlouvy v závislosti na výši
  spotřeby.

Duben

 • mezinárodní rozhodčí soud při ICC v Paříži v naprosté většině zamítl nároky přesahující
  81 milionů EUR (2,2 mld. Kč) uplatňované proti společnosti ČEZ ze strany rumunské
  společnosti Electrica (a jejího nástupce v této věci, společnosti Societatea de Administrare
  a Participaţiilor în Energie S.A.) pro údajné porušování závazků ČEZ z privatizační smlouvy
  z roku 2005; soud uznal žalující straně jen zcela minimální nároky, které nejsou materiální
  povahy,
 • uskutečnění druhého koordinovaného cvičení obnovy elektrizační soustavy České republiky
  po poruše velkého rozsahu (blackoutu).

Květen

 • rozhodnutí ČEZ, a. s., nevyužít svoji první opci na prodej elektrárny Počerady těžební
  společnosti Vršanská uhelná a.s. ze skupiny Czech Coal,
 • aktualizace dividendové politiky ČEZ, a. s.; navýšení dividendového výplatního poměru na
  60 - 80 % konsolidovaného čistého zisku očištěného o mimořádné vlivy,
 • uskutečnění následné mise OSART Corporate Follow-Up 2015, která prokázala, že většina
  nálezů Mise OSART z roku 2013 byla vyřešena, u zbývajících třech nálezů byl shledán
  dostatečný pokrok v řešení,
 • schválení aktualizované Státní energetické koncepce Vládou České republiky, která mj.
  předpokládá větší diverzifikaci zdrojů a zachování stávající plné nezávislosti v oblasti dodávek
  tepla a elektřiny, ale bez významného vývozu vyrobené elektřiny,
 • vyhlášení projektu „Teplofikace Teplic − snížení nákladů na teplo a emisí v Teplicích"
  (centrální zásobování teplem) Projektem roku 2014 v kategorii „Rozvoj soustav zásobování
  teplem".

Červen

 • konání 23. řádné valné hromady ČEZ, a. s., včetně rozhodnutí o výplatě dividendy ve výši
  40 Kč/akcii,
 • oznámení plánu Skupiny ČEZ snížit své emise skleníkových plynů do roku 2050 na nulu,
 • společnost ČEZ Prodej na základě rozhodnutí soudu inkasovala celkem 1,1 mld. Kč od
  společnosti Správa železniční dopravní cesty z titulu smlouvy na dodávku elektřiny v roce
  2010.

Červenec

 • v souladu s Dohodou o narovnání ve výši 95 mil. EUR uhradil albánský stát řádně další
  splátku ve výši 21,75 mil. EUR (cca 0,6 mld. Kč), od začátku splácení již uhradil 31,75 mil.
  EUR; další úhrady budou probíhat v ročních splátkách do roku 2018,
 • Skupina ČEZ získala menšinový podíl spolu s právem podílet se na strategickém rozhodování
  německé firmy Sonnenbatterie GmbH, která je světovou jedničkou ve výrobě bateriových
  systémů skladování energie.

Srpen

 • s účinností od 1. 8. 2015 byly vyhlášeny nové regulační podmínky pro distribuci a prodej
  v Bulharsku; cena pro koncového zákazníka je nižší o 1,99 %.

Září

 • čtrnáct významných českých podniků založilo Alianci české energetiky; tradiční reprezentanti českého strojírenství pod vedením Škody Praha ze Skupiny ČEZ si tak vytváří půdu pro to, aby zvýšili svoji kompetentnost v zahraničních tendrech na zajištění dodávek a inženýringu v oblasti jaderných elektráren,
 • Ministerstvo dopravy převzalo od projektu Elektromobilita ČEZ elektromobil Nissan LEAF, který na dobu tří let zařadí do svého vozového parku. Vůz ministru dopravy Danu Ťokovi slavnostně předal člen představenstva ČEZ Pavel Cyrani.

Říjen

 • společnost ČEZ rozšířila portfolio své nabídky produktů o střešní fotovoltaiku; zákazníci díky ní zvýší svou energetickou soběstačnost a současně stabilizují náklady na elektřinu,
 • zástupci Svazu měst a obcí ČR, Hospodářské komory ČR a energetické společnosti ČEZ svým podpisem stvrdili vznik Národního centra energetických úspor (NCEÚ); hlavním posláním této neziskové organizace je poskytovat komplexní poradenství týkající se energetických úspor a napomoci tak plnit cíle České republiky v této oblasti.

Listopad

 • INVEN CAPITAL získal menšinový podíl ve firmě Sunfire, jež rozvíjí a uvádí do průmyslové výroby nejpokrokovější energetické technologie přispívající ke snižování emisí CO2 a rozvoji decentralizovaných zdrojů; ČEZ tak spojil své síly s dalšími venture kapitálovými fondy společností EDF a Total a také německou státní rozvojovou bankou KfW.

Prosinec

 • společnost ČEZ otevřela již druhou kancelář na německém trhu, tentokrát v Hamburku, kde je největší koncentrace firem podnikajících v rozvoji obnovitelných zdrojů energie,
 • Skupina ČEZ si předsevzala zlepšit energetickou účinnost a snížit v České republice emise CO2 na vyrobenou MWh elektřiny o 46 % do roku 2020 ve srovnání s rokem 2001; ČEZ se tím připojil k ostatním energetikám, které v souvislosti s klimatickou konferencí v Paříži deklarovaly své konkrétní cíle,
 • dohodu o dlouhodobé strategické spolupráci v oblasti rozvoje moderního systému nakládání s odpady uzavřely společnosti EKO-KOM a ČEZ; cílem je dosažení co nejvyšší míry třídění a recyklace odpadů .

Hlavní události roku 2014

Leden

 • schválení alokace emisních povolenek na výrobu elektřiny a tepla v ČR pro rok 2013 Evropskou komisí.

Únor

 • vydání dluhopisů vyměnitelných za akcie společnosti MOL Nyrt. v objemu 470,2 mil. EUR.

Březen

 • zahájení řízení o odebrání licence na prodej elektřiny bulharské dceřiné společnosti,
 • v Rumunsku vstoupil v platnost zákon, který omezuje podporu obnovitelných zdrojů včetně větrných elektráren Fântânele a Cogealac
 • první zapálení kotle v turecké paroplynové elektrárně Egemer
 • schválena konsolidace inženýrských kapacit s cílem jejich přizpůsobení požadavkům interních zákazníků a situaci na trhu; předpokládá se kumulovaná úspora přes 1 mld. Kč během 4 let.

Duben

 • rozhodnutí ČEZ, a. s., o zrušení zadávacího řízení na výstavbu dvou nových bloků Jaderné elektrárny Temelín,
 • vypořádání zpětného odkupu dluhopisů ČEZ, a. s., se splatností v roce 2015 a 2016 v celkovém objemu 300 mil. EUR bez možnosti výměny za nové dluhopisy.

Květen

 • vydání Zákaznického kodexu Skupiny ČEZ shrnujícího rozsah i úroveň služeb pro domácnosti a malé podnikatele,
 • vyhlášení projektu Teplofikace Ledvic (centrální zásobování teplem) Projektem roku 2013 v kategorii „Rozvoj soustav zásobování teplem" na Dnech teplárenství a energetiky v Hradci Králové,
 • uskutečnění Mise MAAE OSART „Follow-up" v Jaderné elektrárně Temelín, která pozitivně zhodnotila efektivitu opatření přijatých v organizaci a řízení, provozu, údržbě, technické podpoře, zpětné vazbě, chemii, radiační ochraně a řízení havarijních stavů na základě doporučení z roku 2012; sedm z jedenácti doporučení z roku 2012 je zcela vyřešených, ostatní jsou v řešení.

Červen

 • vyhlášení ambiciózních cílů úspor stálých provozních nákladů, a to ve výši 16 % oproti podnikatelskému plánu na roky 2015 a 2016; cílové hodnoty úspor pro jednotlivé divize a segmenty podnikání se pohybují v rozmezí 14 - 27 %; podmínkou všech úsporných opatření zůstává dodržení veškerých bezpečnostních, legislativních a regulatorních požadavků,
 • uzavření dohody o narovnání s Albánskou republikou, v rámci níž získá ČEZ, a. s., (při splnění odkládacích podmínek) zpět 100 mil. EUR za úhradu pohledávek a převod podílu v CEZ Shpërndarje,
 • konání řádné valné hromady ČEZ, a. s.,
 • zahájení odstávky I. bloku Jaderné elektrárny Temelín, v rámci které dojde k výměně tří nízkotlakých dílů turbíny a náhradě stávající nízkotlaké olejové regulace turbíny za novou vysokotlakou a tím vzroste dosažitelný výkon,
 • uskutečnění úspěšného cvičení SAFEGUARD Dukovany 2014 zaměřeného na praktické procvičení součinnosti Armády ČR, Policie ČR a společnosti ČEZ při zajištění vnější bezpečnosti elektrárny,
 • generální ředitel ČEZ jednal s rumunským premiérem a ministrem pro energetiku na téma omezení podpory obnovitelných zdrojů v zemi.

Červenec

 • zjednodušení struktury zákaznické linky Skupiny ČEZ v České republice; délka kontaktu s hlasovým automatem byla snížena o 60 %,
 • od 1. 7. 2014 je v účinnosti nové cenové rozhodnutí bulharského regulátora DKEVR; v důsledku toho klesne marže distribuční společnosti o cca 4 % a marže prodejní společnosti o cca 33 %.

Srpen

 • uzavření smlouvy se společností Vršanská uhelná o poskytnutí výrobní kapacity z portfolia elektráren ČEZ, a. s., k přepracování uhlí na elektřinu; výnos za poskytnutí 200MW kapacity se očekává v řádu stovek miliónů Kč ročně; smlouva byla uzavřena s platností na rok 2015 s možností pokračovat v plnění za obdobných podmínek až do roku 2020,
 • dokončení více než roční generální opravy jednoho z celkových čtyř soustrojí vodní elektrárny Kamýk. Modernizované soustrojí TG1 vyrobí ve srovnání s dosavadním stavem o 1,1 milionu kWh elektřiny více, a ze stejného množství vltavské vody tak bude pokryta spotřeba dalších 300 domácností ve středních Čechách. O tisíce litrů se také snížily olejové provozní náplně a zvýšila se ekologie provozu

Září

 • rozhodčí tribunál dal za pravdu společnosti ČEZ v arbitráži vyvolané v roce 2009 kvůli nedodržení smluvních podmínek v projektu rekonstrukce staré a výstavby nové elektrárny Gacko v Bosně a Hercegovině. Projekt byl tehdy zastaven ještě před zahájením investiční fáze. Společnost ČEZ získá zpět přibližně 7,5 milionů euro,
 • účast na cvičení SAFEGUARD 2014 v Kletné, které prověřilo součinnost a kooperaci energetiků - ČEZ Distribuce a ČEPS, Armády ČR a složek integrovaného záchranného systému,
 • dosažení historicky nejvyššího výkonu 1078 MWe v jaderné elektrárně Temelín díky novým nízkotlakým dílům turbíny, které byly instalovány během letní odstávky. První blok tak vyrábí elektřinu pro dalších 50 tisíc českým domácností.

Říjen

 • společnost ČEZ uvítala závěry Evropské rady, jež vytvářejí obrysy směřování klimaticko-energetické politiky EU do roku 2030. Konstatovala však také, že aby mohlo dojít k nápravě krize energetiky, je třeba stanovit jasná pravidla a směr, kam se má v budoucnu ubírat. Záviset však bude také na konkrétní legislativě, do které Evropská komise cíle pro rok 2030 promítne v první polovině roku 2015,
 • vstoupila v účinnost dohoda o narovnání uzavřená mezi společnostmi Skupiny ČEZ a Albánií . Podle ní ČEZ získá celkem 100 milionu EUR, tedy částku obdobnou počáteční investici do nákupu albánské distribuční společnosti.
 • do JE Dukovany dorazily poslední čtyři mobilní diesel generátory. Elektrárna tak má k dispozici celkem 18 dieselgenerátorů (kromě několika menších elektrocentrál) o celkovém společném výkonu 41,4 MW. Tato výbava je pořízena v důsledku zvyšování bezpečnosti elektrárny po událostech v japonské Fukušimě,
 • Skupina ČEZ nabízí od 7. října možnost snadné obsluhy zákaznického účtu na chytrém telefonu. Služba ČEZ ON-LINE, kterou využívají zákazníci ČEZ na počítači, je nově ke stažení také jako mobilní aplikace.

Listopad

 • za prvních devět měsíců roku 2014 vykázala Skupina ČEZ provozní výnosy 147 mld. Kč, provozní zisk před odpisy (EBITDA) ve výši 54,7 mld. Kč a dosáhla čistého zisku 19,6 mld. Kč. Díky naplnění všech odkládacích podmínek dohody o narovnání s albánským státem navyšuje Skupina ČEZ celoroční výhled EBITDA na 72,0 miliard korun,
 • mezinárodní tým odborníků na jadernou bezpečnost, který byl vyslán Mezinárodní agenturou pro atomovou energii (MAAE) včera dokončil hodnocení připravenosti JE Dukovany na prodloužený provoz za projektovou životnost,
 • vypořádání rozsudku rozhodčího tribunálu, který dal za pravdu společnosti ČEZ v arbitráži vyvolané v roce 2009 kvůli nedodržení smluvních podmínek v projektu rekonstrukce staré a výstavby nové elektrárny Gacko v Bosně a Hercegovině. Společnosti ČEZ bylo převedeno na účet téměř 7,5 milionů euro výměnou za uzavření smlouvy na převod držených akcií společného holdingu.

Prosinec

 • kompletní vyzkoušení, uvedení do provozu a následnou kolaudaci má již za sebou nový paroplynový cyklus (PPC) Skupiny ČEZ, který se nachází v areálu Elektrárny Počerady. Paroplynový cyklus má celkový výkon 838 MW s vyvedením výkonu 400 kV s napojením na stávající síť ČEPS. Jeho čistá účinnost je 57,4%,
 • Skupina ČEZ ovládla prostřednictvím dceřiné společnosti ČEZ Energetické služby pardubickou EVČ, která se zabývá projektováním i samotnou realizací energetických staveb, včetně projektů energetických úspor. Převzetí 75procentního podílu v EVČ v prosinci schválil Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, čímž byla naplněna poslední odkládací podmínka transakce.

Hlavní události roku 2013

Leden

 • potvrzení ratingového hodnocení A se stabilním výhledem agenturou Standard & Poor's,
 • ztráta kontroly nad albánskou dceřinou společností CEZ Shpërndarje Sh.A. v důsledku odebrání licencí albánským regulačním úřadem a následného jmenování administrátora,
 • vydání kladného stanoviska Ministerstva životního prostředí České republiky v rámci posuzování výstavby dvou bloků Jaderné elektrárny Temelín z hlediska dopadů na životní prostředí (EIA).

Únor

 • zahájení řízení o odebrání licencí na distribuci a prodej elektřiny bulharským společnostem Skupiny
  ČEZ v návaznosti na politickou nestabilitu v zemi.

Březen

 • uzavření dlouhodobé smlouvy mezi ČEZ, a. s., a těžařskou společností Vršanská uhelná ze skupiny Czech Coal o dodávkách uhlí pro Elektrárnu Počerady včetně opčních parametrů případného prodeje elektrárny v budoucnu,
 • uzavření smlouvy o prodeji Elektrárny Chvaletice společnosti Litvínovská uhelná a.s.

