Urychlení výstavby energetické infrastruktury

Samotnou výstavbu či obnovu našich vedení ovlivňuje řada veřejnoprávních předpisů, ať již je to stavební zákon jako obecný právní předpis pro výstavbu vedení, či zákon o vyvlastnění nebo zákon o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury. Čím bude právní úprava dané problematiky preciznější, tím bude daný proces transparentnější a zároveň dojde k požadovanějšímu zrychlení rozvoje energetické infrastruktury. Příslušné legislativní změny dotýkající se uvedené výstavby liniových staveb například na základě evropské legislativy mohou vést k bezpečnější a spolehlivější dodávce elektrické energie či tepla k našim zákazníkům a zároveň k tolik žádoucímu zrychlení výstavby či obnově liniových staveb. Nyní probíhá novelizace stavebního zákona, která předpokládá zavedení nového institutu koordinovaného řízení- sloučení územního, stavebního řízení a EIA, případně požadavků dalších složkových zákonů zejména z oblasti ochrany životního prostředí. Tato aktivita je motivována zejména snahou o optimalizaci povolovacího procesu, po které žádá praxe a je vyvolána i ztížením výstavby vyplývající z novely zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a souvisejících zákonů z března roku 2015. Součástí celého „balíku“ novelizovaných zákonů souvisejících se stavebním zákonem je rovněž novela zákona o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury. Příslušné legislativní změny dotýkající se uvedené výstavby liniových staveb přispějí k bezpečnější a spolehlivější dodávce elektrické energie či tepla k našim zákazníkům a zároveň k tolik žádoucímu zrychlení výstavby či obnově liniových staveb.