Vnitřní trh s energiemi

Jak poukazuje Komisí zveřejněné sdělení z konce loňského roku, EU aktuálně není na cestě vedoucí k vytvoření jednotného trhu do roku 2014. Proto Komise ve sdělení avizovala několik opatření, kterými chce celý proces navrátit na trajektorii, které dosažení tohoto ambiciózního cíle umožňuje.

Co mezi ně patří? V první řadě to je vynucování již přijaté legislativy, v tomto případě tzv. třetího liberalizačního balíčku. To znamená, že Komise začne častěji zahajovat řízení pro porušení povinnosti transponovat evropskou legislativu (tzv. infringement) se všemi členskými státy, které si prozatím neudělaly „domácí úkoly“. Komise se v návrhu sdělení dále věnuje vysoké koncentraci trhu, kdy v sedmi členských státech ovládá více než 80 % trhu dominantní výrobce (Estonsko, Řecko, Francie, Kypr, Lotyšsko, Lucembursko a Malta), zatímco pouze v 11 členských státech došlo k vlastnickému oddělení provozovatele přenosové soustavy. Důkazem, že Komise je v otázkách soutěže na trhu seriózní, je např. zahájené antitrustové vyšetřování ruského plynařského gigantu Gazprom, který je právě z narušování volné soutěže ve střední a východní Evropě podezírán. Po první prioritě – volném trhu – sdělení identifikuje prioritu druhou, kterou je ochrana spotřebitelů, v rámci které se Evropská komise soustředí na výměnu zkušeností, přípravu návodů nebo definování citlivých zákazníků a jejich ochranu. Třetí velkou prioritou je zvýšení flexibility energetických systémů, kde jde kromě zavádění chytrých sítí především o opatření na straně poptávky. A právě pod touto oblastí se může skrývat nebezpečí, neboť nesprávně nebo neúplně nastavené kapacitní trhy mohou vést k navýšení nákladů a neefektivnímu využití výrobních kapacit a přeshraniční flexibility. Ve sdělení lze nalézt i další cíle, kde by Komise ráda podrobněji definovala cíle pro zavádění chytrých sítí a jejich komponentů, pokročila ve standardizaci a vybrala nejdůležitější projekty společného zájmu v oblasti energetické infrastruktury, které by mohly využít podpory z fondů EU.