Duben

 • dosažení hranice 400 tisíc uživatelů internetové aplikace ČEZ ON LINE,
 • rozhodnutí představenstva o návrhu na výši dividendy ze zisku roku 2012 ve výši 40 Kč,
 • zahájena generální oprava soustrojí TG1 vodní elektrárny Kamýk, která přinese ve srovnání s dneškem o 1,1 milionu kWh elektřiny ročně.

Květen

 • oznámení, že za dobu provozu elektráren Dukovany a Temelín vložila společnost ČEZ do jejichmodernizace téměř 30 miliard korun,
 • získání platného územního rozhodnutí pro druhou etapu výstavby horkovodu a napojování odběratelů tepla v Proseticích a Šanově na centrální vytápění z Elektrárny Ledvice,
 • uvědomění albánské strany, že společnost ČEZ se rozhodla vymáhat náhradu škody vzniklou neochráněnou investicí do distribuční společnosti CEZ Shpërndarje u mezinárodního rozhodčího tribunálu dle Smlouvy o energetické chartě,
 • oznámeno, že čistý zisk ČEZ v 1. čtvrtletí roku meziročně vzrostl o 24 procent, o 3,5 miliardy, a dosáhl 17,9 miliardy korun, což znamená historicky druhý nejlepší výsledek Skupiny ČEZ v prvním kvartále,
 • spuštěn Zákaznický program ŠŤÁVA, který je určen zákazníkům Skupiny ČEZ z řad domácností a jejich rodinám. Zapojeno je přes 300 partnerů z celé České republiky nabízejících zážitky z oblasti sportu, kultury, zábavy a cestování.

Červen

 • zavedení nové distribuční sazby pro majitele elektromobilů,
 • poskytnutí elektřiny a plynu postiženým povodněmi na tři měsíce zdarma .

Červenec

 • spuštění jednotný dispečerský systém pro řízení celé distribuční sítě společnost ČEZ Distribuce, a. s.,
 • dokončení tlakové zkoušky kotle v průběhu výstavby nového vysoce ekologického zdroje 660 MW Skupiny ČEZ v Elektrárně Ledvice.

Srpen

 • zprovoznění malé vodní elektrárny Borek v polském Slezsku o instalovnémn výkonu 0,9 MW,
 • dokončení betonáže spirály turbíny v rámci roční modernizace soustrojí TG1 vodní elektrárny Lipno,
 • dosažení půlročního provozního zisku před odpisy (EBITDA)ve výši 49,2 mld. Kč,
 • schválení prodeje elektrárny Chvaletice společnosti Litvínovská uhelná Evropskou komisí.

Září

 • předání elektrárny Chvaletice novému vlastníkovi, čímž byl dokončen její prodej,
 • podepsání dohody mezi společností Elektrocieplownia Chorzów ELCHO sp. z o.o. a Tauron Cieplo S.A. platné od 1. 10. 2013 do 30. 9. 2024 na dodávku tepla odpovídající tepelnému výkonu 170 MWt,
 • vyhlášení historicky nejvyššího snížení ceny elektřiny pro zákazníky. U produktové řady FIX byly ceny silové elektřiny sníženy okamžitě o 20 %, u produktové řady COMFORT nastalo snížení o 15 % od 1. 1. 2014,
 • zvýšení dosažitelného výkonu obou bloků Jaderné elektrárny Temelín.

Říjen

 • uskutečnění vůbec první jaderné prověrky OSART Corporate Mezinárodní agentury pro atomovou energii. Zkoumáním prošly centrální útvary a vedení společnosti ČEZ. Výstupem je závěrečná zpráva popisující 10 dobrých praxí v řízení bezpečnosti v ČEZ, a. s., které budou doporučovány k převzetí ostatním provozovatelům jaderných elektráren,
 • připojení se ke společné inciativě významných evropských energetických společností s cílem zahájit diskusi mezi výrobci, investory a politickými představiteli jednotlivých států a Evropské unie o řešení současné politické krize energetiky v zemích Evropské unie,
 • zahájení poskytování služeb mobilní telefonie v České republice jako virtuální operátor pod značkou MOBIL OD ČEZ.

Listopad

 • zavedení nových služeb společnosti ČEZ Teplárenská v oblasti energetického poradenství a vypracovávání energetických auditů,
 • zastavení řízení DKEVR o odnětí licencí bulharským společnostem Skupiny ČEZ pro neopodstatněnost.

Prosinec

 • vydání první emise dluhopisů v rámci domácího dluhopisového programu, která je také první emisí denominovanou v EUR vypořádávanou přes Centrální depozitář cenných papírů, a. s.,
 • dokončení
 • modernizace soustavy vodních elektráren Resita v Rumunsku.

Hlavní události roku 2012

Leden

 • uskutečnění organizační změny v ČEZ, a. s., kdy došlo k zániku funkce výkonného ředitele a snížení počtu dalších divizí přímo řízených generálním nebo výkonným ředitelem z devíti na sedm;
 • oznámení výsledků ověření vztahů mezi Skupinou ČEZ a ŠKODA POWER s.r.o., které provedl útvar interní audit ČEZ, a. s. Vztahy byly shledány standardními a nebyly zjištěny žádné prvky neformálních vazeb;
 • odkup dluhopisů v celkovém objemu zhruba 350 mil. EUR (cca 8,9 mld. Kč);
 • potvrzení ratingového hodnocení stupně A- pro společnost ČEZ ratingovou agenturou Standard & Poor's.

Únor

 • Potvrzení ratingového hodnocení stupně A2 pro společnost ČEZ ratingovou agenturou Moody's.

Březen

 • Zahájení kroků vedoucích k vyčlenění Elektrárny Počerady do samostatné společnosti.

Duben

 • potvrzení ratingového hodnocení A2 se stabilním výhledem agenturou Moody's,
 • uskutečnění emisí dluhopisů ČEZ, a. s., v celkovém objemu 1 mld. USD (cca 18,5 mld. Kč) se splatností 10 let (700 mil. USD) a 30 let (300 mil. USD) na dolarovém trhu dle pravidla 144A zákona o cenných papírech Spojených států amerických z roku 1933. Jedná se o první nejen
  české, ale i regionální korporátní emise tohoto druhu.

Květen

 • získání licence k provozování druhého bloku Jaderné elektrárny Temelín s platností do 31. 5. 2022 od Státního úřadu pro jadernou bezpečnost.

Červen

 • dokončení komplexní obnovy Elektrárny Tušimice II,
 • odeslání návrhu na ukončení šetření vedeného Evropskou komisí od roku 2009 formou narovnání, kterým by se ČEZ, a. s., zavázal k prodeji jedné nebo více uhelných elektráren
  s instalovaným výkonem min. 800 MW,
 • konání řádné valné hromady ČEZ, a. s.,
 • vypořádání transakce, při níž Skupina ČEZ získala 100% podíl v české společnosti Energotrans, a.s., a prodala 50% podíl v německých dolech MIBRAG.

Červenec

 • obdržení a otevření obálek s nabídkami na výstavbu nových bloků Jaderné elektrárny Temelín
  od tří kvalifikovaných zájemců,
 • schválení možnosti přímé alokace emisních povolenek pro Českou republiku na období 2013-2020 Generálním ředitelstvím Evropské komise pro oblast klimatu.

Srpen

 • zahájení zveřejňování údajů o disponibilitě, plánech odstávek a výpadcích zdrojů Skupiny ČEZ
  na internetových stránkách německé energetické burzy EEX v souladu s regulačním nařízením Evropské unie (REMIT),
 • obdržení dvou nabídek na prodej elektráren Chvaletice a Počerady a zahájení série jednání o úpravách podmínek případných transakcí.

Září

 • zprovoznění první ultrarychlé dobíjecí stanice Skupiny ČEZ pro elektromobily.

Říjen

 • vyřazení společnosti Areva z výběrového řízení na výstavbu nových bloků Jaderné elektrárny
  Temelín pro nesplnění požadavků veřejné zakázky. Areva vznesla proti vyřazení námitky, jimž však ČEZ, a. s., nevyhověl,
 • obdržení čtyř nabídek na prodej Elektrárny Dětmarovice a zahájení série jednání o úpravách případné transakce.

Listopad

 • sloučení většiny malých vodních elektráren, fotovoltaických a větrných elektráren včetně elektráren na spalování bioplynu do dceřiné společnosti ČEZ OZ uzavřený investiční fond a.s.,
 • dokončení výstavby parku větrných elektráren Fântânele a Cogealac v Rumunsku,
 • předání žádosti o povolení umístění stavby dvou nových jaderných bloků v lokalitě Temelín Státnímu úřadu pro jadernou bezpečnost.

Prosinec

 • konání mimořádné valné hromady ČEZ, a. s., za účelem schválení vyčlenění Elektrárny Dětmarovice do samostatné společnosti k 1. 2. 2013..

 

Hlavní události roku 2011

Leden

 • Zahájeny dodávky zemního plynu Skupinou ČEZ ve Slovenské republice koncovým zákazníkům v segmentu velkoodběratelů a zahájení prodeje elektřiny a zemního plynu domácnostem a malým podnikům tamtéž;
 • Získání 50,11% podílu ve společnosti ČEZ Energo, s.r.o., provozující 45 malých kogeneračních jednotek o celkovém instalovaném výkonu cca 12 MWe;
 • Vznik nové společnosti CEZ Bulgarian Investments B.V. v souvislosti s plánovaným rozvojem obnovitelných zdrojů Skupiny ČEZ v Bulharsku.

Únor

 • Představenstva ČEZ, a. s., a AKKÖK, dvou hlavních akcionářů Akenerji Elektrik Üretim A.S., rozhodla o pověření společnosti Akenerji Elektrik Üretim A.S. k přijímání nezávazných nabídek týkajících se aktiv souvisejících s uvedenouspolečností.

Březen

 • Energetická společnost ČEZ zahájila výstavby nového zdroje na zemní plyn v areálu Elektrárny Počerady. Plánovaný termín dokončení je v roce 2013 s předpokládanými rozpočtovými náklady ve výši cca 20 miliard Kč. Nový paroplynový zdroj by měl zvýšit instalovaný výkon Elektrárny Počerady o 840 MW.

Duben

 • Nabídka na přechod zákazníků ze segmentu domácností na novou produktovou řadu eTARIF, díky níž zákazníci i Skupina ČEZ ušetří na měsíčním paušálu za elektřinu. Skupina ČEZ tak zvýhodní zákazníky, kteří využívají při řešení svých požadavků elektronickou komunikaci.

Květen

 • Představení prvních partnerů pro vytvoření infrastruktury dobíjecích stanic pro elektromobily v České republice;
 • Získání 100% podílu v rumunské společnosti TMK Hydroenergy Power S.R.L., která vlastní komplex vodních elektráren poblíž města Reşiţa.

Červen

 • Zahájení zátěžových testů jaderných elektráren;
 • Konání řádné valné hromady ČEZ, a. s., která schválila dividendu ve výši 50 Kč/akcii;
 • Mise OSART v Jaderné elektrárně Dukovany.

Červenec

 • Očištění společnosti ČEZ ze strany Evropské komise z nařčení z manipulace cenami elektřiny a údajné účasti na kartelu. Šetření Evropské komise pokračuje již pouze v oblasti potenciálního bránění vstupu ostatních účastníků trhu na český trh výstavby elektráren;
 • Oznámení záměru prodat podíl v těžební společnosti MIBRAG a získat společnost Energotrans. Dokončení transakce nastane po jejím schválení ze strany příslušných soutěžních orgánů.

Srpen

 • Zahájení zkušebního provozu nového rýpadla KK 1300 na Dole Bílina společnosti Severočeské doly.

Září

 • Jmenování Daniela Beneše, dosavadního výkonného ředitele ČEZ, a. s., do funkce předsedy představenstva a generálního ředitele. Martin Roman, jenž na obě funkce rezignoval, byl zvolen předsedou dozorčí rady;
 • Představení teze aktualizované strategie na VIII. setkání manažerů ČEZ Management Meeting (CMM).

Říjen

 • Předání zadávací dokumentace zájemcům kvalifikovaným do zadávacího řízení veřejné zakázky Dostavba Jaderné elektrárny Temelín. Termín pro předložení nabídek byl stanoven na 2. 7. 2012;
 • Zvolení dvou nových členů představenstva ČEZ, a. s. (Pavla Cyraniho a Michaely Chaloupkové), a následně místopředsedy tohoto orgánu (Martina Nováka);
 • Předání výsledků zátěžových testů jaderných elektráren Státnímu úřadu pro jadernou bezpečnost.

Listopad

 • Oficiální zahájení projektu Grid4EU. Šest provozovatelů distribučních soustav z členských států Evropské unie za podpory Evropské unie vytvoří šest velkých demonstračních projektů se zaměřením na distribuční sítě s distribuovanými výrobními zdroji a aktivním zapojením odběratelů.

Prosinec

 • Podepsání kontraktů ze strany společnosti CEZ Poland Distribution B.V., člena Skupiny ČEZ, na koupi 67% podílu ve společnosti Eco-Wind Construction S.A., předního polského developera parků větrných elektráren;
 • Dokoupení 15% akciového podílu ve společnosti Teplárna Trmice, a.s.;
 • Přifázování bloku 21 Elektrárny Tušimice II k síti;
 • Uzavření smlouvy mezi ČEZ, a. s., a Ústeckým krajem v České republice o vzájemné spolupráci.

 

Hlavní události roku 2010

Leden

 • Společnost ČEZ Obnovitelné zdroje zprovoznila v rámci rekonstrukce střechy na malé vodní elektrárně Přelouč novou solární elektrárnu;
 • další dvě nové větrné elektrárny zahájily oficiálně provoz na území kraje Vysočina. Stroje ve Věžnici, které provozuje společnost ČEZ Obnovitelné zdroje, by ročně měly vyrobit až 9 milionů kWh elektrické energie, a pokrýt tak spotřebu téměř 3 tisíc domácností.

Únor

 • Rekordních 11,6 miliardy korun investovala v loňském roce do obnovy, oprav a posílení sítí ČEZ Distribuce ze Skupiny ČEZ. Do výstavby a rekonstrukce putovaly 10,5 miliardy korun, další 1,1 miliardy směřovaly na opravy. Plán pro rok 2009 (10,7 mld. Kč) navýšila společnost v jeho průběhu o dalších 900 milionů korun na základně trvajícího růstu požadavků zákazníků a v souvislosti se zachováním pracovních míst v období hospodářské krize;
 • generální ředitel společnosti ČEZ Martin Roman dnes rozhodl zásadně změnit postup ČEZ při odhalování neoprávněných odběrů elektřiny. Černým odběrům musí ČEZ bránit, protože tím hájí zájmy poctivých zákazníků a protože mu to ukládá zákon. Současná opatření zajistí, že nebude pochyb o tom, že postupuje podle zákona, korektně a eticky;
 • energetická Skupina ČEZ dosáhla v loňském roce čistého zisku 51,9 mld. Kč, což je meziroční nárůst o 10 procent. Ke zvýšení čistého zisku přispěla zejména úspěšná obchodní strategie, tedy prodej elektřiny ještě před poklesem cen;
 • montáž kotelny pro nový výrobní zdroj v Elektrárně Ledvice začala první fází. Ta spočívá v dovozu prvních čtyř nosných ocelových sloupů o délce 30 metrů a váze 90 tun. Všechny byly do Ledvic dopraveny suchou cestou z Hamburku .

