Zahraniční majetkové účasti

Jsme úspěšní v rámci evropské energetiky

Skupina ČEZ působí mezinárodně, v zemích střední, západní a jihovýchodní Evropy a v Turecku. Aktivity rozvíjí v oblasti distribuce, výroby, obchodu a prodeje elektřiny a zemního plynu, tradingu, poskytování energetických služeb a výstavby a rozvoje obnovitelných zdrojů. Skupina ČEZ podniká v zahraničí zejména v Německu, Francii, Polsku, Rumunsku, Bulharsku, na Slovensku a v Turecku. Omezený rozsah činností vykonává Skupina ČEZ také v Maďarsku, Srbsku a v Nizozemí.

vlajka - Slovenská republika

Slovenská republika

Prodej komodit a ESCO služby

Slovenský energetický trh se vyvíjel dlouhou dobu společně s českým, a je tak pro ČEZ logicky jedním ze základních trhů pro další rozvoj, a to zejména s ohledem na moderní energetiku a služby ESCO.

 • ČEZ působí na slovenském trhu prostřednictvím dceřiné společnosti ČEZ Slovensko, která je jedním Slovenskoz významných alternativních dodavatelů elektřiny a plynu na slovenském trhu v segmentu firem, kde má 2000 zákazníků. Zároveň nabízí inovativní produkty a služby moderní energetiky (ESCO) jako výstavbu a provoz kogeneračních jednotek.
 • Celková dodávka v roce 2017 za všechny segmenty zákazníků dosáhla u elektřiny 1 773 GWh elektřiny, tedy obdobného objemu jako v roce 2016, a u zemního plynu 3 060 GWh s meziročním nárůstem o 668 GWh.
 • ČEZ Slovensko je od roku 2017 dceřinou společností ČEZ ESCO, středoevropského lídra na trhu nové energetiky. Na slovenském trhu se přímo etablovaly i některé další dceřiné společnosti ČEZ ESCO. Společnost ENESA zde poskytuje komplexní energetické služby se zárukou úspor (EPC) a její projekt v nemocnici ve Svidníku získal v roce 2018 cenu za nejlepší projekt úspor na Slovensku. Společnost AZ KLIMA SK je bratislavskou dcerou české jedničky na trhu vzduchotechniky AZ KLIMA.
 • Dalšími dceřinými společnostmi ČEZ ESCO působícími na Slovensku jsou: ČEZ Distribučné sústavy zaměřující se na lokální distribuční soustavy, SpravbytkomfortBytkomfort poskytující teplárenské služby v Prešově a v Nových Zámcích a společnost Serviskomfort, zabezpečující servisní a správcovské činnosti pro společnost Spravbytkomfort. Firma KLF-Distribúcia je společným podnikem, který má za cíl vybudovat a provozovat 110 kV rozvodnu v průmyslovém areálu v Kysockom Novom Meste.

Více informací naleznete na www.cez.sk

 

vlajka - SRN

Spolková republika Německo

Expanze obnovitelných zdrojů energie je jedním z hlavních pilířů německého energetického přechodu na nízkouhlíkovou a udržitelnou energetiku, tzv. Energiewende, založeného zvláště na úsporách a obnovitelných zdrojích. Podíl obnovitelných zdrojů na výrobě elektřiny plynule narůstá. Záměrem země je zvýšit jej tak, aby v roce 2025 dosáhl 40–45 % a v roce 2035 potom 55–60 % z celkové výroby elektřiny. Dalším cílem je snížit do roku 2050 emise skleníkových plynů o 80–95 % ve srovnání s rokem 1990.

