Urychlení výstavby energetické infrastruktury | O Skupině ČEZ | Skupina ČEZ

Urychlení výstavby energetické infrastruktury

Samotnou výstavbu či obnovu našich vedení ovlivňuje řada veřejnoprávních předpisů, ať již je to stavební zákon jako obecný právní předpis pro výstavbu vedení, či zákon o vyvlastnění nebo zákon o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury. Čím bude právní úprava dané problematiky preciznější, tím bude daný proces transparentnější a zároveň dojde k požadovanějšímu zrychlení rozvoje energetické infrastruktury. Příslušné legislativní změny dotýkající se uvedené výstavby liniových staveb například na základě evropské legislativy mohou vést k bezpečnější a spolehlivější dodávce elektrické energie či tepla k našim zákazníkům a zároveň k tolik žádoucímu zrychlení výstavby či obnově liniových staveb. Nyní probíhá novelizace stavebního zákona, která předpokládá zavedení nového institutu koordinovaného řízení- sloučení územního, stavebního řízení a EIA, případně požadavků dalších složkových zákonů zejména z oblasti ochrany životního prostředí. Tato aktivita je motivována zejména snahou o optimalizaci povolovacího procesu, po které žádá praxe a je vyvolána i ztížením výstavby vyplývající z novely zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a souvisejících zákonů z března roku 2015. Součástí celého „balíku“ novelizovaných zákonů souvisejících se stavebním zákonem je rovněž novela zákona o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury. Příslušné legislativní změny dotýkající se uvedené výstavby liniových staveb přispějí k bezpečnější a spolehlivější dodávce elektrické energie či tepla k našim zákazníkům a zároveň k tolik žádoucímu zrychlení výstavby či obnově liniových staveb.