Březen

 • Energetické společnosti ČEZ a AES rozvázaly svoji spolupráci v konsorciu, které se tak nebude účastnit probíhajícího tendru na stavbu nové výrobní kapacity a obnovu stávající elektrárny včetně rozvoje přilehlého uhelného dolu Sibovc v Kosovu;
 • Skupina ČEZ podpořila 6. ročník krajského kola celostátní soutěže ENERSOL EVVO 2010 v Hradci Králové;
 • plynulým tempem i navzdory náročným klimatickým podmínkám letošní zimy dospěla do závěrečné fáze výstavba malé vodní elektrárny v Mělníce. Počátkem března byla usazena turbína nového zdroje. Elektrárna o instalovaném výkonu 590 kW, by měla zahájit provoz počátkem letošního jara;
 • Zákaznické centrum Skupiny ČEZ v Karlíně se poprvé otevírá pro veřejnost 15. 3. 2010 po přestěhování ze staré adresy ve Vinohradské ulici. Rozsah služeb i otevírací doba se nemění, komfort pro uživatele roste zejména díky vynikající dopravní dostupnosti.

Duben

 • Energetická skupina ČEZ a společnost Elmarco ukončily první část společného testovacího projektu. Poprvé na světě porovnaly výkony solárních panelů využívajících nanovláken s vlastnostmi běžných křemíkových panelů;
 • energetická společnost ČEZ zveřejnila výsledky veřejné zakázky na právní služby. Uspělo 13 uchazečů. S vítězi budou uzavřeny rámcové smlouvy na 4 roky.

Květen

 • Energetická skupina ČEZ vyhláila novou politiku bezpečnosti a ochrany životního prostředí ve Skupině ČEZ s cílem zefektivnit řízení bezpečnosti a posílit systémový přístup v této oblasti;
 • byl založen druhý Les Zelené energie, v němž za každého zákazníka tarifu Zelená energie daruje Skupina ČEZ jeden strom. Les se nachází v Přimdě v západních Čecháchnergetická společnost ČEZ dnes zveřejnila výsledky veřejné zakázky na právní služby. Uspělo 13 uchazečů. S vítězi budou uzavřeny rámcové smlouvy na 4 roky;
 • společnost ČEZ Teplárenská - člen Skupiny ČEZ - převzala provozování zdrojů a sítí společnosti LENOXA, jež vstoupila do insolvenčního řízení. Zařízení se nacházejí mj. v Brně, Kuřimi (jižní Morava), Doksech (severní Čechy) a Krajkové (severozápadní Čechy).

Červen

 • Energetická skupina ČEZ zahájila prodej zemního plynu zákazníkům z řad domácností v České republice;
 • energetická společnost ČEZ spustila první turbíny v nově postaveném parku větrných elektráren Skupiny ČEZ v lokalitě Fântânele v Rumunsku;
 • bylo zprovozněno centrum účetních služeb v Ostravě zajišťujícího účetní agendu Skupiny ČEZ;
 • uskutečnila se řádná valná hromada ČEZ, a. s.

Červenec

 • Energetická skupina ČEZ vydala zprávu o dodržování Kodexu varšavské burzy cenných papírů za rok 2009;
 • Ministerstvo životního prostředí ČR vydalo souhlasné stanovisko se zachováním a pokračováním těžby hnědého uhlí v Dole Bílina společnosti Severočeské doly na dobu 5 let.

Srpen

 • Martin Říman a Eduard Janota byli kooptováni za členy dozorčí rady ČEZ, a. s.;
 • energetická společnost ČEZ oznámila získání 100% vlastnictví polské elektrárny ELCHO navýšením původníhopodílu 75,2 % nákupem 24,8% akciového podílu od menšinového vlastníka Elektrownia Chorzów S.A..

Září

 • Došlo k vyčlenění organizační jednotka elektrárna Chvaletice z ČEZ, a. s., do společnosti Elektrárna Chvaletice a.s.;
 • byl vyhlášen program na zvýšení vnitřní výkonnosti ve Skupině ČEZ s názvem NOVÁ VIZE.

Říjen

 • Fúzí splynutím společností ČEZ Distribuce, a. s., a ČEZ Distribuční zařízení, a.s., vznikla nová nástupnická společnost ČEZ Distribuce, a. s., jejímž jediným akcionářem zůstává i nadále ČEZ, a. s.;
 • energetická společnost ČEZ získala povolení k provozu prvního bloku Jaderné elektrárny Temelín na dalších deset let.

Listopad

 • Povolení ke zkušebnímu provozu komplexně obnovených bloků Elektrárny Tušimice II nabylo právní moci;
 • konala se mimořádná valná hromada ČEZ, a. s.;
 • energetické společnosti ČEZ byl potvrzen rating A- ratingovou agenturou Standard & Poor's.

Prosinec

 • Došlo k uzavření úvěrové smlouvy členy Skupiny ČEZ ve výši 325 mil. USD (cca 6,1 mld. Kč) s bankami na dokončení privatizace turecké distribuční společnosti Sakarya Elektrik Dagitim A.S. a realizaci jejího investičního programu;
 • energetické společnosti ČEZ byl potvrzen rating  A2 ratingovou agenturou Moody's;
 • byl schválen zákon, kterým se v České republice zavádí 26% daň na tržby z elektřiny vyrobené v solárních elektrárnách na období let 2011-2013 a 32% daň na povolenky emisí skleníkových plynů přidělovaných bezplatně na období let 2011-2012;
 • došlo k uzavření trojstranné dohody mezi ČEZ, a. s., Dalkia Česká republika, a.s., a Energetickým a průmyslovým holdingem, a.s., kterou pokračuje restrukturalizace portfolia Skupiny ČEZ;
 • byl dokončen prodej podílu ve společnosti Energonuclear S.A., zabývající se výstavbou 3. a 4. bloku rumunské jaderné elektrárny Cernavodă;
 • došlo ke zprovoznění nových fotovoltaických elektráren.

Hlavní události roku 2009

Leden

 • prodloužení splatnosti úvěrové smlouvy uzavřené v lednu 2008 o jeden rok. Částka úvěru byla zároveň snížena z 600 mil. EUR na 550 mil. EUR (cca 15,1 mld. Kč);
 • doručení požadavku ČEZ, a. s., na uplatnění prodejní (put) opce na 51% podíl v podniku NERS d.o.o. společnosti Elektroprivreda Republike Srpske, partnerovi v projektu. Zájem ČEZ, a. s., o účast ve společnosti NERS d.o.o. skončil, zájem o uskutečnění projektu samotného však trvá.

Únor

 • schválení strategie dlouhodobého provozu Jaderné elektrárny Dukovany a odsouhlasení záměru projektu Zajištění licence a připravenosti Jaderné elektrárny Dukovany pro provoz v období 2015 až 2025;
 • snížení základního kapitál ČEZ, a. s., v návaznosti na zpětný odkup akcií;
 • zahájení iniciativy ČEZ proti krizi, která má pomoci české ekonomice a zákazníkům ČEZ zmírnit dopady hospodářské krize;
 • dokončení převzetí turecké distribuční společnosti Sakarya Elektrik Dağıtım A.Ş. (Sedaş) skupinami ČEZ a Akkök;
 • podepsání dohody Severočeskými doly, a. s. a skupinou J & T s majiteli německé hnědouhelné důlní společnosti Mitteldeutsche Braunkohlengesellschaft mbH o koupi 100% podílu v této společnosti.

Březen

 • podepsání smlouvy o koupi 76% podílu v jediné albánské distribuční společnosti Operatori i Sistemit te Shperndarjes sh. a. s albánskou vládou.

Duben

 • zrušení usnesení zastupitelstva Jihočeského kraje z roku 2004, ve kterém byla dostavba dalších dvou bloků Jaderné elektrárny Temelín krajem odmítnuta. Stávající zastupitelstvo s dostavbou souhlasí a zároveň schválilo rámcovou smlouvu o spolupráci mezi Jihočeským krajem a společností ČEZ.

Květen

 • podepsání akcionářské smlouvy, která umožní založení společného podniku společností JAVYS a ČEZ na výstavbu nové jaderné elektrárny v lokalitě Jaslovské Bohunice na Slovensku;
 • podíl společnosti ČEZ na založení "Technologické platformy Udržitelná energetika ČR", která si klade za cíl především aktivní českou spoluúčast na Strategickém plánu energetických technologií (SET Plan) Evropské komise směřující k zavádění inovativních a čistých energetických technologií;
 • energetická Skupina ČEZ dosáhla v prvním čtvrtletí letošního roku po očištění od metodických a dočasných vlivů čistého zisku ve výši 17,2 mld. Kč, což je meziroční nárůst o 9 % procent. Včetně těchto vlivů činil čistý zisk za uvedené období 19,4 mld. Kč.

Červen

 • energetická společnost ČEZ se stala majitelem 76% podílu v jediné albánské distribuční společnosti OSSH. Výběrová komise určila ČEZ jako vítěze privatizačního tendru již v říjnu 2008, privatizační smlouvu podepsala albánská vláda s energetickou společností ČEZ v březnu 2009. ČEZ za majoritní podíl ve společnosti OSSH zaplatil 102 mil. EUR;
 • konsorcium Severočeských dolů Chomutov, člena Skupiny ČEZ, a skupiny J&T převzalo 100 % podíl v německé důlní společnosti MIBRAG. Celková hodnota transakce dosáhla 404 mil. EUR;
 • podepsání smlouvy o dodávce plynu pro plánovanou 841MW paroplynovou elektrárnu v Počeradech se skupinou RWE. Generálním dodavatelem cca 20miliardové investice bude ŠKODA PRAHA Invest;
 • v pondělí 22. června připojen k síti první blok Elektrárny Tušimice - první elektrárny modernizované v rámci programu obnovy zdrojů;
 • oznámen záměr zahájit významné investice do nových technologií umožňujících v budoucnosti vyrábět, distribuovat a spotřebovávat elektřinu efektivněji a šetrněji - strategická iniciativa FUTUR/E/MOTION.
 • oznámen záměr podpořit rozvoj elektromobility v České republice. Součástí pilotního projektu je i zapůjčení elektromobilů neziskovým organizacím.

Červenec

 • Energetická společnost ČEZ se dohodla na koupi cca 49% podílu v Pražské teplárenské s jeho novým vlastníkem,  skupinou J&T, která jej získala ve spolupráci se společností Dalkia v rámci nákupu  českých aktiv společnosti International Power;
 • energetická společnost ČEZ oznámila, že poskytne postiženým povodněmi elektřinu po tři měsíce zdarma. Současně nebudou muset zákazníci platit po tyto tři měsíce zálohy za elektřinu;
 • energetická společnost ČEZ se dohodla se skupinou J&T, že získá výlučné právo realizovat projekt výstavby nové elektrárny v lokalitě Profen, který oba partneři (ČEZ prostřednictvím Severočeských dolů) získali v souvislostí s akvizicí společnosti německé elektrárenské a těžební společnosti MIBRAG.

Srpen

 • Energetická společnost ČEZ zahájila 3. srpna veřejnou zakázku na výběr dodavatele dvou jaderných bloků pro lokalitu Temelín;
 • call centrum a zákaznická centra Skupiny ČEZ se v mezinárodní soutěži European Contact Center Awards 2009 dostala do finále v kategorii The Best Multi Channel Contact Centre a získala tak titul Finalist European Contact Center Awards 2009;
 • energetická Skupina ČEZ dosáhla v prvním pololetí letošního roku čistého zisku ve výši 32 mld. Kč, což je meziroční nárůst o 11 % procent. Ke zvýšení čistého zisku přispěl zejména prodej elektřiny pro letošní rok již v roce 2008 ještě před poklesem cen v důsledku nastupující recese. K meziročnímu zlepšení hospodářských výsledků dochází i přes celkový pokles spotřeby elektřiny v důsledku pokračující ekonomické krize. To však již ovlivnilo samotné 2. čtvrtletí, kdy došlo meziročně k poklesu zisku o 5 procent;
 • ke konci září se rozhodl ze společnosti ČEZ odejít Zdeněk Pasák, člen představenstva a ředitel divize personalistika. Na uvolněné místo člena představenstva ČEZ a.s. v srpnu jmenovala dozorčí rada společnosti Ing. Petera Bodnára, ředitele divize investice.

Září

 • Od 4. září 2009 Skupina ČEZ prodloužila páteční provozní dobu všech svých zákaznických center o 3 hodiny. Vyšla tak vstříc změně životního stylu svých zákazníků, kteří nyní mohou vyřizovat své požadavky od 8:00 do 14:00 hodin;
 • obsluha zákazníků Skupiny ČEZ získala letošní Evropskou cenu kontaktních center (European contact center award 2009) v kategorii „Vícekanálová kontaktní centra“ (Best multi channel contact center);
 • energetická společnost ČEZ se dohodla s rumunským Fondul Proprietatea na odkoupení 30% podílů v rumunských společnostech ČEZ Distributie a ČEZ Vanzare za 229,6 mil. EUR.

Říjen

 • Od počátku října je klientům společností Skupiny ČEZ k dispozici tým specialistů kolem firemního Ombudsmana Josefa Sedláka. Má sloužit zákazníkům, kteří z jakéhokoli důvodu neuspěli s klasickou stížností ve svém případě;
 • energetická společnost ČEZ se dohodla s rumunskou společností Electrica SA na odkoupení 19% podílů v rumunských společnostech ČEZ Distributie a ČEZ Vanzare za 145,36 mil. EUR;
 • webové stránky společnosti ČEZ se včera staly vítězem letošního ročníku soutěže WebTop100 v oboru internetových prezentací společností;
 • energetická společnost ČEZ podala nabídku na akvizici 21,281% podílu v německé společnosti ENSO Energie Sachsen Ost AG společnosti Vattenfall Europe AG. Podána byla také nabídka na 100% podíl v německé společnosti GESO;
 • společnost ČEZ se svým podpisem připojila k iniciativě energetik sdružených v evropské asociaci EURELECTRIC o “standardizaci dobíjecí infrastruktury pro elektrická vozidla“.

Listopad

 • Energetická společnost ČEZ uzavřela s Dalkií Česká republika smlouvu na koupi 85% akcií ve společnosti Dalkia Ústí nad Labem za cenu přepočtenou na 100% podíl 6,3 miliardy Kč a tvořenou pevným a variabilním komponentem;
 • Skupina ČEZ dnes zveřejnila ceníky silové elektřiny pro tarifní zákazníky na rok 2010. Domácnostem klesne cena za silovou elektřinu o 15,3 %;
 • energetická Skupina ČEZ dosáhla za první tři čtvrtletí letošního roku čistého zisku 44,2 mld. Kč, což je meziroční nárůst o 6,6 procent. Ke zvýšení čistého zisku přispěl zejména prodej elektřiny pro letošní rok již v roce 2008 ještě před poklesem cen v důsledku nastupující recese;
 • v budovách hlavní správy ČEZ v Praze a v sídle společnosti Severočeské doly ze skupiny ČEZ proběhly kontroly pracovníků inspekce Komise Evropských společenství.

Prosinec

 • V rámci projektu Futur/e/motion připravuje Skupina ČEZ testování a zavádění inteligentních technologií v distribuční síti. Pro testování nejmodernějších energetických prvků v mikroregionu Vrchlabí se společnost ČEZ rozhodla po vyhodnocení množství kritérií, rozhodnutí bylo přijato kladně i zástupci města;
 • od srpna letošního roku začala Skupina ČEZ nabízet svým firemním zákazníkům kromě elektřiny i možnost dodávky zemního plynu. Během čtyř měsíců se ČEZ podařilo pro dodávky od počátku příštího roku získat více než 90 firem, kterým bude dodávat do více než 200 odběrných míst celkem 1,6TWh energie.