Výroba elektřiny

 • Mezi hlavní cíle Skupiny ČEZ v její aktualizované strategii se řadí posílení pozice v oblasti obnovitelných zdrojů v regionu střední a západní Evropy. V této souvislosti ČEZ v dubnu 2016 oznámil svůj strategický záměr významně investovat do obnovitelných zdrojů energie, do rozvoje decentralizovaných technologií a inovativních řešení na západních trzích (zejména do obnovitelných zdrojů v Německu).
 • Wind turbine GermanyPo prověření mnoha akvizičních příležitostí oznámila na počátku prosince 2016 Skupina ČEZ první akvizici onshore (pevninské) farmy větrných elektráren v provozu na německém trhu.
 • Celkově vlastní společnosti Skupiny ČEZ ve Spolkové republice Německo 53 turbín v pevninských parcích větrných elektráren s celkovým instalovaným výkonem 133,5 MW.
 • Výroba dosáhla v roce 2017 hodnoty 270 milionů kWh, a pokryla tak spotřebu 90 tisíc německých domácností. Pro rok 2018 je plánována produkce přes 300 milionů kWh.
 • Koncem roku 2018 získala Skupina ČEZ díky spolupráci s renomovanými místními developery projekty pevninských větrných elektráren o potenciálním celkovém instalovaném výkonu až 190 MW. Projekty budou soutěžit v systému německých aukcí především v letech 2020 - 2022. Celkový instalovaný výkon těchto elektráren bude záležet právě na výsledku aukcí.

mpa - Německo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nová energetika

 • V Německu směřovaly investice ČEZ v uplynulých také do nových technologií.
 • tadoProstřednictvím fondu Inven Capital vstoupil ČEZ do firmy Sunfire, jež rozvíjí a uvádí do průmyslové výroby nejpokrokovější energetické technologie přispívající ke snižování emisí CO2 a rozvoji decentralizovaných zdrojů, a také do společnosti sonnen, světové jedničky ve výrobě inteligentních bateriových systémů na skladování energie pro domácnosti.
 • Investicí do společnosti tado° se ČEZ vedle chytrých zákaznických řešení v oblasti elektrické energie vydala i do sektoru poskytování tepla, resp. chlazení.
 • Poslední investicí je podíl ve společnosti Cloud & Heat Technologies, která přináší unikátní řešení využívající teplo ze serverů k vytápění a ohřevu vody pro komerční prostory.
 • V roce 2018 došlo k významnému navýšení podílu Inven Capital ve společnostech Cloud & Heat Technologies a tado°.

Prodej elektřiny

 • Skupina ČEZ působí v Německu od roku 2001.
 • Hlavním cílem společnosti CEZ Deutschland GmbH bylo obchodování s elektrickou energií na území Německa. Vzhledem k liberalizaci trhu a zjednodušení licenčních podmínek v Německu se obchoduje přes CEZ Deutschland GmbH jen část elektrické energie. Zbývající část obchoduje ČEZ, a. s., přímo.
 • CEZ Deutschland GmbH působí na německém trhu rovněž jako podpora potenciálních M&A aktivit území Spolkové republiky Německo.

Prodej - ESCO služby

 • V srpnu 2017 Skupina ČEZ majetkově vstoupila do skupiny Elevion s dvěma tisíci zaměstnanci, tradicí od roku 1863 a ročními tržbami cca 8 mld. Kč tvoří stabilní základnu pro další růst v ESCO segmentu na německém trhu.
 • Elevion je předním poskytovatelem komplexních technických řešení a zavedenou značkou na německém ESCO trhu. Společnost Elevion poskytuje energetické služby velkým průmyslovým a stavebním podnikům, městům a samosprávám.
 • Tržby Elevionu v posledních pěti letech rostly průměrným tempem přes 30 procent ročně a mezi jeho zákazníky patří významné firmy z leteckého, automobilového, potravinářského, zdravotnického nebo technologického průmyslu.
 • V červenci 2018 vstoupila Skupina ČEZ do skupiny Kofler Energies zabývající se širokým spektrem, ESCO služeb, zejména pak dodávkami a instalačními pracemi pro průmysl a administrativní budovy.

Více informací naleznete na www.cezdeutschland.de

FrancieFrancie

Cíle evropské energetické politiky pro využití energie z obnovitelných zdrojů implementovala Francie v srpnu 2015, kdy přijala zákon o energetické transformaci pro zelený růst dokládající záměr navýšit podíl obnovitelných zdrojů energie na konečné hrubé spotřebě energie v roce 2020 na 23 % a do roku 2030 na 32 %. Rozvojové cíle výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů ve Francii pro pobřežní větrné elektrárny jsou ambiciózní a představují dobrou šanci pro zapojení zahraničních investorů.

