Finanční legislativa v EU

V nedávné době přišla Evropská komise s několika návrhy týkajícími se finanční legislativy, jejichž cílem má být podle Komise zlepšení monitorování finančního trhu a posílení robustnosti celého finančního sektoru. Některé z těchto návrhů se dotýkají i komoditních derivátů a energetiky obecně.

Energetický průmysl se samozřejmě snaží s Evropskou komisí spolupracovat na rozvoji velkoobchodního trhu. Nicméně finanční legislativa zasahuje ve stále větší míře i do energetického sektoru a představuje regulaci, která vyžaduje vyšší hotovost, vyšší kapitálové požadavky, vyšší transakční náklady a snižuje konkurenci a flexibilitu obchodních míst. Dopad nových požadavků vyplývajících z této nadměrné regulace povede ke snížení prostředků, které mohou energetické společnosti investovat do nové energetické infrastruktury a ke zvýšení rizika, jelikož zabezpečování firem proti obchodním rizikům se kvůli narůstající regulaci zdražuje.

Tyto signifikantní náklady nejsou vyvážené benefity ve smyslu ochrany investic nebo transparentnosti na trhu. Energetické společnosti obchodují výlučně se sofistikovanými profesionálními protistranami a neposkytují investiční služby a obchodují na vlastní účet. Energetický sektor již navíc podléhá své sektorové regulaci, která je speciálně určená pro posílení integrity trhu a transparentnost.

Finanční regulace ( MiFID, CRD, MAD/MAR, EMIR) není vyhovující pro energetický sektor a může mít na tento sektor negativní důsledky: vyšší náklady pro řízení rizik spojených s komerční činností, vyšší vstupní bariéry, nižší likvidita a méně hráčů na trhu.

Finanční legislativa s dopadem na energetický sektor

 

Naprostá většina finanční legislativy používá zkratky, které vycházejí z názvu daného předpisu. Níže naleznete soupis zkratek těchto předpisů.

  • MiFID II/ MiFIR ( Market in Financial Instruments Directive / Markets in Financial Instruments Regulation)
  • EMIR ( European Market Infrastructure Regulation )
  • MAD / MAR ( Market Abuse Directive  / Regulation )
  • CRD IV/CRR (Capital Requirements Directive / Regulation )

 Většina energetických společností je aktuálně vyjmuta z působnosti směrnice MiFID. Tato směrnice je aktuálně revidována. V případě, že energetické společnosti ztratí možnost využit výjimku, budou se klasifikovat jako finanční instituce a tudíž budou mít povinnost zabezpečovat všechny svoje standardizované bilaterální kontrakty (dle EMIR) a budou muset splňovat požadavky na kapitálovou přiměřenost finančních institucí (dle CRD). Je tudíž zřejmé, že dopad dalších nařízení a směrnic, které jsou určené primárně pro finanční instituce (např. MAD a EMIR), závisí ve velké míře na dopadu revidované směrnice MiFID II.