Hlavní události roku 2008

Leden

 • podepsání Protokolu o spolupráci mezi ČEZ, a. s., a členem United States Steel Corporation, vytvářejícího rámec pro výstavbu elektrárny v areálu jeho ocelárny v Košicích s instalovaným výkonem elektrárny až 400 MW;
 • podání nabídky na modernizaci stávající elektrárny a potenciálně i výstavbu nové elektrárny v rumunském Galaţi;
 • podání nabídky na strategického partnera pro výstavbu nové elektrárny v Borzeşti v Rumunsku;
 • uzavření úvěrové smlouvy na částku 600 mil. EUR (cca 15,8 mld. Kč) na všeobecné finanční potřeby včetně nákupu 7% podílu ve společnosti MOL v rámci uzavřeného strategického spojenectví mezi ČEZ, a. s., a MOL Nyrt.;
 • uskutečnění reklamní kampaně poukazující na výhodnost cenové nabídky Skupiny ČEZ na českém trhu oproti hlavním konkurentům.

Únor

 • opětovné zvolení Martina Romana předsedou představenstva a jeho potvrzení ve funkci generálního ředitele ČEZ, a. s.

Březen

 • obnovení dodávky během jednoho dne pro 96 % zákazníků z celkového počtu 925 tis. odběratelů s výpadkem dodávky elektřiny v důsledku vichřice Emma;
 • získání kladného územního rozhodnutí ke stavbě malé vodní elektrárny Mělník.

Květen

 • konání valné hromady ČEZ, a. s., která schválila mj. dividendu ve výši 40 Kč/akcie, snížení základního kapitálu, další odkup akcií společnosti a změnu opčního programu pro vedoucí zaměstnance;
 • otevření nového, ve Skupině ČEZ již osmého, informačního centra v prostorách malé vodní elektrárny v Hradci Králové, které je věnováno obnovitelným zdrojům;
 • dodání nejnovějšího typu jaderného paliva od ruské společnosti TVEL do Jaderné elektrárny Dukovany, které umožní hospodárnější provoz všech čtyř bloků.

Červen

 • dokončení informačně-vzdělávací kampaně "Šetřit se dá každý den" ve 36 městech České republiky,
 • prodej společnosti I & C Energo, a. s., maďarské petrochemické skupině MOL;
 • splacení 9. emise tuzemských dluhopisů ČEZ, a. s.

Červenec

 • vydání nové emise eurodluhopisů v rámci programu EMTN;
 • vítězství v aukci na tureckou distribuční společnost Sakarya Elektrik Dağıtım A. Ş., které umožní ČEZ, a. s., v konsorciu s místním partnerem převzít její správu a provoz na následujících 30 let;
 • podání žádosti o posouzení vlivu případné dostavby Jaderné elektrárny Temelín (bloky 3 a 4) na životní prostředí Ministerstvu životního prostředí.

Srpen

 • přivítání 100 000. zákazníka internetové obchodní kanceláře Skupiny ČEZ;
 • obhájení titulu bezpečný podnik Jadernou elektrárnou Temelín;
 • zakoupení projektu farem větrných elektráren Fantanele a Cogealac v župě Constatnta v Rumunsku s předpokládaným celkovým instalovaným výkonem ve výši 600 MW.

Září

 • vstup ČEZ, a. s., na velkoobchodní trh se zemním plynem na britském virtuálním obchodním místě se zemním plynem National Balancing Point;
 • zavedení možnosti elektronické fakturace elektrické energie pro zákazníky v České republice;
 • odkoupení státního podílu ve výši 25,0 % v polské elektrárenské společnosti Elektrownia Skawina S.A.

Říjen

 • uzavření dohody o strategické spolupráci v tureckém energetickém sektoru; Skupina ČEZ koupí od skupiny Akkök 37,4% podíl v Akenerji Elektrik Űretim A. Ş., za který zaplatí 302,6 milionu dolarů (téměř 5,5 mld. Kč).

Listopad

 • podepsání Protokolu o spolupráci s rumunskou společností S.C. Termoelectrica S.A. a její 100% dceřinou společností S.C. Electrocentrale Galaţi S.A., popisujícího kroky k vytvoření společného podniku na modernizaci stávající elektrárny a výstavbu nového zdroje v Galaţi v Rumunsku;
 • navázání spolupráce mezi společností ČEZ Energetické služby, s.r.o., a jihoafrickým potravinářským koncernem SAB Miller pro jeho závody v Plzni a Velkých Popovicích.

Prosinec

 • podepsání memoranda o spolupráci energetických sektorů České republiky a Slovenské republiky. Memorandum obsahuje podporu jednání mezi ČEZ, a. s., a slovenskou firmou Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a. s., o založení společného podniku.

Hlavní události roku 2007

Leden

 • schválení podnikatelského záměru na komplexní obnovu Elektrárny Prunéřov II.

Březen

 • provedení rozštěpení Electrica Oltenia S.A., kterým byl vyčleněn prodej elektřiny do CEZ Vanzare S.A. a Electrica Oltenia S.A. byla přejmenována na CEZ Distributie S.A., založení třetí společnosti CEZ Servicii se předpokládá v I. pololetí 2007,
 • založení samostatného obchodního zastoupení CEZ TRADE ROMANIA S.R.L.,
 • rozhodnutí vlády České republiky o privatizaci 7% státního podílu ve společnosti ČEZ, a. s.
 • vstup ČEZ, a. s., na enrgetickou burzu Nordpool v norském Oslu

Duben

 • umístění v první pětistovce největších světových firem podle žebříčku magazínu Forbes, kde rozhoduje výše tržeb, hodnota firmy na burze, její majetek a zisk,
 • získání 100% podílu ve společnosti Teplárenská, a.s.,
 • konání valné hromady ČEZ, a. s., která mj. schválila výplatu dividendy 21 Kč/akcii (brutto) a odkup 10 % vlastních akcií společnosti,

Květen

 • podepsání implementační smlouvy upravující společný postup v rámci společnosti NERS, d.o.o., společného podniku ČEZ, a. s., s Elektroprivredou Republike Srpske v Republice srpské v Bosně a Hercegovině
 • založení společnosti CEZ Servicii S.A., která vznikla jako třetí společnost po rozdělení rozštěpením rumunské společnosti Electrica Oltenia S.A. v březnu 2007
 • umístění společnosti ČEZ, a. s., v žebříčku magazínu Euromoney zahrnujícím země střední a východní Evropy na 1. místě v kategorii „Nejpřesvědčivější strategie"
 • založení obchodní společnosti CEZ Trade Polska Sp. z o.o. se sídlem ve Varšavě.

Červen

 • zahájení realizace komplexní obnovy Elektrárny Tušimice II s předpokládaným dokončením v roce 2010 a náklady ve výši přibližně 25 miliard Kč; modernizace elektrárny prodlouží její životnost o dalších 25 let
 • umístění ČEZ, a. s., v žebříčku 100 obdivovaných firem České republiky 2007 v celkovém hodnocení All Stars na 2. místě, v nefinančním žebříčku v kategorii Výroba a rozvod elektřiny, vody, plynu a páry na 1. místě a v regionech zvítězil v Praze
 • slavnostní otevření vodní elektrárny Bukovec u města Plzně s instalovaným výkonem 630 kW, výše investice do výstavby dosáhla 52 mil. Kč, elektrárna je nejmodernějším zařízením svého druhu v České republice.

Červenec

 • ukončení odstávky druhého bloku Jaderné elektrárny Temelín trvající od května. Během ní byla vyměněna čtvrtina paliva a namontována nová část vysokotlakého rotoru turbíny, čímž se od 12. 7. 2007 zvýšil výkon tohoto bloku z 981 MW na 1 020 MW
 • zahájení obchodování s elektrickou energií ČEZ, a. s., na Energetické burze Praha

Srpen

 • podepsání podmínek vydání emise korunových dluhopisův objemu 7 mld. Kč. Podepsání dohody o zřízení Evropské rady zaměstnanců Skupiny ČEZ.

Září

 • zahájení 40denní kampaně propagující úspory elektřiny "Posviťte si na úspory", která přilákala 150 000 návštěvníků.

Říjen

 • fúze bývalých regionálních distribučních společností Severočeská energetika, a.s., Severomoravská energetika, a. s., Středočeská energetická a.s., Východočeská energetika, a.s., a Západočeská energetika, a.s., s mateřskou společností ČEZ, a. s., s rozhodným dnem k 1. 1. 2007,
 • vydání emise eurodluhopisů v objemu 500 mil. EUR (cca 13,7 mld. Kč),
 • přidělení emisních povolenek společnosti ČEZ na období 2008-2012 (NAP II) na 34,3 mil. tun CO2 ročně.

Listopad

 • sloučení tří bulharských distribučních společností Elektrorazpredelenie Sofia Oblast AD a Elektrorazpredelenie Pleven AD do společnosti Elektrorazpredelenie Stolichno AD, která byla následně přejmenována na CEZ Razpredelenie Bulgaria
 • výběr společnosti ČEZ rumunskou státní společností Societatea Naţională „Nuclearelectrica" - S.A. jako jednoho z partnerů pro plánovanou výstavbu a provoz 3. a 4. bloku rumunské jaderné elektrárny Cernavodă.

Prosinec

 • podepsání dohody o založení společného podniku a strategickém spojenectví s maďarskou společností MOL Nyrt. Úkolem společného podniku bude zpočátku výstavba paroplynových elektráren v Maďarsku a na Slovensku v areálech rafinerií MOL, potenciálně i v Chorvatsku a Slovinsku,
 • rozhodnutí představenstva ČEZ, a. s., o zvýšení výplatního poměru dividend (pay out ratio) ze současných 40-50 % na 50-60 % čistého zisku Skupiny ČEZ,
 • rozhodnutí o fúzi společností ČEZData, s.r.o., a ČEZnet, a.s., nejpozději do 1. 1. 2009. Nová společnost bude zajišťovat komplexní ICT služby pro Skupinu ČEZ.

Hlavní události roku 2006

Leden

 • otevřením trhu pro domácnosti byla završena liberalizacetrhu s elektřinou v České republice,
 • vstup společnosti ČEZ, a. s., na amsterdamskou burzu ECX (European Climate Exchange) za účelem obchodování s povolenkami na emise CO2.

Březen

 • maďarská dceřiná společnost CEZ Hungary Ltd. obdržela licenci na obchod s elektřinou.

Duben

 • uzavření smlouvy mezi ČEZ, a. s., a ŠKODA PRAHA Invest s.r.o. na komplexní obnovu Elektrárny Tušimice II.

Květen

 • podepsání dohody s bulharskou vládou o prodeji uhelné elektrárny ve Varně,
 • podepsání smlouvy na dodávku jaderného paliva pro oba bloky Jaderné elektrárny Temelín s ruskou společností TVEL OAO na období 2010–2020,
 • konání řádné valné hromady ČEZ, a. s.,
 • získání majoritního podílu v polských elektrárenských společnostech Elektrownia Skawina S.A. a Elektrociepłownia Chorzów "ELCHO" Sp. z o.o. s instalovaným výkonem 830 MW za celkovou kupní cenu 383,3 mil. EUR,
 • schválení stavby nového bloku 660 MW s nadkritickými parametry v Elektrárně Ledvice.

Červen

 • slavnostní otevření budapešťského obchodního zastoupení CEZ Hungary Ltd.,
 • přechod vlastnických práv k účastnickým cenným papírům menšinových akcionářů akciové společnosti Severočeské doly na ČEZ, a. s., který se tak stal jediným akcionářem.

Červenec

 • založení nových 100% dceřiných společností: ČEZ Srbija DOO, New Kosovo Energy L.L.C. a ČEZ LABORATORIES BULGARIA EOOD.

Srpen

 • vznik dceřiné společnosti ČEZ ELEKTRO BULGARIA AD v Sofii; společnost ČEZ, a. s., vlastní podíl ve výši 67 %, bulharský stát 33 %,
 • konání aukce elektřiny na rok 2007 ve formě tzv. virtuální elektrárny,
 • zahájení kampaně na prodej elektřiny na velkoobchodním trhu formou aukcí ve dvou částech; 1. část na 500 MW ročního pásma (žlutá elektřina), 2. část – prodej všech ostatních produktů kromě ročního pásma,
 • rozhodnutí rakouského Nejvyššího soudu ve Vídni o tom, že rakouské soudy jsou v otázce ochrany před imisemi příslušné jednat; Zemský soud v Linci se na základě tohoto rozhodnutí začal zabývat žalobou spolkové země Horní Rakousy proti ČEZ, a. s.,
 • konání valné hromady společnosti Severočeská energetika, a.s., která rozhodla o přechodu všech ostatních účastnických cenných papírů společnosti na hlavního akcionáře ČEZ, a. s.; přechod se uskutečnil k 30. 10. 2006.

Říjen

 • zahájení obchodování s akciemi ČEZ, a. s., na varšavské burze cenných papírů (GPW),
 • získání 100% podílu v Elektrárně Varna za 206 mil. EUR a také navýšení základního kapitálu této společnosti o 100 mil. EUR; dalších 40 mil. EUR vloží ČEZ, a. s., do fondu na financování dalších svých investičních projektů v bulharské energetice; tento fond bude čerpán jen v případě, že projekty budou pro Skupinu ČEZ zajímavé,
 • zahájení zkušebního provozu nového meziskladu použitého jaderného paliva v Jaderné elektrárně Dukovany; mezisklad pojme 134 kontejnerů a postačí na 40 let provozu elektrárny,
 • zvýšení dlouhodobého ratingu Skupiny ČEZ z BBB+ na úroveň A- agenturou Standard & Poor's,
 • vydání 4. emise eurobondů ve výši 500 mil. EUR, splacení 2. emise eurobondů.

Listopad

 • vydání kolaudačního rozhodnutí pro první a druhý blok Jaderné elektrárny Temelín.

Prosinec

 • podepsání smlouvy o výstavbě nového zdroje v lokalitě Gacko v Republice srpské v Bosně a Hercegovině a navazující založení společného podniku NERS d.o.o.,
 • zařazení akcií ČEZ, a. s., na GPW do blue chip indexu WIG 20,
 • uskutečnění inspekce WANO v Jaderné elektrárně Temelín se závěrem, že se elektrárna nevymyká běžným bezpečnostním standardům,
 • kvalifikování do výběrového řízení v konsorciu s AES na energetické projekty v Kosovu,
 • vznik společnosti ČEZ Ukraine CJSC.

Hlavní události roku 2005

Leden 2005

 • otevření trhu s elektrickou energií pro všechny koncové zákazníky kromě domácností,
 • konání mimořádné valné hromady ČEZ, a. s.,
 • převedení akcií tří bulharských distribučních společností na ČEZ, a. s.,
 • zveřejnění nabídky odkupu akcií menšinovým akcionářům společnosti ŠKODA PRAHA a.s.,
 • vyhlášení ČEZ, a. s., desátou největší firmou střední Evropy podle výše obratu společností Central European Capital Ltd.

