Představenstvo

D. BenešIng. Daniel Beneš, MBA

Narozen 1970

Předseda představenstva

Člen představenstva od 15. 12. 2005
Předseda představenstva od 15. 9. 2011
Generální ředitel od 15. 9. 2011

Ing. Daniel Beneš, MBA vystudoval Strojní fakultu Vysoké školy báňské -Technické university v Ostravě a Brno Business School Nottingham Trent University.

V letech 1993 - 1997 působil jako vedoucí odbytu ve společnosti BOHEMIACOAL, poté jako ředitel společnosti HEDVIGA GROUP. V letech 2000 až 2004 byl ředitelem závodu TCHAS, předního importéra a obchodníka s palivy v České republice.

Od roku 2004 nastoupil do pozice ředitele úseku Nákup společnosti ČEZ, a. s. Od roku 2006 zastával pozici ředitele Divize Správa. Od května 2006 byl místopředsedou představenstva. Od září 2011 je předsedou představenstva. Zároveň zastupuje ČEZ, a. s., v orgánech ovládaných společností.

Je úřadujícím viceprezidentem Svazu průmyslu a dopravy České republiky a držitelem prestižního ocenění Manažer roku 2014.

Ing. Martin NovákIng. Martin Novák, MBA

narozen 1971

Místopředseda představenstva

Člen představenstva od 21. 5. 2008
Místopředseda představenstva od 20. 10. 2011
Ředitel divize finance od 1. 1. 2008
Zástupce generálního ředitele pro provoz od 1. 1. 2016

Ing. Martin Novák vystudoval VŠE v Praze, fakultu mezinárodních vztahů. Taktéž absolvoval Executive Master of Business Administration Program (MBA) na KATZ School of Business, University of Pittsburgh se zaměřením na energetiku. Svou kariéru začal jako daňový poradce v Price Waterhouse v roce 1994. Odtud přešel do České rafinérské, kde pracoval v letech 1996 - 2001. Následujících 5 let působil ve společnostech Conoco v Houstonu, ConocoPhillips v Londýně a ConocoPhillips v Praze.

Ve Skupině ČEZ působí od roku 2006. Od 1. ledna 2008 je ředitelem divize finance Skupiny ČEZ a od října 2011 i místopředsedou představenstva ČEZ, a. s. Během jeho působení se podařilo snížit náklady v divizi finance díky zásadní restrukturalizaci a tvorbě centra sdílených služeb a zrychlit reportování výsledků pro externí trh.

T. PleskačIng. Tomáš Pleskač, MBA

Narozen 1966

Místopředseda představenstva

Člen představenstva od 26. 1. 2006
Místopředseda představenstva od 26. 6. 2017
Ředitel divize nová energetika a distribuce od 1. 3. 2017
Zástupce generálního ředitele pro rozvoj od 1. 1. 2016

Ing. Tomáš Pleskač, MBA je absolventem Fakulty provozně ekonomické (obor provoz a řízení zemědělství) Vysoké školy zemědělské Brno; svá studia ukončil v roce 1989. Dále absolvoval kurz Burzovní operace organizovaný přípravným výborem Burzy cenných papírů, měsíční kurz řízení jaderných elektráren v Japonsku a mezinárodně akreditované studium na Prague International Business School zakončené získáním titulu MBA.

Do Skupiny ČEZ nastoupil po krátké praxi v Komerční bance, a. s. V průběhu svého devítiletého působení v Jaderné elektrárně Dukovany byl od počátku ve funkci zástupce ředitele pro ekonomiku a obchod. Od května 2004 řídil integrační projekt Skupiny ČEZ VIZE 2008 z pozice ředitele úseku pro integraci. Od ledna 2006 působil jako ředitel divize distribuce a člen představenstva ČEZ, a. s. Od 1. ledna 2008 zastával pozici ředitel divize International, od 1. dubna 2012 ředitel divize distribuce a zahraničí. Od 11. února 2008 do 29. června 2010 byl 2. místopředsedou představenstva ČEZ, a. s.

Ladislav ŠtěpánekIng. Ladislav Štěpánek

Narozen 1957

Člen představenstva

Člen představenstva od 27. 6. 2013
Ředitel divize klasická energetika od 1. 6. 2017

Ing. Ladislav Štěpánek je absolventem Fakulty strojní Českého vysokého učení technického v Praze. Jeho profesními působišti byly Jaderná elektrárna Dukovany (1981 – 1983) a Podnik automatizační techniky (1983 – 1985). V letech 1985 - 1993 působil jako samostatný vývojový pracovník  v Ústavu jaderných paliv Praha-Zbraslav.

V rámci společnosti ČEZ v minulosti působil jako ředitel sekce kancelář GŘ a představenstva nebo zástupce ředitele nákupu. Od roku 2004 zastával funkci ředitele útvaru Palivový cyklus, který se zabývá nákupem uhlí a jaderného paliva. Ladislav Štěpánek zastupuje společnost ČEZ rovněž ve významných oborových sdruženích, je např. místopředsedou Rady SÚRAO, kde zastupuje původce radioaktivních odpadů z oblasti jaderné energetiky. Je absolventem Fakulty strojní Českého vysokého učení technického v Praze.

Michaela ChaloupkováJUDr. Michaela Chaloupková, MBA

narozena 1975

Členka představenstva

Členka představenstva od 20. 10. 2011
Ředitelka divize správa od 1. 1. 2014

JUDr. Michaela Chaloupková vystudovala Fakultu právnickou Západočeské univerzity v Plzni, absolvovala Executive Master of Business Administration Program (MBA) na KATZ School of Business, University of Pittsburgh se zaměřením na energetiku.

Michaela Chaloupková, MBA působí ve Skupině ČEZ od roku 2003. Od 1. ledna 2007 byla ředitelkou sekce Integrovaný nákup, od 1.1.2012 je ředitelkou divize nákup (od 1. 1. 2014 divize správa). Od počátku roku 2014 spadá pod divizi správa také útvar personalistika.

Pavel CyraniIng. Pavel Cyrani, MBA

narozen 1976

Člen představenstva

Člen představenstva od 20. 10. 2011
Ředitel divize obchod a strategie od 1. 6. 2017

Ing. Pavel Cyrani vystudoval Vysokou školu ekonomickou v Praze, obor mezinárodní obchod, a titul MBA. v oboru finance získal v USA na Kellogg School of Management.

Před nástupem do ČEZ, a. s., působil sedm let v management consultingu ve společnosti McKinsey & Company, kde se specializoval na sektor energetiky. Pavel Cyrani, MBA působí ve Skupině ČEZ od roku 2006 a kromě útvaru asset management řídil téměř čtyři roky útvar controlling v divizi finance.

B. ZronekIng. Bohdan Zronek

narozen 1971

Člen představenstva

Člen představenstva od 18. 5. 2017
Ředitel divize jaderná energetika od 1. 6. 2017

Ing. Bohdan Zronek vystudoval ČVUT v Praze, obor elektroenergetika.

Po dvouletém školení nastoupil v Jaderné elektrárně Temelín. Postupně zde prošel celou škálou funkcí - operátor turbíny, operátor reaktoru, vedoucí blokové dozorny, vedoucí reaktorového bloku, směnový inženýr. Od roku 2008 byl hlavním technologem a po dalších dvou letech se stal vedoucím provozu Temelína. V roce 2012 byl jmenován šéfem bezpečnosti všech elektráren ČEZ a od 1.1.2015 působil jako ředitel JE Temelín.

Fotografie členů představenstva ČEZ, a. s., v tiskové kvalitě naleznete v sekci Pro média / Ke stažení / Fotogalerie / Management.