Zahraniční majetkové účasti

Jsme úspěšní v rámci evropské energetiky

V zahraničí Skupina ČEZ podniká zejména v oblasti distribuce, výroby, obchodu a prodeje elektřiny, dále v oblasti obchodu a prodeje zemního plynu, obchodování s komoditami na velkoobchodním trhu a aktivně působí v oblasti energetických služeb a obnovitelných zdrojů. Skupina ČEZ podniká v zahraničí zejména v Německu, Francii, Polsku, Rumunsku, Bulharsku, na Slovensku a v Turecku. V Nizozemsku působí společnosti zprostředkující vlastnictví a zajišťující financování Skupiny ČEZ.

 

vlajka - BulharskoBulharská republika

 

 • Společnost CEZ Bulgaria EAD byla založena v roce 2005aby zastupovala Skupinu ČEZ na bulharském energetickém trhu. Její hlavní činnost se zaměřuje především na podporu aktivit Skupiny ČEZ v Bulharsku a poskytování sdílených a podpůrných služeb. Další důležitou úlohou CEZ Bulgaria EAD je koordinace činností všech firem společnosti ČEZ v Bulharsku.

Výroba

V Bulharsku Skupina ČEZ disponuje instalovaným výkonem 5,0 MW.

elektrárna OrešecFotovoltaická elektrárna Orešec se rozkládá na ploše 10 hektarů. Byla postavena na místě opuštěné továrny na zpracování dřeva v průmyslové zóně Orešec. Díky ekologické výrobě elektrické energie bude ročně ušetřeno 6900 tun CO2.

mapa - Bulharsko

Distribuce elektřiny

Distribuční společnost CEZ Razpredelenie Bulgaria AD působí v západní části Bulharska na ploše cca 40.000 km2 (téměř 3 mil. obyvatel) - jedná se o oblasti Sofia-city, Sofia, Blagoevgrad, Kyustendil, Pernik, Pleven, Lovech, Vratsa, Montana, Vidin. V dubnu 2015 byla založena 100% dceřiná společnost CEZ Razpredelenie - CEZ ICT Bulgaria EAD, která poskytuje informační a telekomunikační služby.

Prodej elektřiny

Prodej elektřiny oprávněným zákazníkům a obchody na velkoobchodním trhu zajišťuje společnost CEZ Trade Bulgaria EAD. Prodejem elektřiny koncovým zákazníkům v Bulharsku se zabývá rovněž společnost CEZ Elektro Bulgaria AD. Jedná se o obchodní společnost, která byla založena v roce 2006 na základě požadavků vyplývajících ze změny Energetického zákona a z evropských předpisů souvisejících s přijetím Bulharska do Evropské unie (zejména směrnice 2003/54/ES).

V Bulharsku byla založena společnost CEZ ESCO Bulgaria EOOD, která se zabývá realizací energetických projektů pro koncové zákazníky na bulharském trhu.

Více informací naleznete na www.cez.bg

 

vlajka RumunskoRumunsko

 

 • Činnost společnosti CEZ Romania S.A. se zaměřuje především na podporu aktivit Skupiny ČEZ v Rumunsku a poskytování sdílených a podpůrných služeb. Další důležitou úlohou CEZ Romania S.A. je koordinace činností všech firem společnosti ČEZ v Rumunsku.

Výroba

Zdroje Skupiny ČEZ v Rumunsku disponují instalovaným elektrickým výkonem ve výši 622 MW.

větrný park FantaneleČEZ v listopadu 2012 připojil do sítě poslední z 240 turbín větrných farem Fantanele a Cogealac - s celkovým instalovaným výkonem 600 MW, což představuje největší projekt svého druhu v Evropě. Větrná farma Fantanele a Cogealac se rozkládá na ploše 12 x 6 kilometrů v rumunské provincii Dobrudža ve vzdálenosti 17 km od Černého moře. V projektu jsou instalovány větrné turbíny GE 2,5xl s jednotkovým instalovaným výkonem 2,5 MW. Jedná se o typ větrné elektrárny s výškou 100 metrů a průměrem rotoru 99 metrů. Projekt je umístěn s maximálním ohledem na životní prostředí, větrné podmínky v lokalitě jsou výtečné. Produkce větrné farmy představuje zhruba 10% podíl na rumunském trhu energie z obnovitelných zdrojů.