Únor 2005

 • schválení prodeje distribuční společnosti Electrica Oltenia S.A. akciové společnosti ČEZ rumunskou vládou,
 • odkoupení většiny zbývajících akcií Severomoravské energetiky, a. s., v rámci povinného výkupu akciovou společností ČEZ; ČEZ, a. s., vlastní 99,13 % všech akcií této společnosti,
 • rozhodnutí vlády České republiky o odprodeji čtvrtinového státního podílu v inženýrsko-dodavatelské společnosti ŠKODA PRAHA a.s. akciové společnosti ČEZ.

Březen 2005

 • rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, kterým se ruší povinnost ČEZ, a. s., prodat jeden z většinových podílů v regionálních energetických společnostech a zároveň nařízení ČEZ, a. s., prodat formou aukce v letech 2006 a 2007 třetím nezávislým subjektům elektřinu vyrobenou ve vlastních zdrojích o kapacitě 400 MW.

Duben 2005

 • podepsání smlouvy o prodeji podílu v distribuční společnosti Electrica Oltenia S.A. se zástupci rumunské státní společnosti Electrica S.A.,
 • získání druhého místa v soutěži o nejobdivovanější firmu v České republice vyhlášené sdružením CZECH TOP 100; meziroční zlepšení o jedno místo.

Květen 2005

 • potvrzení dlouhodobého ratingového hodnocení akciové společnosti ČEZ ratingovou agenturou Standard & Poor´s na úrovni BBB+ se současnou změnou výhledu ze stabilního na pozitivní,
 • uzavření dodatku ke smlouvě o dodávce uhlí se Severočeskými doly a.s., mj. prodlužující dobu trvání smlouvy do roku 2052, a garantující kvalitu a termíny dodávek dle potřeb ČEZ, a. s.

Červen 2005

 • získání prvního místa podle zisku, přidané hodnoty a růstu zisku, resp. druhého místa podle výše tržeb v žebříčku 100 nejvýznamnějších firem České republiky za rok 2004 pořádaných sdružením CZECH TOP 100,
 • konání 13. řádné valné hromady,
 • zvýšení dlouhodobého ratingového hodnocení společnosti ČEZ, a. s., ratingovou agenturou Moody‘s z úrovně Baa1 na úroveň A3, stabilní výhled zůstal nezměněn.

Červenec 2005

 • v privatizaci hnědouhelné důlní společnosti Severočeské doly a.s. rozhodla Vláda České republiky o udělení 90denní exklusivity pro jednání s akciovou společností ČEZ o předložení nabídky,
 • podepsání dlouhodobé dohody se společností Mostecká uhelná a.s. na dodávky hnědého uhlí, která může v závislosti na případném přehodnocení územních těžebních limitů platit až 50 let.

Srpen 2005

 • vznik obchodního zastoupení na Slovensku.

Září 2005

 • zvýšení dlouhodobého ratingového hodnocení ČEZ, a. s., ratingovou agenturou Moody's z úrovně A3 na úroveň A2, stabilní výhled zůstal nezměněn,
 • uzavření dohody se společností Segfield Investments Limited o předkupním právu pro ČEZ, a. s., na podíl ve společnosti Severočeská energetika, a.s.,
 • výkup akcií menšinových akcionářů společností Východočeská energetika, a.s., a Západočeská energetika, a.s.; ČEZ, a. s., vlastní 100 % akcií uvedených společností,
 • uvedení nového ekologického programu Zelená elektřina, podporujícího výrobu a dodávky elektřiny z obnovitelných zdrojů, na tuzemský trh,
 • převzetí 51% podílu akcií rumunské distribuční společnosti Electrica Oltenia S.A.

Říjen 2005

 • vznik nové společnosti ČEZ Distribuční služby, s.r.o., ve které má ČEZ, a. s., 100% podíl,
 • výkup akcií menšinových akcionářů společnosti Severomoravská energetika, a. s.; ČEZ, a. s., vlastní 100 % akcií.

Listopad 2005

 • výkup akcií menšinových akcionářů společnosti ŠKODA PRAHA a.s.; ČEZ, a. s., se stal 100% vlastníkem této společnosti.

Prosinec 2005

 • schválení podnikatelského záměru Výstavba nového zdroje 1 x 660 MW v Elektrárně Ledvice,
 • zvýšení podílu ve společnosti Severočeské doly a.s. z 37,3 % na 93,1 %,
 • výmaz společnosti HYDROČEZ, a. s., z obchodního rejstříku; dne 1. 7. 2005 společnost sfúzovala s ČEZ Obnovitelné zdroje, s.r.o.

Hlavní události roku 2004

Leden 2004

 • otevření trhu s elektrickou energií (3. etapa) pro zákazníky, jejichž odběrné místo je vybaveno průběhovým měřením spotřeby elektřiny,
 • získání většinového podílu v dodavatelsko-inženýrské společnosti ŠKODA PRAHA a.s., která byla hlavním dodavatelem technologie pro Jadernou elektrárnu Temelín,
 • podepsání Kolektivní smlouvy ČEZ, a. s., na období let 2004 – 2006.

Únor 2004

 • získání nejvyššího ocenění v oblasti corporate governance v České republice za rok 2003, uděleného prestižním světovým časopisem v oblasti bankovnictví a kapitálových trhů EUROMONEY.

Březen 2004

 • získání třetího místa v soutěži o nejobdivovanější firmu v České republice; ČEZ, a. s., si meziročně polepšil o sedm míst,
 • zařazení do seznamu 2 000 největších společností na světě, sestaveného ekonomickým časopisem Forbes; ČEZ, a. s., se umístil z českých firem nejvýše, a to na 1 125. místě; pro zařazení do seznamu byla rozhodující výše tržeb, zisku, aktiv a tržní hodnota firmy.

Duben 2004

 • vyhlášení předsedy představenstva a generálního ředitele Martina Romana Manažerem roku v 11. ročníku soutěže, kterou vyhlašuje Svaz průmyslu a dopravy České republiky ve spolupráci s Českou manažerskou asociací, Konfederací zaměstnavatelských a podnikatelských svazů a Manažerským svazovým fondem,
 • zahájení celoskupinového Projektu VIZE 2008, odrážejícího legislativní požadavky oddělení regulovaných činností a zákaznickou orientaci členů Skupiny ČEZ,
 • návštěva bulharských novinářů na Hlavní správě ČEZ, a. s., a v Západočeské energetice, a.s., v rámci public relations podpory účasti ČEZ, a. s., v privatizaci bulharských distribučních společností.

Květen 2004

 • potvrzení dlouhodobého ratingového hodnocení ČEZ, a. s., ratingovou agenturou Standard & Poor’s na úrovni BBB+ se stabilním výhledem,
 • potvrzení dlouhodobého ratingového hodnocení ČEZ, a. s., ratingovou agenturou Moody’s na úrovni Baa1 se stabilním výhledem,
 • projevení zájmu o nákup podílů ve dvou energetických distribučních společnostech v jižním a severovýchodním Rumunsku,
 • získání ceny za filantropii v soutěži RHODOS – cena za image 2004.

Červen 2004

 • vydání třetí emise eurobondů v objemu 400 mil. EUR se splatností v roce 2011,
 • konání 12. řádné valné hromady,
 • získání druhého místa v žebříčku 100 nejvýznamnějších firem České republiky za rok 2003 sestavovaném dle výše tržeb sdružením CZECH TOP 100,
 • zařazení do seznamu 500 největších evropských podniků, sestaveného listy Handelsblatt a Wall Street Journal Europe; ČEZ, a. s., zaujal 484. místo a do seznamu se dostal jako jediná firma z České republiky.

Červenec 2004

 • vítězství ČEZ, a. s., v tendru na prodej skupiny tří distribučních společností v západním Bulharsku.

Srpen 2004

 • podání nabídky na nákup 66% podílu ve společnosti Slovenské elektrárne, a.s.,
 • podepsání smlouvy o prodeji 34% podílu v Pražské energetice, a.s., ve veřejné soutěži.

Září 2004

 • podepsání smlouvy o prodeji 34% podílu v ČEPS, a.s., s Ministerstvem financí České republiky.

Říjen 2004

 • zavedení nové produktové řady elektrické energie pro koncové zákazníky,
 • ukončení zkušebního provozu obou bloků Jaderné elektrárny Temelín,
 • získání ocenění Bezpečný podnik od Ministerstva práce a sociálních věcí České republiky pro Úsek klasické energetiky,
 • otevření Obchodního centra Praha – Vinohradská,
 • převedení akcií Severomoravské energetiky, a. s., a Severočeské energetiky, a.s., na ČEZ, a. s., nakoupených na základě opce uzavřené s jedním z menšinových spoluvlastníků.

Listopad 2004

 • zveřejnění žebříčku Top firemní filantrop 2004 Fórem dárců v čele s akciovou společností ČEZ,
 • obhájení prvního místa v soutěži Nejlepší výroční zpráva České republiky vyhlášené sdružením CZECH TOP 100; první místo náleželo Skupině ČEZ i v kategoriích Informační hodnota a Energetika; získání prvního místa v kategorii o nejlepší Zprávu o společenské odpovědnosti firmy, vyhlášené sdružením CZECH TOP 100, a druhého místa v hodnocení webových stránek,
 • podepsání smlouvy s bulharskou vládou o koupi tří distribučních společností,
 • podání žádosti o přezkoumání rozhodnutí nařizujícího prodej jednoho z většinových podílů v regionálních energetických společnostech; žádost byla zaslána Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže s poukazem na změnu podmínek na relevantním trhu s elektřinou oproti termínu jeho původního rozhodnutí (v březnu 2003),
 • získání certifikátu systému řízení ochrany životního prostředí podle mezinárodní normy ISO 14001.

Prosinec 2004

 • ČEZ, a. s., vybrán jako preferovaný zájemce ve výběrovém řízení na rumunskou distribuční společnost Electrica Oltenia S.A.,
 • podepsání smlouvy o narovnání se společností DALKIA FRANCE spolu s Dohodou stran o ukončení rozhodčího řízení vedeného u rozhodčího soudu Mezinárodní obchodní komory v Paříži,
 • provedení první prověrky Peer Review (tj. revize vnějšími hodnotiteli) v Jaderné elektrárně Temelín; odborníci WANO neshledali v bezpečnostních postupech elektrárny žádné nedostatky.

Hlavní události roku 2003

Leden 2003 

 • Otevření trhu s elektrickou energií pro oprávněné zákazníky s roční spotřebou vyšší než 9 GWh. 
 • Získání čtrnácti oprávněných zákazníků v souvislosti s dalším otevřením trhu. 

Únor 2003  

 • Konání mimořádné valné hromady ČEZ, a. s.  

Březen 2003 

 • Vydání rozhodnutí o rozkladu ČEZ, a. s., Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže se stanovením nových podmínek pro spojení soutěžitelů (ČEZ, a. s., a osmi regionálních distribučních společností) a o zastavení řízení o veřejné podpoře. 
 • Prodej části podniku (Teplárna Náchod) firmě Harpen ČR, s.r.o. 

Duben 2003 

 • Uskutečnění převodu akcií regionálních distribučních společností a ČEPS, a.s., ve smyslu uzavřených smluv mezi ČEZ, a. s., Fondem národního majetku České republiky, OSINEK, a.s., Ministerstvem práce a sociálních věcí České republiky a Českou konsolidační agenturou. 
 • Potvrzení ratingového hodnocení BBB+ se změnou stabilního výhledu na pozitivní agenturou Standard & Poor?s.  
 • Zahájení zkušebního provozu druhého bloku Jaderné elektrárny Temelín. 
 • Podepsání pětileté záruky na 88 mil. EUR na 1. tranši půjčky od Evropské investiční banky. Záruky se účastní banky Kreditanstalt für Wiederaufbau, ABN AMBRO Bank N.V., Bank Austria Creditanstalt AG, Bayerische Landes-bank, Credit Lyonnais S.A., Dresdner Bank AG, Mizino Corporate Bank Ltd., Sanpaolo IMI  S.p.a., SMBC a WestLB AG. 

Květen  2003

 • Dosažení plného výkonu 2 x 1 000 MW v Jaderné elektrárně Temelín. 
 • Konání mimořádných valných hromad v regionálních distribučních společnostech, kde ČEZ, a. s., získal většinový majetkový podíl. 
 • Zveřejnění výsledku výzkumu veřejného mínění provedeného společností pro výzkum trhu AISA, podle něhož se vnímání akciové společnosti ČEZ veřejností výrazně zlepšilo. Znalost značky "Duhová energie" dosáhla již 74 %.  
 • Výběr poradenské firmy pro spolupráci při vytváření nové, efektivní a dynamické Skupiny ČEZ s rozsáhlým využitím kladných synergických efektů při jejím řízení. Poradcem se stala společnost A  T. Kearney. 
 • Umístění ČEZ, a. s., mezi 10 nejlepšími zaměstnavateli v České republice pro rok 2003 na základě hlasování odborné poroty (ocenění firmou Credit Suisse Life & Pensions). 

Červen 2003 

 • Získání druhého místa v osmém ročníku prestižního ocenění informační otevřenosti účastníků českého kapitálového trhu Signum Temporis 2002. 
 • Uvedení do provozu prvního ze dvou turbosoustrojí vodní elektrárny Štěchovice I, poškozených povodní v srpnu 2002. 
 • Konání 11. řádné valné hromady ČEZ, a. s. 
 • Vyhlášení akciové společnosti ČEZ nejvýznamnější firmou České republiky za rok 2002 v kategorii Výroba a rozvod elektřiny, vody, plynu a páry, v celkovém pořadí druhou nejvýznamnější firmou podle výše zisku a podle přidané hodnoty a třetí nejvýznamnější firmou podle výše tržeb sdružením CZECH TOP 100. 
 • Vydání 9. emise tuzemských dluhopisů.  
 • Předčasné splacení 5. emise tuzemských dluhopisů. 
 • Uskutečnění výroční konference mezinárodní organizace EURELECTRIC v Praze. ČEZ, a. s., vystupoval v roli hostitelské firmy.   
 • Provedení průzkumu veřejného mínění k některým otázkám jaderné energetiky agenturou STEM. Podíl těch, kteří považují Jadernou elektrárnu Temelín za moderní elektrárnu srovnatelnou se světem, vzrostl na 74 %. 

Červenec 2003 

 • Schválení dodatečného přistoupení ČEZ, a. s., do výběrového řízení na koupi 49 % akcií společnosti Slovenské elektrárne, a.s.  vládou Slovenské republiky. 

Srpen 2003

 • Získání prvního místa v ochraně zaměstnanců jaderných elektráren před radiací. Podle výsledků programu ISOE (projekt NEA podporovaný MAAE) Česká republika s výrazným náskokem předstihla Spolkovou republiku Německo, Francii i Finsko. 
 • Poškození sloupů vedení 400 kV (v majetku ČEPS, a.s.) větrem znemožnilo elektrárnám Prunéřov I, Prunéřov II a Tušimice II dodávat elektřinu do sítě. Výpadek elektrárny Prunéřov II trval od 14. do 29. srpna, u zbývajících jen několik hodin. Tento výpadek nijak neovlivnil dodávku odběratelům elektřiny v České republice.  

