Dozorčí rada

Prof. RNDr. Václav Pačes, DrSc., Dr.h.c.

Narozen 1942

Předseda

Předseda dozorčí rady od 27. 6. 2014
Člen dozorčí rady od 20. 3. 2013

Prof. RNDr. Václav Pačes, DrSc, Dr.h.c., je absolventem Přírodovědecké Fakulty UK v Praze (1965), v roce 1968 získal titul CSc na Ústavu organické chemie a biochemie ČSAV a v roce 1988 titul DrSc na Ústavu molekulární genetiky AVČR. Docentem biochemie na VŠCHT v Praze se stal v roce 1990 a profesorem na témže ústavu o čtyři roky později.

Po 11letém působení v ÚOCHB ČSAV působí od roku 1976 až do dneška v ÚMG AVČR. K nejprestižnějším funkcím patří pozice místopředsedy AV ČR (1994-97), ředitele ÚMG AVČR (1999-2005), předsedy AV ČR (2005-09), předsedy České společnosti pro biochemii a molekulární biologii (od roku 1990), místopředsedy Komory volených zástupců ČSAV (do roku 1993), předsedy Komise pro DSc v oborech biochemie, biofyzika a molekulární biologie, zástupce České republiky v Evropské molekulárně -biologické konferenci, člena řídící komise programu Věda pro mír NATO nebo člena Review Panel European Science Foundation.

Z funkcí relevatních k oblasti energetiky zastával Václav Pačes zejména pozici předsedy nezávislé energetické komise jmenované Vládou ČR v roce 2007, post předsedy poradního orgánu ministra průmyslu a obchodu Martina Kuby (od roku 2012) a pozici předsedy České společnosti pro energetiku (ustavené v roce 2009).

 

Vladimír Hronek

Narozen 1964

Místopředseda

Místopředseda dozorčí rady od 20. 3. 2013
Člen dozorčí rady zvolený zaměstnanci od 30. 9. 2010

Mgr. Ondřej Landa

Narozen 1980

Člen

Místopředseda dozorčí rady od 23. 6. 2016
Člen dozorčí rady od 3. 6. 2016

Ing. Šárka Vinklerová

Narozena 1968

Člen

Členka dozorčí rady od 3. 6. 2016

Ing. František Vágner

Narozen 1954

Člen

Člen dozorčí rady od 3. 6. 2016

JUDr. Zdeněk Černý, MBA

Narozen 1953

Člen

Člen dozorčí rady od 27. 6. 2014

Drahoslav Šimek

Narozen 1953

Člen

Člen dozorčí rady zvolený zaměstnanci od 29. 6. 2006

Ing. Vladimír Kohout

Narozen 1945

Člen

Člen dozorčí rady od 3. 6. 2016

Radek Mucha

Narozen 1961

Člen


Člen dozorčí rady zvolený zaměstnanci od 11. 4. 2013

Jiří Novotný

Narozen 1952

Člen

Člen dozorčí rady zvolený zaměstnanci od 11. 4. 2013

Petr Polák, MBA

Narozen 1973

Člen

Člen dozorčí rady od 25. 2. 2016

Mgr. Robert Šťastný

Narozen 1974

Člen

Člen dozorčí rady od 29. 9. 2014