Výroba elektřiny

 • výroba větrné elektrárny Německo 2017Prostřednictvím akvizice 9 větrných farem získaných od renomované developerské společnosti ABO Wind vstoupila v roce 2017 Skupina ČEZ na francouzský trh obnovitelných zdrojů.
 • Lokality rozmístěné v šesti regionech Francie jsou ve fázi pokročilého developmentu, během 5 let může být postaveno až 100 MW instalovaného výkonu. Elektrárny disponují provozní podporou ve formě garantované výkupní ceny na 15 let.
 • Jako první zahájí provoz v druhé polovině roku 2019 větrný park v lokalitě Ascheres-le-Marché.
 • Na začátku roku 2019 získala Skupina ČEZ další projekty onshore větrných elektráren ve Francii o potenciálním celkovém instalovaném výkonu až 116 MW. Celkově tak ČEZ ve Francii připravuje výstavbu větrných elektráren o celkovém instalovaném výkonu více než 215 MW.

Nová energetika

 • Ve Francii ČEZ také investoval v sektoru tzv. nové energetiky. Prostřednictvím fondu Inven Capital vstoupil ČEZ do firem Vulog a Cosmo Tech.
 • Zatímco první z firem je významným globálním hráčem na poli technologických řešení pro ekologický carsharing, druhá společnost se specializuje na vývoj softwarové platformy pro optimalizaci rozhodování v rámci řízení kritické infrastruktury a procesů.

Více informací naleznete na www.cezfrance.fr

 

vlajka - PolskoPolská republika

V Polsku působí Skupina ČEZ od roku 2006. Vlastní zde dvě uhelné elektrárny a jednu malou vodní elektrárnu, druhý malý vodní zdroj je ve výstavbě. Kromě kombinované výroby elektřiny a tepla se věnuje rovněž prodeji elektřiny a plynukoncovým zákazníkům. Od roku 2016 intenzivně rozvíjí ESCO aktivity prostřednictvím společnosti CEZ ESCO Polska a zároveň investuje do akvizic dalších firem činných v této oblasti. Koordinaci všech společností ČEZ v Polsku se věnuje firma CEZ Polska.

Výroba elektřiny a tepla

 • V Polsku disponuje Skupina ČEZ celkovým instalovaným výkonem 569 MW. Provozuje zde dvě chorzowčernouhelné elektrárny: Skawinu (330 MW) a Chorzow (238 MW), která kromě uhlí spaluje rovněž biomasu. Obě fungují zároveň jako teplárny. Skawina zásobuje především přilehlé město Krakov, Chorzow dodává teplo doměsta Katovice a dalších okolních obcí.
 • V těsné blízkosti elektrárny Skawina funguje malá vodní elektrárna Borek Szlachecki (0,885 MW). V současnosti probíhá rovněž výstavba další malé vodní elektrárny Skawinka II (0,9 MW), která nahradí původní elektrárničku Skawinka I. Předpoklad uvedení do provozu je rok 2020.

Podívejte se na profil elektrárny Skawina.

 

Podívejte se na profil elektrárny Chorzow.

mapa - Polská republika

Prodej elektřiny a plynu

 • Prodejem elektřiny a zemního plynu koncovým zákazníkům se v Polsku od roku 2007 zabývá společnost CEZ Trade Polska. Elektřinu poskytuje velkoodběratelům (průmyslovým podnikům) i malým a středním firmám.
 • Dalšími společnostmi v Polsku, ve kterých ČEZ vlastní 100% podíl, jsou společnost CEZ Towarowy Dom Maklerski (dříve CEZ Cieplo Polska), která plní funkci prostředníka pro burzovní obchody, a CEZ Produkty Energetyczne Polska, která se zabývá nakládáním s odpady a vedlejšími energetickými produkty.

Prodej - ESCO služby

 • ČEZ ESCO Polska od svého založení v roce 2016 poskytuje služby v oblasti energetické účinnosti a úspor pro podniky, místní správu, školy, obytné budovy, nemocnice či kanceláře. Realizovala řadu projektů veřejného osvětlení, modernizace energetického hospodářství, instalace fotovoltaických panelů apod.
 • V říjnu 2017 provedla Skupina ČEZ akvizici 50% podílu ve společnosti OEM zabývající se modernizací a instalací solárních termických a fotovoltaických panelů. V prosinci 2017 dále došlo k podpisu kupní smlouvy na akvizici 100% podílu ve společnosti Metrolog, která se dlouhodobě věnuje komplexním službám v decentrální výrobě elektřiny a tepla.