Září 2003 

 • Změna firemního loga a sjednocení vizuálního stylu ČEZ, a. s., a regionálních distribučních společností a dalších vybraných společností Skupiny ČEZ.  
 • Zahájení prodeje elektřiny na rok 2004. ČEZ, a. s., nabídl výrazně výhodnější podmínky, než jaké byly nabízeny na zahraničních energetických trzích. 
 • Obdržení souhlasu Státního úřadu pro jadernou bezpečnost a tím možnost zahájení přípravných prací na skladu vyhořelého jaderného paliva v areálu Jaderné elektrárny Temelín. 
 • Provedení inspekce rizik v Jaderné elektrárně Temelín skupinou odborníků ze čtyř pojišťovacích jaderných poolů. Inspektoři ocenili zejména profesionální úroveň znalostí zaměstnanců, vysokou úroveň zařízení, jaderné bezpečnosti a požární ochrany, včetně programu modernizace Jaderné elektrárny Temelín. 
 • Provedení kontrolní prověrky MAAE v Jaderné elektrárně Temelín zahraničními experty z USA, Anglie, Ruska, Španělska, Francie a Malajsie za účelem prověření nově zaváděných modulů pravděpodobnostního hodnocení bezpečnosti a plnění doporučení z předešlých prověrek v letech 1995 a 1996. Účastníci prověrky konstatovali, že doporučení byla v drtivé většině splněna, zbývající se řeší. 

Říjen 2003 

 • Provedení mise OSART - Follow up v Jaderné elektrárně Dukovany ze strany MAAE. Mise zjistila, že elektrárna všechna doporučení z roku 2001 plní nebo na jejich splnění pracuje. 
 • Obhájení osvědčení Bezpečný podnik v Jaderné elektrárně Dukovany, vydaného Českým úřadem bezpečnosti práce. 
 • Odvolání Jaroslava Míla z funkce předsedy představenstva a posléze i generálního ředitele. Novým předsedou představenstva byl zvolen Petr Vobořil, který byl současně pověřen výkonem funkce generálního ředitele. 
 • Zprovoznění sluneční elektrárny v areálu Jaderné elektrárny Dukovany. 
 • Získání ocenění "Křišťálová tužka" na mezinárodním festivalu TECHFILM 2003 za vzdělávací program Encyklopedie energie.

Listopad 2003 

 • Uzavření termínu pro podání přihlášek do výběrového řízení na koupi 49 % akcií společnosti Slovenské elektrárne, a.s. Akciová společnost ČEZ projevila zájem o zahrnutí všech typů energetických zdrojů do prodávaného podílu (včetně jaderných elektráren). 
 • Potvrzení ratingového hodnocení BBB+ se změnou pozitivního výhledu na stabilní ratingovou agenturou Standard & Poor's. 
 • Potvrzení certifikátu EMS, uděleného norskou společností DET NORSKE VERITAS Jaderné elektrárně Dukovany. 
 • Získání prvního místa v soutěži 100 nejlepších výročních zpráv, organizované sdružením CZECH TOP 100. Zároveň ČEZ, a. s., obdržel cenu Výroční zpráva desetiletí. 
 • Uvedení do provozu přečerpávací vodní elektrárny Štěchovice II, poškozené povodní v srpnu 2002. 

Prosinec 2003 

 • Provedení mise OSART - Follow up v Jaderné elektrárně Temelín ze strany MAAE. Mise zjistila vysokou bezpečnost elektrárny a úspěšné plnění doporučení z roku 2001. 
 • Předání dokumentace, projevující zájem ČEZ, a. s., o nákup majoritního podílu v jedné ze tří skupin bulharských distribučních společností, tamní Privatizační agentuře.  
 • Uvedení do provozu prvního ze 4 turbogenerátorů (č. 3) ve vodní elektrárně Orlík, silně poškozeného povodní v roce 2002.

Hlavní události roku 2002

leden 2002

 • Zrušení výběrového řízení na kupce akciového podílu Fondu národního majetku v ČEZ, a. s., a v šesti regionálních distribučních společnostech.
 • Dosažení 100 % výkonu reaktoru prvního bloku Jaderné elektrárny Temelín.
 • Vyhlášení veřejné soutěže na stavbu nového skladu vyhořelého paliva v areálu Jaderné elektrárny Dukovany.
 • Prodej podílu ČEZ, a. s., v akciové společnosti Energotrans.
 • Uzavření revolvingového úvěru ve výši 70 mil. USD. Aranžérem revolvingového úvěru je banka
 • Sumitomo Mitsui Banking Corporation.
 • Potvrzení ratingového hodnocení ?Baa1? se stabilním výhledem ratingovou agenturou Moody?s a ratingového hodnocení ?BBB+? se změnou z pozitivního výhledu na stabilní ratingovou agenturou Standard & Poor?s.
 • Zahájení zásobování všech objektů v areálu elektrárny a města Týn nad Vltavou teplem odbíraným z turbíny prvního bloku Jaderné elektrárny Temelín (místo dosavadního zásobování teplem z pomocné plynové kotelny).
 • Zahájení postupného otevírání trhu s elektřinou v České republice (v roce 2002 pro oprávněné zákazníky s roční spotřebou nad 40 GWh, pro výrobu otevření trhu plně) a umožnění přístupu třetích osob k přenosové soustavě.

únor 2002

 • Uzavření rámcové smlouvy o vzájemné spolupráci mezi ČEZ, a. s., a ČVUT v Praze, s cílem podpory vzdělávání mladé generace energetiků.

březen 2002

 • Zavezení paliva do druhého bloku Jaderné elektrárny Temelín.
 • Schválení prodeje majoritního podílu Fondu národního majetku v pěti regionálních distribučních společnostech a prodeje minoritního podílu ve třech regionálních distribučních společnostech akciové společnosti ČEZ vládou České republiky; současně vláda rozhodla o realizaci úplatného převodu majoritního podílu akcií společnosti ČEPS, a.s., z akciové společnosti ČEZ do Fondu národního majetku.
 • Získání nejvyššího ocenění v soutěži za informační otevřenost Paegas Signum Temporis 2001.
 • Získání prvního místa v soutěži 100 obdivovaných firem České republiky v oboru Výroba a rozvod elektřiny, vody, plynu a páry, pořádané sdružením CZECH TOP 100.

duben 2002

 • Uskutečnění mise Mezinárodní agentury pro atomovou energii (MAAE) se sídlem ve Vídni v Jaderné elektrárně Temelín, zaměřené na zajištění fyzické ochrany elektrárny. Mise se zúčastnili experti z Francie, Kanady a USA a pozorovatelé z Litvy a Ukrajiny. Systém fyzické ochrany Jaderné elektrárny Temelín byl shledán moderním a plně srovnatelným se systémy v celé západní Evropě a USA.

květen 2002

 • Privatizační rozhodnutí vlády o prodeji příslušných podílů v 8 regionálních distribučních společnostech akciové společnosti ČEZ; schválení prodeje podílů ČEZ,a. s., ve společnosti ČEPS, a.s.
 • Mimořádná valná hromada akcionářů svolaná na žádost majoritního vlastníka, Fondu národního majetku, nedává souhlas představenstvu ČEZ, a. a., k prodeji 66% podílu v dceřině společnosti ČEPS, a.s, a nákupu státních akciových podílů v regionálních distribučních společnostech.
 • Zahájení fyzikálního spuštění druhého bloku Jaderné elektrárny Temelín řízenou štěpnou reakcí.

červen 2002

 • Konání 10. řádné valné hromady akcionářů ČEZ,a. s., na které byl kromě jiného schválen prodej 51% podílu v dceřině společnosti ČEPS, a.s, společnosti OSINEK, a.s., ovládané Fondem národního majetku, a 15% podílu Ministerstvu práce a sociálních věcí a koupě části majetkové účasti státu na podnikání regionálních distribučních společností od Fondu národního majetku.
 • Zahájení zkušebního provozu prvního bloku Jaderné elektrárny Temelín.
 • Vyhlášení akciové společnosti ČEZ nejvýznamější firmou České republiky za rok 2001 podle výše zisku, v žebříčku dle přidané hodnoty se ČEZ,a. s., umístil na druhém místě, dle výše tržeb na třetím místě v soutěži organizované sdružením CZECH TOP 100.
 • Podpisy smluv o nákupu podílů akcií osmi regionálních distribučních společností od Fondu národního majetku a prodeji 51% podílů v dceřině společnosti ČEPS, a.s., akciové společnosti OSINEK.
 • Získání certifikátu EMS (udělovaného nezávislou certifikační společností DET NORSKE VERITAS) pro uhelné a vodní elektrárny, které představují svými 8 385 MW z celkového instalovaného výkonu ČEZ,a. s., 75% (Jaderná elektrárna Dukovany získala tento certifikát v roce 2001).

červenec 2002

 • Podpis smlouvy s Českou konsolidační agenturou o koupi necelých 2% akcií Západočeské energetiky, a.s.
 • Založení nadace Duhová energie.

srpen 2002

 • Vynucená odstávka Elektrárny Mělník, čerpací stanice chladící vody Elektrárny Ledvice, všech vodních elektráren (s vyjímkou elektráren Lipno a Slapy) vlivem povodní.
 • Podpis smlouvy s Ministerstvem práce a sociálních věcí o prodeji 15% podílu v dceřině společnosti ČEPS, a.s.
 • Zahájení prodeje produktů ?Duhové energie? za rok 2003.

září 2002

 • Získání ceny ?Stavba roku 2002? pro novou budovu hlavní zprávy ČEZ,a. s., v Praze na Brumlovce.

říjen 2002

 • Zvolení předsedy představenstva a generálního ředitele ČEZ, a. s., Jaroslava Míla, předsedou organizace European Nuclear Council pro rok 2003.

listopad 2002

 • Vydání rozhodnutí Státního úřadu pro jadernou bezpečnost o povolení výstavby skladu vyhořelého jaderného paliva v areálu Jaderné elektrárny Dukovany.
 • Získání tří nejvyšších ocenění Výroční zprávy ČEZ, a. s., za rok 2001, a to v celkovém hodnocení, v kategoriích ?Informační hodnota? a ?Energetika?. Druhé místo získal grafický design Výroční zprávy 2001 a Investor Relations na internetu.
 • Vyhodnocení akciové společnosti ČEZ jako druhé nejlepší české firmy v soutěži ?Českých 100 nejlepších 2002? a získání prvního místa v kategorii ?Pilíře státního rozpočtu?. Soutěž pořádá Panevropská společnost pro kulturu, vzdělávání, vědeckou a technickou spolupráci COMENIUS.

prosinec 2002

 • Rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže o povolení propojení ČEZ, a. s., a osmi regionálních distribučních společností za předpokladu splnění určitých omezujících podmínek.
 • Podání rozkladu proti rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže.
 • Zahájení dodávek elektřiny z druhého bloku Jaderné elektrárny Temelín do rozvodné sítě.
 • Obnovení provozu elektráren vltavské kaskády (s vyjímkou elektráren Orlík a Štěchovice), poškozených srpnovou povodní.

Hlavní události roku 2001

leden 2001

 • Stanovení nové úrovně cen elektřiny pro všechny skupiny konečných odběratelů výměrem Ministerstva financí č. 01/2001. Stanovení maximálních cen elektřiny, přenosu a systémových služeb platných mezi ČEZ, a. s., a regionálními distribučními společnostmi cenovým rozhodnutím Energetického regulačního úřadu č. 1/2001. Novým prvkem cenového rozhodnutí je zavedení poplatku za systémové služby, který inkasuje ČEPS, a.s., od distributorů za každou MWh dodanou z distribučních sítí, a také přechod na obchodování podle sjednaných diagramů (hodinových hodnot dodávek). Tím bylo částečně odstraněno dosavadní znevýhodnění akciové společnosti ČEZ.Potvrzení ratingového ohodnocení "Baa1" ratingovou agenturou Moody's se změnou negativního výhledu na stabilní.
 • Uzavření smluv o odběrech uhlí s akciovými společnostmi Severočeské doly, Sokolovská uhelná, GEMEC - UNION a Lignit Hodonín, s.r.o.

únor 2001

 • Uzavření smluv o odběrech uhlí s akciovými společnostmi Mostecká uhelná a OKD.
 • Předání plochy pro výstavbu Industrial Park Verne městu Klášterec nad Ohří (0,62 km2 včetně potřebné infrastruktury).

březen 2001

 • Ukončení práce mezinárodní mise OSART vyslané Mezinárodní agenturou pro atomovou energii (MAAE) se sídlem ve Vídni do Jaderné elektrárny Temelín. Misi tvořili experti z Francie, Německa, Maďarska, Rumunska, Ruska, USA a Velké Británie. Jako pozorovatelé na elektrárně působili experti Francie a Rakouska.
 • Ukončení etapy energetického spouštění prvního bloku Jaderné elektrárny Temelín s výkonem reaktoru do 30 % a následně do 45 %.
 • Vydání územního rozhodnutí pro stavbu "Centrální sklad vyhořelého jaderného paliva " lokalita Skalka" odborem výstavby Městského úřadu v Bystřici nad Pernštejnem.
 • Získání pátého místa v soutěži "100 obdivovaných firem ČR", kterou organizuje sdružení CZECH TOP 100.
 • Získání druhého místa v soutěži za informační otevřenost Paegas Signum Temporis 2000.

duben 2001

 • Dokončení a uveřejnění "Zprávy komise pro posouzení vlivu Jaderné elektrárny Temelín na životní prostředí", která konstatuje, že tento vliv lze hodnotit jako nízký, nevýrazný a přijatelný. Veřejné projednání této zprávy proběhlo v Českých Budějovicích.

květen 2001

 • Uspořádání samostatné tiskové konference a účast ČEZ, a. s., na konferenci Power Gen Europe v Bruselu a na doprovodném energetickém veletrhu.
 • Dceřiná společnost ČEPS, a.s., jako provozovatel přenosové soustavy České republiky, se stala zakládajícím a plnoprávným členem nově založené organizace UCTE.
 • Doplnění "Zprávy komise pro posouzení vlivu Jaderné elektrárny Temelín na životní prostředí" o tzv. "nulovou variantu" (nespuštění Jaderné elektrárny Temelín) a problematiku těžkých havárií.
 • Schválení novely "Atomového zákona" vládou České republiky, týkající se radiační ochrany, z důvodu harmonizace s právem Evropského společenství ve stejné oblasti.

červen 2001

 • Konání 9. řádné valné hromady, na níž akcionáři poprvé v historii akciové společnosti ČEZ odhlasovali výplatu dividend.
 • Vyhlášení akciové společnosti ČEZ nejvýznamnější firmou České republiky za rok 2000 podle výše zisku a třetí nejvýznamnější firmou podle výše tržeb sdružením CZECH TOP 100.
 • Veřejné projednání "Zprávy komise pro posouzení vlivu Jaderné elektrárny Temelín na životní prostředí" ve Vídni.

červenec 2001

 • Vyjádření souhlasu vlády České republiky s uzavřením smlouvy na asistenční spolupráci při privatizaci elektroenergetiky se společností Deloitte & Touche.

srpen 2001

 • Zveřejnění inzerátu v hlavních denících v České republice i v zahraničí, kterým Fond národního majetku vyzval potenciální investory k předběžnému vyjádření zájmu o balík státních akcií plynárenských a elektroenergetických firem.

září 2001

 • Vyhlášení nové marketingové strategie ČEZ, a. s., uvedením "Duhové elektřiny" na trh v České republice a zahájení kontraktačních jednání pro dodávky elektřiny v roce 2002.