Podívejte se na video z výstavby větrného parku Fantanele-Cogaelac! (natočeno: listopad 2012)

MVE ResitaV roce 2011 CEZ Romania S.A. nabyla 100 % podíl v rumunské společnosti TMK Hydroenergy Power S.R.L. Aktivem společnosti je hydroenergetický systém nazývaný zkráceně Reşita, který se nachází v regionu Caras Severin poblíž města Reşita (cca 30 km od srbských hranic). Sestává se ze 4 přehradních nádrží a 4 malých vodních elektráren. Celkový instalovaný výkon soustavy dosahoval cca 18 MW. Po rekonstrukci se instalovaný výkon zvýšil na 22 MW.

 

mapa - Rumunsko

Distribuce elektřiny

Distribuční společnost Distributie Energie Oltenia S.A. působí v jihozápadní části Rumunska (v oblastech Arges, Dolj, Gorj, Olt, Mehedinti, Teleorman and Valcea), kde žije více než 3,5 mil. obyvatel. Zajišťuje dodávky pro téměř 1,4 milionu oprávněných zákazníků.

Prodej elektřiny

Obchodování s elektrickou energií zajišťuje společnost CEZ Trade Romania S.R.L. Částečně se podílí také na prodeji elektřiny oprávněným zákazníkům, za který odpovídá především společnost CEZ Vanzare S.A.

Více informací naleznete na www.cez.ro

 

vlajka - PolskoPolská republika

 

 • Základním cílem společnosti CEZ Polska sp. z o.o. je podpora aktivit Skupiny ČEZ v Polsku a poskytování sdílených a podpůrných služeb. Další důležitou úlohou CEZ Polska sp. z o.o. je koordinace činností všech firem společnosti ČEZ v Polsku.Společnost sídlí ve Varšavě.

Výroba

V Polsku disponuje Skupina ČEZ celkovým instalovaným výkonem 681 MW, z čehož 678,4 MW připadá na uhelné elektrárny a 2,5 MW na elektrárny vodní.

elektrárna ELCHOInstalovaný výkon černouhelné elektrárny Skawina činí 490 MW (včetně malé vodní elektrárny Skawinka v jejím areálu). Elektrárna ELCHO (na obrázku) vyrábí kombinovaně elektřinu a teplo ve dvou moderních blocích o celkové instalované kapacitě 208 MW. Elektrárna Chorzów využívá jako další významné energetické palivo biomasu.

V květnu 2013 byla spuštěna nová malá vodní elektrárna v lokalitě Borek Szlachecki o instalovaném výkonu 0,9 MW.

Více informací

mapa - Polská republika

Prodej elektřiny

V roce 2007 byla za účelem obchodování s elektrickou energií v Polsku založena společnost CEZ Trade Polska sp. z o.o., se sídlem ve Varšavě a podílem ČEZ, a. s., ve výši 100%. Tato společnost v současnosti prodává elektřinu velkoodběratelům (průmyslovým podnikům) i malým a středním firmám.

Dalšími společnostmi v Polsku, ve kterých ČEZ vlastní 100% podíl, jsou společnost CEZ Towarowy Dom Maklerski sp.z o.o. (dříve CEZ Cieplo Polska sp. z o.o.), která nyní plní funkci prostředníka pro burzovní obchody, a CEZ Produkty Energetyczne Polska Sp. z.o.o., která se zabývá nakládáním s odpady a vedlejšími energetickými produkty.

