Evropské jaderné fórum

ENEFZástupci ČEZ se pravidelně účastní pracovních skupin a podskupin Evropského jaderného fóra (ENEF) a přispívají tak ke vzniku pozice této platformy.

ENEF je platforma pro odborně moderovanou diskusi o budoucnosti jádra v evropském energetickém mixu, o jeho příležitostech a rizikách. Slouží jako poradní orgán institucí EU v oblastech jako jsou zajištění bezpečnosti dodávek elektřiny, podpora investic, výzkumu a vývoje v energetice a v otázkách evropské legislativy v oblasti využívání bezpečné jaderné energie.

Základem pro jeho fungování je návrh Evropské rady z 8. a 9. března 2007, aby se uskutečnila široká diskuse všech příslušných zainteresovaných stran o příležitostech a rizikách souvisejících s jadernou energií v souvislosti se snižováním emisí oxidu uhličitého a zajištění konkurenceschopnosti. Na základě tohoto impulsu se premiéři České a Slovenské republiky dohodli na každoročním hostování plenárního zasedání Fóra střídavě v Praze a Bratislavě.

Účastníky plenárních zasedání jsou vysocí političtí představitelé řady členských států, zástupci institucí EU, zástupci energetických společností, ale také spotřebitelských a nevládních organizací.

Pracovní skupiny a podskupiny se od ledna 2008 pravidelně scházejí v Bruselu a vedou dialog s Evropskou komisí. Jejími účastníky jsou jak zástupci jaderného průmyslu, tak zástupci neziskových organizací a vlád členských států. Po zaregistrování u sekretariátu ENEF je účast umožněna zástupci každé organizace. Jedná se o pracovní skupinu zabývající se příležitostmi jaderné energetiky, pracovní skupinu pro rizika jaderné energetiky a pracovní skupinu pro transparentnost. Výsledná práce pracovních skupin je základem pro jednání plenárního zasedání.

Pro ČEZ je stěžejní práce ve skupině Rizika, která disponuje čtyřmi odbornými podskupinami. Podskupina pro bezpečnost jaderných zařízení připravila zprávu k veřejné konzultaci o změně právního rámce EURATOM k jaderné bezpečnosti a zabývá se hodnocením zpráv ENSREG k zátěžovým testům jaderných elektráren a zprávy AHGNS k vnitřní bezpečnosti v členských státech v souvislosti s provozem jaderných zařízení. Podskupina k nakládání s radioaktivním odpadem a vyhořelým palivem připravuje podklady navazující na směrnici o bezpečném nakládání s radioaktivním odpadem a vyhořelým jaderným palivem. Pracovní podskupina pro vzdělávání a výcvik se zaměřila na spuštění konferenčního cyklu ENEL a činnosti EHRON. Podskupina k nešíření pracuje na vypracování společného postoje ohledně vývozu.

V roce 2012 se ENEF zaměřil na vyhodnocování poučení z havárie v japonské jaderné elektrárně Fukušima Daiči. Tento proces bude dlouhodobý a ENEF jej bude doprovázet svými výstupy k zlepšení jaderné bezpečnosti a optimalizaci evropské legislativy. Návrh na revizi směrnice k jaderné bezpečnosti plánuje Evropská komise vydat koncem roku 2012.

V roce 2013 se vedla diskuse o energetickém rámci pro rok 2030, o nových investicích a jaderné bezpečnosti. Evropská komise požadovala vést debatu o celé šíři energetiky, ne samostatně o jaderné energii. Více informací v Aktualitě.

 

Berlín není místo k diskusi o jádře, zaznělo v Bratislavě na ENEF

Ve dnech 16. a 17. června se v Bratislavě konalo deváté plenární zasedání Evropského jaderného fóra (ENEF). Zaměřilo se na transparentnost, přínos jádra pro bezpečnost a pro rámec 2030.

Slovenský premiér Fico ve svém projevu shrnul přínosy jádra pro Slovensko a vyjádřil přesvědčení, že Evropská komise na pozadí přijímání směrnice o jaderné bezpečnosti vede politiku, která vede k utlumení jednoho ze zásadních zdrojů evropského mixu. Připomněl, že je třeba brát v úvahu celkové náklady obnovitelných zdrojů, a to včetně jejich účinnosti, která může být v mnoha případech sporná, např. při uvážení energetické náročnosti při výrobě a likvidaci solárních panelů. Premiér Sobotka jádro považuje za zcela legitimní část mixu, která značně přispívá k boji proti klimatickým změnám a k zajištění energetické bezpečnosti.

Komisař Oettinger připustil, že potřebujeme všechny technologie v globálním mixu, přičemž není možné vést diskusi, zda jádro ano či ne, ale jak současně s obnovitelnými zdroji. Ohradil se proti tomu, že by byl proti jaderné energii, v každé zemi je vnímán jinak, on sám chce být neutrální. Za zásadní téma současnosti považuje Hinkley Point C, kde je podle něj jasné, že soukromý sektor nechce jít do stavby s plným rizikem a žádá si feed-in, což jsou slovy komisaře peníze ze státního rozpočtu. Vyjádřil lítost nad tím, že se ENEF aktivně neúčastní neziskové organizace, přesto ale věří, že ENEF má i v následujícím roce v Praze co projednávat.

Předseda pracovní skupiny Transparentnost Richard Adams se vyslovil pro spojení diskuse o jádře s diskusí o ostatních zdrojích, o co se poprvé neúspěšně Komise pokusila v únoru při Berlínském fóru. Podle Sebastiana Sasse (SASS Consulting AG) je třeba řešit důvěru v jadernou energetiku, protože současné jaderné elektrárny byly schvalovány před desetiletími a důvěra klesá. Stefan Hirschberg (Paul Scherrer Institut) označil z pohledu celkových nákladů jadernou energii za nejlepší technologii a představil postup analýzy vícekriteriálního rozhodování, kterou by se měl ENEF v následujícím roce zabývat, aby zmapoval podporu jaderné energie. Michel Matheu (EURELECTRIC) zdůraznil roli jádra v zajištění energetické bezpečnosti a v rámci 2030. EU by podle něj měla důvěřovat řešením založeným na trhu.

V diskusi zaznělo, že by Komise měla rozlišovat ve sdělení k bezpečnosti mezi diverzifikací uranu a jaderného paliva, což doposud nečinila. Možnost zařazení ENEF pod Berlínské fórum se nesetkala s pozitivní reakcí, jednak by jádro nezískalo dostatečný prostor, jednak by nebyla účast umožněná každému jako v případě ENEF. O další budoucnosti ENEF chce Komise rozhodnout do konce roku. Z úst francouzského zástupce nakonec zaznělo, že je těžce představitelné, proč by se diskuse o energetice měla vést v Berlíně, který je symbolem konce jaderné energetiky a symbolem ideologie obnovitelných zdrojů.

Zápisy z jednotlivých formací je možné v anglickém jazyce nalézt na http://ec.europa.eu/energy/nuclear/forum/forum_en.htm