říjen 2001

 • Zahájení "horkých zkoušek" na druhém bloku Jaderné elektrárny Temelín.
 • Zahájení "due diligence" privatizovaných firem zájemci o koupi společného balíku státních podílů v ČEZ, a. s., a šesti distributorů elektřiny.
 • Stanovení pravidel pro organizování trhu s elektřinou v České republice vyhláškou Energetického regulačního úřadu č. 373/2001 Sb.
 • Založení nové společnosti Coal Energy, a.s., akciovými společnostmi Severočeské doly, Mostecká uhelná společnost, Sokolovská uhelná, ČEZ a společností s ručením omezeným Carbounion Bohemia, za účelem optimalizace využití hnědouhelných těžebních kapacit dodatečnou výrobou elektřiny v hnědouhelných elektrárnách ČEZ, a. s., a jejím následným prodejem. Podíl každého ze zakladatelů činí 20 % akcií společnosti.
 • Ukončení etapy energetického spouštění prvního bloku Jaderné elektrárny Temelín s výkonem reaktoru do 55 %.

listopad 2001

 • Provedení kontrolní mise OSART v Jaderné elektrárně Dukovany Mezinárodní agenturou pro atomovou energii (MAAE). Misi tvořili experti z Brazílie, Francie, Japonska, Kanady, Litvy, Slovenska, Švédska, USA a Velké Británie. Jako pozorovatelé na elektrárně působili experti Francie a Ukrajiny.
 • Získání tří nejvyšších ocenění Výroční zprávy ČEZ, a. s., za rok 2000, a to v celkovém hodnocení, v kategorii obsahového zpracování a v odvětví energetiky.
 • Oznámení Energetického regulačního úřadu České republiky o plošném zvýšení cen elektřiny pro domácnosti od roku 2002 o 9,9 %.
 • Elektrárenská společnost ČEZ oficiálně představila "Duhové logo" " grafický symbol "Duhové energie", svého nového obchodního programu.

prosinec 2001

 • Žádná ze společností, ucházejících se o koupi státního podílu v elektrárenské společnosti ČEZ a v šesti regionálních distribučních společnostech, nebyla vyhlášena jako vítěz.
 • Ukončení etapy energetického spouštění prvního bloku Jaderné elektrárny Temelín s výkonem reaktoru do 75 %.
 • Získání mezinárodně uznávaného certifikátu EMS pro organizační jednotky Elektrárny Tušimice, Elektrárna Chvaletice, Elektrárna Počerady, Elektrárna Dětmarovice a Jaderná elektrárna Dukovany.Uzavření kontraktů na prodej 90 % plánované produkce elektřiny pro rok 2002 určené pro domácí trh s využitím nového produktu "Duhová energie". Zbývající část kapacity ČEZ, a. s., nabízí v rámci krátkodobých obchodů.
 • Ukončení legislativního procesu schvalování novely "Atomového zákona".

Hlavní události roku 2000

leden 2000

 • Schválení energetické politiky vládou České republiky.
 • Konání mimořádné valné hromady ČEZ, a. s.
 • Platnost nových cen elektřiny pro konečné odběratele, vyhlášených výměrem Ministerstva financí č. 01/2000.

únor 2000

 • Schválení návrhu "Energetického zákona" vládou České republiky.
 • Povolení Státního úřadu pro jadernou bezpečnost umístit stavbu centrálního skladu vyhořelého jaderného paliva v lokalitě Skalka.
 • Stanovení nových předacích cen elektřiny mezi ČEZ, a. s., a regionálními distribučními společnostmi (REAS) výměrem Ministerstva financí č. 05/2000.

březen 2000

 • Získání prestižního ocenění za informační otevřenost v hlavní kategorii soutěže "Paegas Signum Temporis 99 " ocenění kapitálového trhu.
 • Ukončení "horkých zkoušek" v Jaderné elektrárně Temelín.

duben 2000

 • Navýšení směnečného programu na celkový objem 9 mld. Kč.
 • Uzavření pětileté syndikované záruky v objemu 85 mil. EUR ve prospěch Evropské investiční banky.

květen 2000

 • Potvrzení ratingového ohodnocení "Baa1" a změna z pozitivního výhledu na negativní ratingovou agenturou Moody's.

červen 2000

 • Předčasné splacení 3. tuzemské emise dluhopisů ve výši 4 mld. Kč.
 • Uzavření pojistných smluv s Českým jaderným poolem pro Jadernou elektrárnu Temelín.
 • Vyhlášení akciové společnosti ČEZ sdružením CZECH TOP 100 druhou nejvýznamnější firmou České republiky v roce 1999 podle výše tržeb.

červenec 2000

 • Konání 8. řádné valné hromady ČEZ, a. s.
 • Povolení Státního úřadu pro jadernou bezpečnost k zavezení paliva do reaktoru prvního bloku Jaderné elektrárny Temelín.

srpen 2000

 • Úspěšné ukončení tlakové a těsnostní zkoušky primárního okruhu prvního bloku Jaderné elektrárny Temelín po zavezení paliva.

září 2000

 • Potvrzení ratingového ohodnocení "BBB+" od ratingové agentury Standard & Poor's (se změnou stabilního výhledu na pozitivní).
 • Podepsání smlouvy s akciovou společností ŠKODA JS na kompletní obnovu systému kontroly a řízení Jaderné elektrárny Dukovany.
 • Zahájení restrukturalizace společnosti.

říjen 2000

 • Rozhodnutí vlády České republiky o způsobu dokončení privatizace české elektroenergetiky.
 • Vydání povolení Státním úřadem pro jadernou bezpečnost ke spuštění reaktoru prvního bloku v Jaderné elektrárně Temelín.

listopad 2000

 • Zahájení fyzikálního spouštění v prvním bloku Jaderné elektrárny Temelín řízenou štěpnou řetězovou reakcí.
 • Darování větrné elektrárny Dlouhá louka Akademii věd.
 • Položení základního kamene nové budovy hlavní správy v Praze 4, zástupci ČEZ, a. s., a VSB, a. s.
 • Výroční zpráva ČEZ, a. s., za rok 1999 získala tři nejvyšší ocenění, a to v celkovém hodnocení, v kategorii obsahového zpracování a v odvětví energetiky.

prosinec 2000

 • Územní rozhodnutí pro nový sklad vyhořelého jaderného paliva v Jaderné elektrárně Dukovany nabylo právní moci.
 • Rozhodnutí vlády České republiky o vzniku nového nezávislého Energetického regulačního úřadu.
 • Přifázování turbogenerátoru prvního bloku Jaderné elektrárny Temelín a dodání první elektřiny z této elektrárny do přenosové soustavy.
 • Úspěšné provedení pevnostní a těsnostní zkoušky kontejnmentu druhého bloku Jaderné elektrárny Temelín.
 • Vydání zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (Energetický zákon) s účinností od 1. 1. 2001.

Hlavní události roku 1999

leden 1999

 • Mimořádná valná hromada ČEZ, a. s.
 • Předčasné splacení 2. emise tuzemských dluhopisů (4 mld. Kč)
 • Vydání 6. emise (4,5 mld. Kč) a 7. emise (2,5 mld. Kč) tuzemských dluhopisů
 • Uzavření smlouvy s ČEPS, a. s., o spolupráci při zajišťování spolehlivého provozu Elektrizační soustavy České republiky, o přenosu, tranzitu a dodávce elektřiny v letech 1999 " 2003

únor 1999

 • Sloučení dvou emisí akcií ČEZ, a. s. (1 100 a 1 000 Kč) a jejich rozštěpení na akcie s jednotnou nominální hodnotou 100 Kč
 • Rozhodnutí představenstva ČEZ, a. s., o pozastavení probíhajícího retrofitu elektrárny Tušimice I a nabídnutí elektrárny k odprodeji

březen 1999

 • Schválení nové strategické vize ČEZ, a. s., představenstvem společnosti
 • Uzavření nového směnečného programu s Českou spořitelnou, a. s., Citibank, a. s., ČSOB, a. s., a ING Barings

duben 1999

 • Rozhodnutí představenstva ČEZ, a. s., o nákupu akcií a akcionářských práv k akciím regionálních distribučních společností

květen 1999

 • Rozhodnutí vlády České republiky o dostavbě Jaderné elektrárny Temelín
 • Zasedání Rady CENTREL v Praze

červen 1999

 • Jmenování nového ředitele Divize výstavba Jaderné elektrárny Temelín
 • Řádná valná hromada ČEZ, a. s.
 • Schválení nové Koncepce podnikatelské činnosti do roku 2005 valnou hromadou ČEZ, a. s.
 • Předčasné splacení 4. emise tuzemských dluhopisů (3 mld. Kč)
 • Vydání 8. emise tuzemských dluhopisů (3 mld. Kč)
 • Podepsání dodatků ke kupním smlouvám na uhlí, zlevňující část dodávek pro navýšení vývozů elektřiny

červenec 1999

 • Přechod bloku č. 11 v Elektrárně Mělník III na spalování výhřevnějšího uhlí

srpen 1999

 • Zahájení činnosti dceřiné společnosti ČEPS, a. s.
 • Rozhodnutí představenstva ČEZ, a. s., o ukončení retrofitu a odstoupení od záměru prodeje elektrárny Tušimice I

září 1999

 • Potvrzení ratingového ohodnocení BBB+ se stabilním výhledem ratingovou agenturou Standard & Poor's

říjen 1999

 • Potvrzení ratingového ohodnocení Baa1 ratingovou agenturou Moody's
 • Vydání 3. emise zahraničních dluhopisů (200 mil. EUR)
 • Otevření reprezentační kanceláře ČEZ, a. s., v Bruselu " centru Evropské unie
 • Zahájení správního řízení Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže ve věci možného porušení § 9, odst. 3 "Zákona o ochraně hospodářské soutěže" při odběru uhlí v roce 1999 od Mostecké uhelné společnosti, a. s.

prosinec 1999

 • Splacení 1. emise euroobligací (150 mil. USD)
 • Uzavření dlouhodobé smlouvy se státní organizací České dráhy o přepravě základních komodit (uhlí, vápenec, popeloviny) pro ČEZ, a. s.
 • Uzavřeny kupní smlouvy na dodávky uhlí pro rok 2000 se Severočeskými doly, a. s., Sokolovskou uhelnou, a. s., a OKD, a. s.
 • Ukončení smluvního vztahu na výkup elektřiny z Elektráren Opatovice, a. s.
 • Uzavření pojistné smlouvy na pojištění odpovědnostních rizik z provozu Jaderné elektrárny Temelín
 • Podepsání předběžné akcionářské dohody se společností Vivendi-Dalkia, a. s., o společném podniku JVCD, a. s.
 • Prodej úložiště radioaktivního odpadu v Jaderné elektrárně Dukovany státu (splnění podmínek "Atomového zákona")

Hlavní události roku 1998

leden 1998

 • Změna sazby daně z přidané hodnoty ze snížené (5 %) na základní (22 %) u všech druhů energie (s výjimkou dodávkového tepla)
 • Stanovení nové tarifní struktury předací ceny elektřiny mezi ČEZ, a. s., a regionálními distribučními společnostmi s účinností od 21. ledna 1998
 • Mimořádná valná hromada ČEZ, a. s.
 • Uzavřena smlouva o pojištění odpovědnostních rizik při provozu Jaderné elektrárny Dukovany (ve smyslu "Atomového zákona")
 • Uzavřena rámcová smlouva o půjčce s Nordic Investment Bank

únor 1998

 • Nakoupena první část (27,7 %) akcií Severočeských dolů, a. s.

březen 1998

 • Jmenování nového ředitele Divize výstavba Jaderné elektrárny Temelín (L. Rafaj)
 • Podepsání Memoranda mezi ČEZ, a. s., a Českým jaderným poolem o budoucím pojištění majetku Jaderné elektrárny Temelín
 • Schválení zpětného odkoupení Yankee bondů (odkoupeno cca 10 %)

květen 1998

 • Setkání představitelů sekretariátů CENTREL, UCPTE, NORDEL za účasti zástupců ČEZ, a. s., v Karlových Varech
 • Uvedení do trvalého provozu fluidního kotle č. 7 (250 t/hod.) v Elektrárnách Poříčí

červen 1998

 • Řádná valná hromada ČEZ, a. s.
 • Uzavřeny dodatky smluv pro Jadernou elektrárnu Temelín se společností ŠKODA PRAHA, a. s., a s firmou Westinghouse
 • Rozhodnutí o retrofitu elektrárny Tušimice I
 • Uvedení do trvalého provozu odsíření bloků č. 3 a 4 (2 x 200 MW) Elektrárny Chvaletice
 • Obnovena smlouva o pojištění majetku tepelných a vodních elektráren
 • Výroční konference UNIPEDE a jednání EURELECTRIC za účasti zástupců ČEZ, a. s., v Lisabonu

červenec 1998

 • Zvýšení cen elektřiny pro domácnosti o 24 % s platností od 1. července 1998
 • Stanovení nové úrovně předací ceny elektrické energie mezi ČEZ, a. s., a regionálními distribučními společnostmi účinností od 15. července 1998
 • Uzavřeny smlouvy s dodavateli rekonstrukce a odsíření elektrárny Tušimice I
 • Obnovena smlouva na pojištění odpovědnosti za škodu, vzniklou jinému v souvislosti s výrobou, přenosem, tranzitem, dovozem a vývozem elektřiny

srpen 1998

 • Na základě usnesení vlády České republiky ustanoven nezávislý tým pro posouzení ekonomických a smluvních aspektů dostavby Jaderné elektrárny Temelín
 • Uvedení do trvalého provozu odsíření Elektrárny Dětmarovice (4 x 200 MW)

září 1998

 • Schůzka nejvyšších představitelů UCPTE a CENTREL v Praze
 • ČEZ, a. s., se stal členem korespondentem EURELECTRIC
 • Zahájení zkušebního provozu odsíření bloků č. 1 a 2 (2 x 200 MW) v Elektrárně Chvaletice
 • Uvedení do zkušebního provozu fluidního kotle č. 8 (250 t/hod) v Elektrárnách Poříčí
 • Uzavřen dodatek ke smlouvě o stavebně montážním pojištění Jaderné elektrárny Temelín

říjen 1998

 • Vznik ČEPS, a. s.
 • První společné jednání všech pracovních skupin CENTREL v Průhonicích u Prahy
 • ČEZ, a. s., se stal přidruženým členem UCPTE
 • Zahájení zkušebního provozu odsíření v elektrárně Mělník II - bloky č. 9 a 10 (2 x 110 MW)

listopad 1998

 • Uzavřena syndikovaná půjčka ve výši 280 mil. DEM s konsorciem bank Bayerische Landesbank Girozentrale, Deutsche Bank a The Sumitomo Bank, která byla v ročence časopisu Euroweek vyhodnocena jako "Deal of the Year 1998"
 • Uvedení fluidního kotle (350 t/hod) do zkušebního provozu v Elektrárně Ledvice
 • Slavnostní uvedení do zkušebního provozu posledního odsiřovacího zařízení ČEZ, a. s., v elektrárně Mělník III - blok č. 11 (1 x 500 MW) za účasti představitelů vlády a Parlamentu České republiky
 • Zahájení provozu farmy větrných elektráren v Jeseníkách
 • Ratingová agentura Standard & Poor's potvrdila ratingové ohodnocení ČEZ, a. s., na úrovni BBB+, pozitivní výhled však změnila na stabilní

prosinec 1998

 • Dosaženo maximálního zatížení Elektrizační soustavy České republiky v roce 1998 - 10 149 MW, snížení oproti roku 1997 o 665 MW
 • Nákupem dalších akcií dosáhl majetkový podíl ČEZ, a. s., v Severočeských dolech, a. s., výše 36,18%
 • Dosaženo rekordní roční výroby elektrické energie v Jaderné elektrárně Dukovany (13,2 TWh)
 • Uzavřena třístranná smlouva o zajištění emise obligací v roce 1999 mezi hlavním manažerem ING Barings, investorem Českou pojišťovnou, a. s., a emitentem ČEZ, a. s.
 • Komise cenných papírů schválila přidělením ISIN novou emisi akcií, která sjednotí obě dosud vydané emise akcií ČEZ, a. s.
 • Podpis dodatku kupní smlouvy s Ostravsko-karvinskými doly, a. s., na dodávky černého uhlí do roku 2003
 • Podpis smluv zajišťujících dodávky uhlí v roce 1999 s hlavními dodavateli Severočeské doly, a. s., Mostecká uhelná společnost, a. s., Sokolovská uhelná, a. s., a Lignit Hodonín, s. r. o.
 • Zpráva Státního úřadu pro jadernou bezpečnost uvedla, že Jaderná elektrárna Temelín vyhovuje požadavkům na bezpečnost, byly zjištěny pouze dílčí řešitelné nedostatky
 • Uzavřena nová smlouva s Českým jaderným poolem o majetkovém pojištění Jaderné elektrárny Dukovany
 • Rozhodnutí o nepeněžitém vkladu ve výši 12 326 mil. Kč a peněžitém vkladu 300 mil. Kč do ČEPS, a. s.