Více informací naleznete na www.cezpolska.pl

 

vlajka RumunskoRumunsko

 

Na rumunském energetickém trhu Skupina ČEZ působí od roku 2005, kdy koupila jednu z tamních distribučních společností. Kromě distribuce se věnuje výrobě a prodeji elektřiny, prodeji plynu, obchodování s komoditami a ESCO aktivitám. Koordinaci činností všech firem společnosti ČEZ v Rumunsku, podporu jejich aktivit a poskytování sdílených služeb má na starost společnost CEZ Romania.

Výroba elektřinyFantanele

 • V Rumunsku Skupina ČEZ provozuje pouze obnovitelné zdroje o celkovém výkonu 622 MW. V letech 2010-2012 vybudovala v lokalitách Fantanele a Cogealac největší pevninskou větrnou farmu v Evropě. V rumunské provincii Dobrudža, asi 17 km od Černého moře, se na ploše 12 x 6 kilometrů rozkládá 240 turbín GE s jednotkovým instalovaným výkonem 2,5 MW. Jedná se o typ větrné elektrárny s výškou 100 metrů a průměrem rotoru 99 metrů. Celková kapacita větrného parku činí 600 MW.

Grebla

 • Na západě země, v regionu Caras Severin poblíž města Reşita (cca 30 km od srbských hranic), vlastní Skupina ČEZ hydroenergetický systém Reşita. Sestává ze čtyř přehradních nádrží a čtyř malých vodních elektráren (Grebla, Crainicel 1, Crainicel 2 a Breazova). Po rekonstrukci činí instalovaný výkon 22 MW.

 

Podívejte se na profil a fotogalerii větrného parku Fantanele - Cogealac

Podívejte se na profil komplexu elektráren Reşita!

 

mapa - Rumunsko

Distribuce elektřiny

 • Distribuční společnost Distributie Energie Oltenia působí v jihozápadní části Rumunska, v oblastech Arges, Dolj, Gorj, Olt, Mehedinti, Teleorman a Valcea. Zajišťuje dodávky províce než 1,4 milionu oprávněných zákazníků.

Prodej elektřiny a plynu

 • Prodej elektřiny a plynu oprávněným zákazníkům má na starost společnost CEZ Vanzare. Obchodování s elektrickou energií, plynem a se zelenými certifikáty na velkoobchodních trzích zajišťuje společnost CEZ Trade Romania. ta se zároveň částečně podílí i na prodeji elektřiny zákazníkům.

Prodej - ESCO služby

 • V roce 2018 vznikla společnost CEZ ESCO Romania, s cílem poskytovat energetické služby zákazníkům. První akvizicí v oblasti ESCO je společnost Hi Tech Clima, jeden z lídrů v oblasti klimatizací a vzduchotechniky (HVAC) na rumunském trhu. Společnost Hi Tech Clima dodává zařízení do továren, logistických parků, kanceláří, nákupních center i do běžných domů. Má celou řadu mezinárodních klientů a zakázky po celé Evropě, včetně Česka.

Více informací naleznete na www.cez.ro

 

vlajka - BulharskoBulharská republika

 

Na bulharský energetický trh vstoupila Skupina ČEZ v roce 2005. V zemi se věnuje především distribuci a prodeji elektřiny, vlastní zde rovněž fotovoltaickou elektrárnu Orešec a poskytuje energetické služby. Aktivity firem Skupiny ČEZ v Bulharsku koordinuje společnost CEZ Bulgaria, která zároveň působí jako prostředník mezi společnostmi ČEZ a klíčovými institucemi energetického trhu.

Distribuce elektřiny

 • Distribuční společnost CEZ Razpredelenie Bulgaria vznikla sloučením tří distribučních společností, které Skupina ČEZ koupila v roce 2005. Působí v západní části Bulharska na ploše cca 40.000 km2 - jedná se o oblasti Sofia-city, Sofia, Blagoevgrad, Kyustendil, Pernik, Pleven, Lovech, Vratsa, Montana a Vidin. Obsluhuje téměř 3 miliony zákazníků. Její 100% dceřiná společnost CEZ ICT Bulgaria poskytuje informační a telekomunikační služby.

