Co nakupujeme

Co nakupujeme

Společnost ČEZ, a. s., nakupuje celou řadu nezbytných materiálových položek a služeb pro zabezpečení provozu rozvodného zařízení a vlastních elektráren.

Zde najdete přehled základních položek, které ČEZ, a. s., nakupuje (včetně položek pro jaderné elektrárny, na které se vztahují požadavky vyhlášek č. 309/2005Sb. a č. 214/1997Sb.):

Paliva

 • Hnědé a černé uhlí
 • Biomasa
 • Zemní plyn
 • Lehký a těžký topný olej

Hmotné dodávky

 • Materiál
 • Náhradní díly
 • Pohonné hmoty
 • Stroje a zařízení
 • Sorbenty
 • Provozní hmoty
 • Kancelářské potřeby, tiskopisy
 • Auta osobní, nákladní a speciální
 • Informační technologie
 • Nábytek a zařízení

Výkony a služby

 • Opravy
 • Servis
 • Investiční stavby, rekonstrukce a modernizace
 • Technická asistence (posudky, analýzy, projekty, měření, výpočty)
 • Ostatní služby

Pro větší přehlednost rozdělujeme nakupované položky do následujících oborových (komoditních) skupin

 • Strojovna
 • Kotelna
 • Odsíření
 • Elektro
 • MaR, SKŘ
 • Teplárenství
 • Stavební
 • Společné technologie
 • Zařízení primární části jaderné energetiky
 • Ostatní