Hlavní události roku 1997

leden 1997

 • Vyrovnání historicky nejvyššího zatížení elektrizační soustavy České republiky z roku 1996 - 10 814 MW.
 • Podepsána dvacetiletá smlouva mezi ČEZ, a. s., a akciovou společností RIGIPS o dodávce energosádrovce z Elektrárny Mělník pro výrobu sádrokartonových desek.

březen 1997

 • Zahájení zkušebního provozu odsiřovacích zařízení na všech čtyřech blocích v Elektrárně Tušimice II (4x200 MW).
 • Zahájení zkušebního provozu prvního fluidního kotle v Elektrárnách Poříčí.
 • Získáno povolení k trvalému užívání meziskladu vyhořelého jaderného paliva v Jaderné elektrárně Dukovany.

duben 1997

 • Vydání výměru Ministerstva financí České republiky, který stanoví diferencované předací ceny elektřiny pro rok 1997 v tarifní struktuře mezi ČEZ, a. s., a jednotlivými rozvodnými společnostmi. ČEZ, a. s., pořadatelem zasedání CENTREL.
 • Založení Ústředního elektroenergetického dispečinku České republiky šestnácti nezávislými výrobci, akciovou společností ČEZ, a. s., osmi regionálními distribučními společnostmi a Ministerstvem průmyslu a obchodu České republiky.
 • Zavedení cashpoolingového systému pro platby v zahraničních měnách se CITIBANK.

květen 1997

 • Zřízeny funkce generálního ředitele akciové společnosti ČEZ a jeho zástupců - výkonných ředitelů.
 • Elektrárenská společnost ČEZ, a. s., oslavila páté výročí od svého vzniku.
 • Zahájena přeprava jaderného paliva do Jaderné elektrárny Temelín.

červen 1997

 • Uzavřena smlouva o pojištění uhelných a vodních elektráren ČEZ, a. s. 

červenec 1997

 • ČEZ, a. s., vydal emisi desetiletých dluhopisů, tzv. "Yankee bondů", na americkém kapitálovém trhu v objemu 200 mil. USD jako první středoevropská a východoevropská společnost s plně registrovanou emisí.

srpen 1997

 • Zahájení zkušebního provozu druhého fluidního kotle v Elektrárně Hodonín.
 • Zahájení zkušebního provozu druhého fluidního kotle v Elektrárně Tisová I.

září 1997

 • Zahájení zkušebního provozu odsiřovacího zařízení bloku č. 6 (100 MW) v Elektrárně Tisová II.

říjen 1997

 • Po ukončení dvouletého zkušebního provozu zahájen trvalý provoz propojených soustav CENTREL a UCPTE, současně byla podána přihláška ČEZ, a. s., za řádného člena UCPTE.
 • Otevřeno nové informační středisko Jaderné elektrárny Temelín v prostorách zrekonstruovaného zámečku Vysoký Hrádek.
 • Podpis desetileté smlouvy o dodávce a odběru elektrické energie z paroplynové elektrárny Vřesová se Sokolovskou uhelnou, a. s.
 • Připojení na peněžní a kapitálové trhy prostřednictvím terminálu REUTERS.

listopad 1997

 • Uzavřena smlouva o pojištění přenosové soustavy.

prosinec 1997

 • Podepsána dlouhodobá smlouva o uzavření budoucích kupních smluv na dodávky hnědého uhlí se Severočeskými doly, a. s.
 • Uzavřena smlouva o pojištění zákonné odpovědnosti za jaderné škody Jaderné elektrárny Dukovany s Českým jaderným poolem.
 • Zahájení zkušebního provozu odsiřovacího zařízení bloků č. 3 a 4 (2x200 MW) v Elektrárně

Hlavní události roku 1996

leden 1996

 • Dosažení historicky nejvyššího zatížení elektrizační soustavy České republiky 10 814 MW.
 • Zahájení zkušebního provozu prvního fluidního kotle v Elektrárně Tisová I.

únor 1996

 • Podpis desetileté smlouvy na odběr elektřiny se Středočeskou energetickou, a. s.
 • Uzavření smlouvy na stavbu fluidního kotle v Elektrárně Ledvice II.
 • Zahájení zkušebního provozu turbogenerátoru č. 2 v přečerpávací vodní elektrárně Dlouhé Stráně.
 • Zahájení zkušebního provozu odsiřovacího zařízení bloku č. 23 v Elektrárně Prunéřov II.

duben 1996

 • Podpis desetileté smlouvy na odběr elektřiny se Severočeskou energetikou, a. s.
 • Zahájení zkušebního provozu odsiřovacího zařízení bloku č. 24 v Elektrárně Prunéřov II.

červen 1996

 • Podpis smlouvy na výstavbu druhého fluidního kotle v Elektrárnách Poříčí.
 • Zahájení zkušebního provozu turbogenerátoru č. 1 v přečerpávací vodní elektrárně Dlouhé Stráně.
 • Tuzemské dluhopisy: Vydání čtvrté a páté emise, předčasné splacení první emise.
 • Založení Ústředního elektroenergetického dispečinku sedmi nezávislými výrobci spolu s akciovou společností ČEZ.
 • Zvýšení ratingového ocenění agenturou Standard and Poor´s na stupeň BBB+ s pozitivním výhledem.
 • Dokončení výstavby odsíření Elektrárny Prunéřov I.
 • Zahájení zkušebního provozu odsiřovacího zařízení bloku č. 25 v Elektrárně Prunéřov II.
 • Zahájení zkušebního provozu automatizovaného finančního, manažerského a informačního systému (AFMIS) v elektrárnách Chvaletice a Počerady.

červenec 1996

 • Podpis smlouvy o záruce s konsorciem zahraničních bank pro čerpání první části půjčky od Evropské investiční banky.
 • Zahájení zkušebního provozu odsiřovacího zařízení bloku č. 22 v Elektrárně Prunéřov II.

srpen 1996

 • Zahájení zkušebního provozu turbogenerátoru č. 3 v Elektrárně Hodonín.
 • Zahájení zkušebního provozu odsiřovacího zařízení bloku č. 4 v Elektrárně Počerady.
 • Zahájení zkušebního provozu odsiřovacího zařízení bloku č. 21 v Elektrárně Prunéřov II.

září 1996

 • Zahájení zkušebního provozu prvního fluidního kotle v Elektrárně Hodonín.

říjen 1996

 • Plné synchronní propojení mezi zeměmi CENTREL a UCPTE.
 • Zahájení zkušebního provozu regulačního a zúčtovacího střediska CENTREL ve Varšavě.
 • Předseda představenstva ČEZ, a. s., Ing. Petr Karas, Csc. zvolen předsedou sdružení CENTREL; sekretariát CENTREL přemístěn do Prahy.
 • Vydání výměru Ministerstva financí České republiky, který stanoví diferencované předací ceny elektřiny mezi ČEZ, a. s., a jednotlivými rozvodnými společnostmi.
 • Dočasné obnovení do provozu bloku č. 3 v Elektrárně Tušimice I s povolením České inspekce životního prostředí.
 • Uvedení do provozu rekonstruované přečerpávací vodní elektrárny Štěchovice II.
 • Zahájení zkušebního provozu odsiřovacího zařízení bloku č. 3 v Elektrárně Počerady.
 • Zahájení zkušebního provozu odsiřovacího zařízení bloků č. 2 a 3 v Elektrárně Ledvice.

listopad 1996

 • Ve spolupráci s Komerční bankou zaveden cash-pooling pro platby v Kč.

prosinec 1996

 • Podepsána úvěrová a garanční smlouva mezi ČEZ, a. s., vládou České republiky, Eximbank, Office Nationale du Ducroire a konsorcii bank, vedenými Citibank London a Generale Bank Brusel na dostavbu Jaderné elektrárny Temelín.
 • Podpis střednědobých smluv s hlavními dodavateli - Severočeské doly, a. s., Chomutov, Mostecká uhelná společnost, a. s., Most, Sokolovská uhelná, a. s., Sokolov, OKD, a. s., Ostrava - na dodávky uhlí.
 • Poslanecká sněmovna schválila vládní návrh zákona o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření (tzv. atomového zákona).
 • Zahájení zkušebního provozu odsiřovacího zařízení bloku č. 2 v Elektrárně Počerady.

Hlavní události roku 1995

březen 1995

 • Japan Bond Research Institute udělil akciové společnosti ČEZ ratingové ocenění A-

duben 1995

 • Zahájení zkušebního provozu nově instalovaného systému kontroly a řízení bloku 2 v Elektrárně Počerady

květen 1995

 • Podpis smlouvy na dodávku odsiřovacího zařízení pro Elektrárnu Dětmarovice

červen 1995

 • Podpis smlouvy s akciovou společností Škoda Praha, generálním dodavatelem technologie pro stavbu Jaderné elektrárny Temelín Škoda Praha, a. s.
 • Podpis smlouvy na dodávku odsiřovacího zařízení pro Elektrárnu Chvaletice
 • Vydání třetí emise tuzemských obligací
 • Podpis tříleté úvěrové smlouvy s konsorciem bank vedených Sumitomo Bank

červenec 1995

 • Podpis smlouvy na dodávku druhého fluidního kotle pro Elektrárnu Tisová I
 • Standard and Poor´s zlepšil ratingové ocenění ČEZ, a. s., na BBB s pozitivním výhledem
 • Zahájení předkomplexních zkoušek turbosoustrojí č. 2 (325 MW) v Přečerpávací vodní elektrárně Dlouhé Stráně

září 1995

 • Moody´s udělil ČEZ, a. s., ratingové ocenění Baa1
 • Podpis smlouvy na dodávku odsiřovacího zařízení pro blok 100 MW v Elektrárně Tisová II

říjen 1995

 • Propojení elektrizačních soustav CENTREL se systémem UCPTE
 • Podpis smlouvy na dodávku odsiřovacího zařízení pro Elektrárny Mělník II a Mělník III
 • Zahájení trvalého provozu úložiště nízkoaktivních a středněaktivních odpadů v Jaderné elekzárně Dukovany
 • Zahájení zkušebního provozu nově instalovaného systému kontroly a řízení bloku 22 v Elektrárně Prunéřov II

listopad 1995

 • Japan Bond Research Institute potvrdil akciové společnosti ČEZ ratingové ocenění A-
 • Zahájení zkušebního provozu nově instalovaného systému kontroly a řízení bloku 24 v Elektrárně Tušimice II

prosinec 1995

 • Zahájení zkušebního provozu odsiřovacího zařízení v Elektrárně Prunéřov I
 • Zahájení zkoušek prvního fluidního kotle v Elektrárně Tisová I
 • Podpis úvěrové smlouvy s Evropskou Investiční Bankou
 • Zahájení zkušebního provozu meziskladu vyhořelého jaderného paliva v Jaderné elektrárně Dukovany

Hlavní události roku 1994

leden 1994

 • II. emise obligací ČEZ, a. s., ve výši 4 mld. Kč s pevným úrokem 14 3/8 %

únor 1994

 • Mimořádná valná hromada ČEZ, a. s., (změna nominální hodnoty akcií určených pro II. vlnu kupónové privatizace

květen 1994

 • Credit-ratingové ocenění ČEZ jako první obchodní společnosti ve střední a východní Evropě agenturou Standard and Poor´s na úrovni BBB- (3.5. 1994)

červen 1994

 • II. řádná valná hromada ČEZ, a. s.

říjen 1994

 • Zprovoznění prvního odsiřovacího zařízení v ČR v Elektrárně Počerady (27.10.1994)
 • Návštěva premiéra Václava Klause v Jaderné elektrárně Temelín

listopad 1994

 • Úspěšná emise Eurobondů, které ČEZ vydal jako první obchodní společnost z bývalého východního bloku (30.11.1994)

Hlavní události roku 1993

únor 1993

 • Převod majetkové podstaty Elektrárny Mělník I do nově založené společnosti Mělník - Praha, a.s.

březen 1993

 • Souhlas vlády ČR s dostavbou Jaderné elektrárny Temelín

květen 1993

 • Ve veřejné soutěži zakoupeny Lomy Mořina
 • Mimořádná valná hromada (schválila uzavření kontraktu s Westinhouse EC)

červen 1993

 • Vydání první emise obligací ČEZ, a. s., ve výši 2,1 mld. Kč s úrokem 16,5 % (25.6.1993)

červenec 1993

 • Uvedení do provozu stejnosměrné spojky Hradec - Etzenricht

září 1993

 • I. řádná valná hromada ČEZ, a. s. (20.9. 1993)
 • Zkušební synchronní provoz elektrizační soustavy České republiky v rámci izolovaného propojení soustav CENTREL a VEAG (SRN)

říjen 1993

 • Založena společnost Knauf Počerady (1.10. 1993)
 • V rámci programu zaměřeného na úspory elektrické energie u odběratelů zahájen prodej 10 000 úsporných kompaktních zářivek

prosinec 1993

 • Veřejné oznámení širšího výběru lokalit pro mezisklad vyhořelého jaderného paliva

Hlavní události roku 1992

duben 1992

 • Schválení privatizačního projektu Českých energetických závodů, s. p. (14. 4. 1992)

květen 1992

 • Vznik akciové společnosti ČEZ, a. s. (6.5.1992)

červenec 1992

 • Podpis smlouvy o udělení půjčky 246 mil. USD od Světové banky. První udělení půjčky od SB obchodní společnosti v zemích střední a východní Evropy. (7. 7. 1992)

září 1992

 • Podpis rámcové smlouvy o spolupráci s finskou elektrárenskou společností IVO (nyní Fortum), s EdF (Francie), BAG (nyní E.ON) a RWE (SRN), ENDESA (Španělsko), Tractebel (Belgie) a ENEL (Itálie)

říjen 1992

 • Podpis dohody o partnerství s americkou elektrárenskou společností Houston Lighting & Power
 • Zasedání elektroenergetických společností střední Evropy v Praze, vznik sdružení Centrel
 • Podpis dohody s Výborem dobré vůle o sponzorování pobytů dětí ze severních Čech a o dovybavení zařízení vybraných nemocnic částkou 60 mil. Kč

listopad 1992

 • Výjezdní zasedání hospodářského výboru a výboru pro životní prostředí ČNR na Temelíně