Prodej - ESCO služby

V říjnu 2017 provedla Skupina ČEZ akvizici 50% podílu ve společnosti OEM Energy sp. z o.o. zabývající se modernizací a instalací solárních termických a fotovoltaických panelů. V prosinci 2017 dále došlo k podpisu kupní smlouvy na akvizici 100% podílu ve společnosti Metrolog, která se dlouhodobě věnuje komplexním službám v decentrální výrobě elektřiny a tepla. Skupina ČEZ se v Polsku dále zaměřuje na organický růst prostřednictvím společnosti CEZ ESCO Polska sp. z o.o., které se podařilo v roce 2017 získat několik projektů v oblasti energetických úspor.

Více informací naleznete na www.cezpolska.pl

 

vlajka - Slovenská republikaSlovenská republika

 

 • V prosinci 2008 byla v rámci spolupráce ČEZ s maďarským koncernem MOL založena společnost CM European Power International s.r.o. (CMEPI), v roce 2009 pak společnost CM European Power Slovakia s.r.o. (CMEPS), obě se sídlem v Bratislavě. V květnu 2013 došlo k rozhodnutí o sloučení obou společností, s účinností od 1. 6. 2013 společnost CMEPI s.r.o. přestala v právním smyslu existovat a jejím právním nástupcem je společnost CMEPS s.r.o. Její hlavní aktivitou je provoz teplárny v areálu bratislavské rafinerie Slovnaft.
 • Skupina ČEZ v roce 2017 již na Slovensku nedisponovala žádnými výrobními kapacitami. Do 30. 11. 2016 zajišťovala výrobu technologické páry a elektřiny v rafinerii Slovnaft společnost CM European Power Slovakia, s. r. o., jež byla součástí skupiny společných podniků ČEZ a MOL.

Prodej elektřiny a zemního plynu

Prodej elektřiny a plynu je realizován společností CEZ Slovensko, s.r.o, která je dodavatelem zákazníkům ve všech segmentech, tedy domácnostem, malým a středním firmám i velkoodběratelům (významným průmyslovým podnikům) na Slovensku.

Oficiální stránky ČEZ Slovensko naleznete na www.cez.sk

 

vlajka - Turecká republikaTurecká republika

 

 • Na základě dohody o strategické spolupráci Skupiny ČEZ a Skupiny Akkök Group byl vytvořen společný podnik Akenerji Elektrik Üretim A. S. , který provozuje několik vodních elektráren a větrný park Ayyildiz. Důležitým projektem v rámci společného podniku je také paroplynová elektrárna Egemer na východě Turecka.
 • Prostřednictvím Akcez Enerji A. S., druhého společného podniku Skupiny ČEZ a Akkök Group, vlastní ČEZ podíl v distribuční společnosti Sakarya Elektrik Dagıtım A.S. (SEDAS). Na konci roku 2012 byla také (na základě nové turecké legislativy o unbundligu) vytvořena prodejní společnost Sakarya Elektrik Perakende Satis A.S. (SEPAS).

Výroba

vodní elektrárna HimmetliVýrobu elektřiny zajišťuje společnost Akenerji Elektrik Üretim A.S. a její dceřiné společnosti.

Skupina ČEZ tak spoluvlastní elektrárny o celkovém instalovaném výkonu 1221,1 MW. Portfoliu dominuje paroplynová elektrárna Egemer o instalovaném výkonu 904 MW a vodní elektrárny o instalovaném výkonu 288,9 MW. Výkon větrných elektráren činí 28,2 MW.

Podívejte se na profily a fotogalerie z vodních elektráren v Turecku

Stavba paroplynové elektrárny Egemer o výkonu 904 MW na jihovýchodním pobřeží Turecka byla zahájena v říjnu 2011. V srpnu 2014 Skupina ČEZ spolu s partnerem, tureckou společností Akkök, převzali elektrárnu od dodavatele a zahájili přímý provoz. Mimořádně efektivní zdroj s účinností přesahující 57 % a životností minimálně 30 let by měl ročně vyrobit až 7000 GWh elektrické energie.  

