Výběrová řízení

Pravidla chování

Dokumenty k pravidlům chování na jednotlivých elektrárnách nyní naleznete v samostatné sekci Pravidla chování: http://www.cez.cz/cs/o-spolecnosti/pro-dodavatele/pravidla-chovani.html.

Veřejné zakázky

Společnost ČEZ, a. s., zde zveřejňuje nadlimitní zakázky dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění, které byly publikovány na stránkách věstníku veřejných zakázek http://www.vestnikverejnychzakazek.cz/

V souvislosti se změnou zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách platnou od 1.4.2012 mají nyní zadavatelé povinnost uveřejňovat informace a dokumenty prostřednictvím Profilu zadavatele*.

*Profilem zadavatele je elektronický nástroj, prostřednictvím kterého zadavatel podle zákona uveřejňuje informace a dokumenty ke svým veřejným zakázkám způsobem, který umožňuje neomezený a přímý dálkový přístup, a jehož internetová adresa je uveřejněna ve Věstníku veřejných zakázek.

Odkaz na Profil zadavatele ČEZ, a. s. naleznete ZDE.

Pro detailní zobrazení veřejných zakázek zvolte výše uvedený odkaz na informační systém.

Průzkum trhu

Společnost ČEZ, a. s. uveřejňuje na stránkách www.cez.cz některé významné připravované záměry projektů na budoucí realizaci zakázek za účelem hledání technických řešení, příp. stanovení předpokládaných hodnot zakázek, s možností zapojení potencionálních dodavatelů do přípravy a hledání technického řešení již ve fázi tvorby Záměrů projektů, respektive Podnikatelských záměrů. Tyto aktivity jsou označovány jako Průzkum trhu. Aktuální přehled těchto zakázek je možné nalézt na dodavatelském portále - záložka Soutěže.

Neveřejné zakázky

Jedná se o zakázky podlimitní, tj. ty, které nedosahují limitů pro veřejné zakázky dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění.

Tento odkaz slouží pouze jako přístup k poptávkové dokumentaci pro dodavatele, kteří byli písemně obesláni poptávkou k podání nabídky na podlimitní zakázku. Pro přístup k dokumentům poptávky je nutná registrace. Touto registrací získáte přístupová práva pro náhled či případné stažení dokumentace k výběrovému řízení, na které jste byli poptáni.

Tato registrace se provádí přes dodavatelský portál, který přináší řadu výhod spojených s elektronickou komunikací, správou vlastních dat, online podáváním nabídek k výběrovým řízením atd. Registrovat se můžete již nyní.

V případě problému s náhledem na dokumentaci, nás kontaktujte na e-mailové adrese nakup {zavináč} cez {tečka} cz.

Děkujeme

Technické standardy

Technickou specifikace olejů používanou v ČEZ, a. s. naleznete ZDE.

Technickou specifikaci vybraných materiálů těsnění používanou v ČEZ, a. s. naleznete ZDE.