Prodej elektřiny

 • Prodej elektřiny koncovým zákazníkům na volném trhu a obchody na velkoobchodním trhu zajišťuje společnost CEZ Trade Bulgaria. Prodejem elektřiny koncovým zákazníkům v Bulharsku se zabývá rovněž společnost CEZ Elektro Bulgaria.

mapa - Bulharsko

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výroba elektřinyOrešec

 • V Bulharsku Skupina ČEZ provozuje fotovoltaickou elektrárnu Orešec s instalovaným výkonem 5,0 MW. Elektrárna se rozkládá na ploše 10 hektarů, v areálu opuštěné továrny na zpracování dřeva v průmyslové zóně Orešec. Do provozu byla uvedena v roce 2012. Ročně vyrobí kolem 6 GWh ekologické elektřiny.

 

 

Podívejte se na profil a fotogalerii fotovoltaické elektrárny Orešec!

ESCO služby

 • Společnost CEZ ESCO Bulgaria se zabývá realizací energetických projektů pro koncové zákazníky na bulharském trhu.

Více informací naleznete na www.cez.bg

 

vlajka - Turecká republikaTurecká republika

 

 • Do Turecka vstoupila Skupina ČEZ v roce 2008. Prostřednictvím Akcez Enerji, společného podniku s tureckými partnery, vlastní ČEZ podíl v distribuční společnosti Sakarya Elektrik Dagıtım AS (SEDAS) a v prodejní společnosti Sakarya Elektrik Perakende Satis AS (SEPAS). Další společný podnik, Akenerji Elektrik Üretim, provozuje několik vodních elektráren, větrný park Ayyildiz a paroplynovou elektrárnu Egemer na východě Turecka.

Výroba elektřiny

 • vodní elektrárna HimmetliVýrobu elektřiny zajišťuje společnost Akenerji Elektrik Üretim a její dceřiné společnosti. Skupina ČEZ tak spoluvlastní elektrárny o celkovém instalovaném výkonu 1 224 MW. Portfoliu dominuje paroplynová elektrárna Egemer o instalovaném výkonu 904 MW a sedm vodních elektráren o instalovaném výkonu 288,9 MW. Výkon větrných elektráren činí 28,2 MW.

 

Podívejte se na profily a fotogalerie z vodních elektráren v Turecku

Přečtěte si informace o paroplynové elektrárně Egemer

Přečtěte si informace o větrném parku Ayyildiz.

Přehled elektráren spoluvlastněných Skupinou ČEZ v Turecku
Elektrárna Druh Instalovaný výkon (MW) Uvedení do provozu
Egemer paroplynová 904 2014
Ayyıldız RES větrná 5 x 3, 4 x 3,3 2009, 2016
Bulam vodní 7,03 2010
Burc Bendi vodní 27,33 2010
Feke I vodní 2 x 14,5 2012
Feke II vodní 69,35 2010
Gökkaya vodní 2 x 14 2012
Himmetli vodní 2 x 13,5 2012
Uluabat vodní 97,02 2010

Turecko

Distribuce elektřiny

 • Distribuční společnost Sakarya Elektrik Dagıtım (SEDAS), ovládaná společností ČEZ a jejím tureckým partnerem AKKÖK, působí v průmyslově vyspělé severozápadní turecké provincii Sakarya. Dodává elektřinu zhruba 1,3 milionům zákazníků.

Prodej elektřiny

 • Elektřinu koncovým zákazníků prodává společnost Sakarya Elektrik Perakende Satis (SEPAS), kterávznikla v roce 2012 na základě legilsativy o unbundlingu.

Více informací naleznete na webech společných podniků Akenerji Elektrik Üretim a Akcez Enerji.

 

Ostatní zahraniční aktivity Skupiny ČEZ

Kromě výše uvedených zemí vlastní Skupina ČEZ některá menší aktiva i v dalšíchstátech. V některýchse jednápouze o společnosti, jejichž prostřednictvím Skupina ČEZ ovládá svá aktiva v jiných zemích.

 

vlajka - MaďarskoMaďarsko

 

 • Prodejem elektřiny se zabývá od roku 2006 společnost CEZ Hungary (CEZ Magyarország).

Více informací naleznete na www.cez.hu

 

vlajka - Nizozemské královstvíNizozemské království

 

 • Skupina ČEZ v zemi působí na velkoobchodním trhu s elektřinou a zemním plynem (obojí s fyzickým i finančním vypořádáním), vlastní podnikatelskou činnost tam nevykonává. Tamní dceřinné společnosti jsou holdingovými nebo financujícími společnostmi.