Přehled elektráren spoluvlastněných Skupinou ČEZ v Turecku
Elektrárna Druh Instalovaný výkon (MW) Uvedení do provozu
Egemer paroplynová 904 2014
Ayyıldız RES větrná 5 x 3, 4 x 3,3 2009, 2016
Bulam vodní 7,03 2010
Burc Bendi vodní 27,33 2010
Feke I vodní 2 x 14,5 2012
Feke II vodní 69,35 2010
Gökkaya vodní 2 x 14 2012
Himmetli vodní 2 x 13,5 2012
Uluabat vodní 97,02 2010

mapa - Turecko

 

vlajka - SRNSpolková republika Německo

CEZ Deutschland GmbH

Skupina ČEZ působí v Německu od roku 2001. Hlavním cílem společnosti CEZ Deutschland GmbH bylo obchodování s elektrickou energií na území Německa. Vzhledem k liberalizaci trhu a zjednodušení licenčních podmínek v Německu se obchoduje přes CEZ Deutschland GmbH jen část elektrické energie. Zbývající část obchoduje ČEZ, a. s. přímo. CEZ Deutschland GmbH působí na německém trhu rovněž jako podpora potenciálních M & A aktivit území Spolkové republiky Německo.

mpa - NěmeckoVýroba

Mezi hlavní cíle Skupiny ČEZ v její aktualizované strategii se řadí posílení pozice v oblasti obnovitelných zdrojů v regionu střední a západní Evropy. V této souvislosti ČEZ v dubnu 2016 oznámil svůj strategický záměr významně investovat do obnovitelných zdrojů energie, do rozvoje decentralizovaných technologií a inovativních řešení na západních trzích (zejména do obnovitelných zdrojů v Německu). Po prověření mnoha akvizičních příležitostí oznámila na počátku prosince 2016 Skupina ČEZ první akvizici onshore (pevninské) farmy větrných elektráren v provozu na německém trhu. Celkově vlastní společnosti Skupiny ČEZ ve Spolkové republice Německo pevninské parky větrných elektráren s instalovaným výkonem více než 133 MW.

Akvizice technologických firem

V Německu směřovaly investice ČEZ také do nových technologií. Prostřednictvím fondu Inven Capital vstoupil ČEZ do firmy Sunfire, jež rozvíjí a uvádí do průmyslové výroby nejpokrokovější energetické technologie přispívající ke snižování emisí CO2 a rozvoji decentralizovaných zdrojů, a také do společnosti sonnen, světové jedničky ve výrobě inteligentních bateriových systémů na skladování energie pro domácnosti. Investicí do společnosti tado° se ČEZ vedle chytrých zákaznických řešení v oblasti elektrické energie vydala i do sektoru poskytování tepla, resp. chlazení. Poslední investicí je podíl ve společnosti Cloud & Heat Technologies, která přináší unikátní řešení využívající teplo ze serverů k vytápění a ohřevu vody pro komerční prostory.

Skupina ČEZ vstupuje na německý trh ESCO služeb - kupuje společnost Elevion

Elevion je předním poskytovatelem komplexních technických řešení a zavedenou značkou na německém ESCO trhu. Společnost Elevion poskytuje energetické služby velkým průmyslovým a stavebním podnikům, městům a samosprávám. Tržby Elevionu v posledních pěti letech rostly průměrným tempem přes 30 procent ročně a mezi jeho zákazníky patří významné firmy z leteckého, automobilového, potravinářského, zdravotnického nebo technologického průmyslu.

FrancieFrancie

 

Prostřednictvím akvizice 9 větrných farem získaných od renomované developerské společnosti ABO Wind vstoupila v roce 2017 Skupina ČEZ na francouzský trh obnovitelných zdrojů. Lokality rozmístěné v šesti regionech Francie jsou ve fázi pokročilého developmentu, během 5 let může být postaveno až 100 MW instalovaného výkonu. Elektrárny disponují provozní podporou ve formě garantované výkupní ceny na 15 let.

