Klimaticko-energetický rámec do 2020

Podle dohody uzavřené na konci roku 2011 na zasedání Konference smluvních stran Rámcové úmluvy o ochraně klimatu v jihoafrickém Durbanu by do konce roku 2015 měla být uzavřena nová mezinárodní dohoda o snižování emisí skleníkových plynů po roce 2020. S blížícím se rokem 2015 tak roste aktivita nejen v rámci tzv. Durbanské platformy, oficiálního fóra pro přípravu dokumentu, ale přípravy nabírají obrátky i na úrovni hlavních vyjednávačů. Evropská unie, která se dobrovolně a víceméně jednostranně pasovala do role lídra v klimatické otázce již při formulaci, přijetí a ratifikaci Kjótského protokolu, potvrdila odhodlání v této roli minimálně do roku 2015 pokračovat. Důkazem je klimatické jaro, kdy Evropská komise otevřela nejen vnitro-unijní debatu ke klimatickým cílům pro rok 2030, ale též diskuzi k mezinárodní případné mezinárodní dohodě. Debatu oficiálně otvírá sdělení Komise The 2015 International Climate Change Agreement: Shaping international climate policy beyond 2020 včetně vypsané veřejné konzultace a na jejím konci by měla v ideálním případě stát jednotná pozice EU garantující silný vyjednávací mandát. Že se nejedná o snadný úkol deklaruje nejen text sdělení s dlouhým výčtem toho, co vše je třeba ještě vyjednat (více v dalším čísle), ale i aktuální nerozhodnost a nemohoucnost přijmout rozhodnutí ohledně vnitřního úsilí, včetně televize tržních mechanismů. Tradičně optimističtí představitelé Komise mluví o konci roku 2013, reálně je třeba vycházet z mezinárodního harmonogramu. Na konferenci v Doha v roce 2012 avizoval Pan Ki-mun, generální tajemník OSN, uspořádání světového summitu ke klimatu v roce 2014, pro který Komise bude mandát definitivně potřebovat. A sama Komise již neformálně přiznává, že aktuální jednání pod Durbanskou platformou považuje za jednu z posledních možností pro uzavření nějaké smysluplné, mezinárodní, právně závazné dohody.   

Více informací na:

http://ec.europa.eu/clima/policies/international/negotiations/future/index_en.htm