Aktuální agenda

Pozice Skupiny ČEZ k aktuálním tématům v angličtině jsou taktéž k dispozici na anglické mutaci stránek

Balíček čisté mobility

(Listopad 2017) Skupina ČEZ vítá přístup k dekarbonizaci dopravy, ve kterém se určují nové unijní cíle CO2 pro nové osobní automobily a nová lehká užitková vozidla od roku 2020, 2025 a 2030.

Návrh nařízení o vnitřním trhu s elektřinou a návrh směrnice o společných pravidlech pro vnitřní trh s elektřinou

(Únor 2017) Prioritou Skupiny ČEZ je dosažení fungujícího, integrovaného trhu s elektřinou, který bude prostřednictvím ceny elektřiny společně s cenou emisní povolenky poskytovat dostatečné investiční signály do nízkouhlíkových zdrojů.

Návrh směrnice o podpoře využívání energie z obnovitelných zdrojů

(Únor 2017) Stanovení jednotného závazného cíle podílu OZE na konečné spotřebě energie pro 2030/lineární trajektorie pro cíl mezi roky 2020 a 2030

Návrh revize směrnice o energetické účinnosti

(Únor 2017) Evropská komise předkládá tuto směrnici s cílem napravit tržní selhání vedoucí k nevyužívání potenciálu pro energetické úspory a podpořit plnění evropského cíle pro energetické úspory.

Návrh nařízení k systému řízení Energetické unie

(Únor 2017) Nařízení k systému řízení Energetické unie by mělo být přijato až po přijetí všech ostatních částí balíčku proto, aby nepředjímalo jednotlivé cíle členských států do roku 2030.

Energetická unie

Silnější rámec pro „jednotnou“ energetickou politiku

Klimaticko-energetický rámec do 2030

Evropská komise publikovala zelenou knihu pod názvem Rámec politiky pro klima a energetiku do roku 2030. Současně otevřela pro všechny respondenty veřejnou konzultaci, která byla otevřená 2. července 2013.

Klimaticko-energetický rámec do 2020

Po nenaplněných očekáváních od Kodaňské konference v roce 2009 pomalu přichází další milník v procesu globální iniciativy redukce emisí skleníkových plynů.

Vnitřní trh

Energetický vnitřní trh je evropský projekt, jehož cílem je dokončení jednotného evropského trhu v roce 2014.

Finanční legislativa

V uplynulé dekádě se Evropská unie snažila rozvíjet liberalizovaný a integrovaný energetický trh s cílem vyšší účinnosti, snížení energetických nákladů pro zákazníky a posílením bezpečnosti dodávek. Důležitým prvkem této...

Jádro

Dne 13. června vydala Evropská komise návrh směrnice (COM(2013) 343) revidující první směrnici o jaderné bezpečnosti z roku 2009. Reaguje tím na fukušimskou havárii a na březnové usnesení Evropského parlamentu o...

Rekodifikace soukromého práva a jeho vliv na činnost Skupiny ČEZ

Máme za sebou téměř dva roky účinnosti nové právní úpravy soukromého práva. Nové předpisy zasáhly do všech činností společnosti ČEZ, a. s. a jejich dceřiných společností, nicméně díky důkladné přípravě větší problémy...

Urychlení výstavby energetické infrastruktury

Rozvoj v odvětví energetiky si čím dál více vyžaduje pružnější výstavbu energetické infrastruktury včetně i obnovy stávajících liniových vedení.

Energetické zákony v novém

Rok 2015 se nesel v duchu velké novely energetické legislativy, která by v průběhu roku měla přinést novelu všech tří klíčových energetických zákonů, tedy energetického zákona, zákona o podporovaných zdrojích energie i...