 

Ostatní zahraniční aktivity Skupiny ČEZ

Kromě Bulharska, Rumunska, Polska, Turecka a Slovenska vlastní Skupina ČEZ aktiva i v dalších zemích. Naše činnost je v těchto teritoriích obvykle minimalizována (obchodní zastoupení, monitoring aktuálních příležitostí). V některých státech vlastní Skupina ČEZ pouze společnosti, jejichž prostřednictvím ovládá svá aktiva v jiných zemích.

vlajka - AlbánieAlbánská republika

 

 • 2009 – ČEZ, a. s. nabyl 76 % podíl v albánské distribuční společnosti Operatori i Sistemit te Shperndarjes Sh.A. se sídlem v Tiraně. Zbylých 24 % vlastnil albánský stát.
 • 16.10.2014 vstoupila v účinnost dohoda o narovnání uzavřená mezi společnostmi Skupiny ČEZ a Albánií. Tato dohoda narovnává veškeré nároky mezi Skupinou ČEZ na jedné straně a Albánskou republikou na straně druhé vztahující se k investici ČEZ do CEZ Shperndarje a do albánského energetického sektoru. Podle ní ČEZ získá celkem 100 milionu EUR, tedy částku obdobnou počáteční investici do nákupu albánské distribuční společnosti. Došlo tak k ukončení arbitráže vedené proti Albánii kvůli neochráněné investici do distribuční společnosti.
 • V současné době Skupina ČEZ vlastní v Albánii společnost Shared Services Albania Sh.A. (založená v roce 2009 za účelem poskytování sdílených a podpůrných služeb).

 

vlajka - MaďarskoMaďarsko

 

 • Společnost CEZ Hungary Ltd. získala v roce 2006 licenci k obchodování s elektrickou energií a v průběhu roku 2006 tak začala vykonávat běžnou obchodní činnost. Společnost se aktivně účastní obchodů s elektrickou energií na maďarském trhu.
 • V březnu 2009 byla v rámci spolupráce ČEZ s maďarským koncernem MOL založena společnost MOL - CEZ European Power Hungary Ltd. (MCEPH). V roce 2012 byly pozastaveny práce na projektu výstavby paroplynové elektrárny o výkonu 850 MW v lokalitě Százhalombatta, v níž se nachází nejdůležitější rafinerie společnosti MOL Nyrt. Podíl Skupiny ČEZ ve společnosti byl prodán k 31.10.2014.

Oficiální stránky ČEZ Hungary naleznete na www.cez.hu

 

vlajka - Nizozemské královstvíNizozemské království

 

 • ČEZ, a. s. v Nizozemském království nevykonává vlastní obchodní činnost v oblasti energetiky, níže uvedené společnosti jsou holdingovými a financujícími společnostmi.
 • Společnosti CEZ Silesia B.V., CEZ Chorzow B.V. a CEZ Poland Distribution B.V. nabyl ČEZ, a. s. v souvislosti s pořízením podílů v polských elektrárnách ELCHO a Skawina s. Model vlastnictví polských elektráren tak ČEZ, a. s. převzal od prodávajícího. Nyní má CEZ Poland Distribution B.V. rovněž podíl ve společnosti Eco-Wind Construction S.A. v Polsku.
 • V roce 2008 vznikl společný podnik ČEZ a MOL, kde oba partneři vlastní stejný podíl ve výši 50 %, společnost CM European Power International  B.V.
 • V souvislosti s financováním projektů Skupiny ČEZ, zejména projektu MIBRAG, byla v roce 2009 v Nizozemském království založena společnost CEZ International Finance B.V.
 • V lednu 2011 byla v Nizozemském království založena společnost CEZ Bulgarian Investments B.V. Jedná se o 100 % dceřinou společnost ČEZ, a. s. založenou s cílem podpory rozvoje obnovitelných zdrojů Skupiny ČEZ v Bulharsku.