Zahraniční majetkové účasti

Jsme úspěšní v rámci evropské energetiky

    Pro správnou funkčnost Flashe je nutné mít povolen JavaScript a nainstalovánu aktuální verzi Flash pluginu společnosti Adobe.
    Plugin je ke stažení zde.

V zahraničí se Skupina ČEZ zaměřuje zejména na trhy ve střední a jihovýchodní Evropě, na kterých již v nějaké formě působí, a na rozvoj obnovitelných zdrojů energie. Aktivní společnosti sídlí kromě České republiky také v Bulharsku, Rumunsku, Polsku, Turecku a na Slovensku.

 

Bulharská republika

vlajka - Bulharsko

 

 

 

 • Společnost CEZ Bulgaria EAD byla založena v roce 2005aby zastupovala Skupinu ČEZ na bulharském energetickém trhu. Její hlavní činnost se zaměřuje především na podporu aktivit Skupiny ČEZ v Bulharsku a poskytování sdílených a podpůrných služeb. Další důležitou úlohou CEZ Bulgaria EAD je koordinace činností všech firem společnosti ČEZ v Bulharsku.

Výroba

elektrárna VarnaV Bulharsku Skupina ČEZ disponuje instalovaným výkonem 1 265 MW, z toho 1 260 MW v uhelné elektrárně Varna a 5 MW ve fotovoltaické elektrárně Orešec.

Černouhelná Elektrárna Varna (TEC Varna EAD) leží v severovýchodním Bulharsku v blízkosti stejnojmenného černomořského přístavu a její umístění tak představuje poměrně významnou logistickou výhodu. Díky svému instalovanému výkonu 1 260 MW (6 x 210 MW) je největší klasickou elektrárnou Skupiny ČEZ. Varna spaluje importované černé uhlí.

 

elektrárna OrešecFotovoltaická elektrárna Orešec se rozkládá na ploše 10 hektarů. Byla postavena na místě opuštěné továrny na zpracování dřeva v průmyslové zóně Orešec. Díky ekologické výrobě elektrické energie bude ročně ušetřeno 6900 tun CO2.

 

mapa-Bulharsko

 

Distribuce elektřiny

Distribuční společnost CEZ Razpredelenie Bulgaria AD působí v západní části Bulharska na ploše cca 40.000 km2 (téměř 3 mil. obyvatel) - jedná se o oblasti Sofia-city, Sofia, Blagoevgrad, Kyustendil, Pernik, Pleven, Lovech, Vratsa, Montana, Vidin. V dubnu 2015 byla založena 100% dceřiná společnost CEZ Razpredelenie - CEZ ICT Bulgaria EAD, která poskytuje informační a telekomunikační služby.

Prodej elektřiny

Prodej elektřiny oprávněným zákazníkům a obchody na velkoobchodním trhu zajišťuje společnost CEZ Trade Bulgaria EAD. Prodejem elektřiny koncovým zákazníkům v Bulharsku se zabývá rovněž společnost CEZ Elektro Bulgaria AD. Jedná se o obchodní společnost, která byla založena v roce 2006 na základě požadavků vyplývajících ze změny Energetického zákona a z evropských předpisů souvisejících s přijetím Bulharska do Evropské unie (zejména směrnice 2003/54/ES).

Více informací naleznete na www.cez.bg

 

Rumunsko

vlajka Rumunsko

 

 

 

 • Činnost společnosti CEZ Romania S.A. se zaměřuje především na podporu aktivit Skupiny ČEZ v Rumunsku a poskytování sdílených a podpůrných služeb. Další důležitou úlohou CEZ Romania S.A. je koordinace činností všech firem společnosti ČEZ v Rumunsku.

Výroba

Zdroje Skupiny ČEZ v Rumunsku disponují instalovaným elektrickým výkonem ve výši 622 MW.

větrný park FantaneleČEZ v listopadu 2012 připojil do sítě poslední z 240 turbín větrných farem Fantanele a Cogealac - s celkovým instalovaným výkonem 600 MW, což představuje největší projekt svého druhu v Evropě. Větrná farma Fantanele a Cogealac se rozkládá na ploše 12 x 6 kilometrů v rumunské provincii Dobrudža ve vzdálenosti 17 km od Černého moře. V projektu jsou instalovány větrné turbíny GE 2,5xl s jednotkovým instalovaným výkonem 2,5 MW. Jedná se o typ větrné elektrárny s výškou 100 metrů a průměrem rotoru 99 metrů. Projekt je umístěn s maximálním ohledem na životní prostředí, větrné podmínky v lokalitě jsou výtečné. Produkce větrné farmy představuje zhruba 10% podíl na rumunském trhu energie z obnovitelných zdrojů.

Podívejte se na video z výstavby větrného parku Fantanele-Cogaelac! (natočeno: listopad 2012)

MVE ResitaV roce 2011 CEZ Romania S.A. nabyla 100 % podíl v rumunské společnosti TMK Hydroenergy Power S.R.L. Aktivem společnosti je hydroenergetický systém nazývaný zkráceně Reşita, který se nachází v regionu Caras Severin poblíž města Reşita (cca 30 km od srbských hranic). Sestává se ze 4 přehradních nádrží a 4 malých vodních elektráren. Celkový instalovaný výkon soustavy dosahoval cca 18 MW. Po rekonstrukci se instalovaný výkon zvýšil na 22 MW.

 

mapa - Rumunsko

Distribuce elektřiny

Distribuční společnost CEZ Distributie S.A. působí v jihozápadní části Rumunska (v oblastech Arges, Dolj, Gorj, Olt, Mehedinti, Teleorman and Valcea), kde žije více než 3,5 mil. obyvatel. Zajišťuje dodávky pro téměř 1,4 milionu oprávněných zákazníků.

Prodej elektřiny

Obchodování s elektrickou energií zajišťuje společnost CEZ Trade Romania S.R.L. Částečně se podílí také na prodeji elektřiny oprávněným zákazníkům, za který odpovídá především společnost CEZ Vanzare S.A.

Více informací naleznete na www.cez.ro

 

Polská republika

vlajka - Polsko

 

 

 

 • Základním cílem společnosti CEZ Polska sp. z o.o. je podpora aktivit Skupiny ČEZ v Polsku a poskytování sdílených a podpůrných služeb. Další důležitou úlohou CEZ Polska sp. z o.o. je koordinace činností všech firem společnosti ČEZ v Polsku.Společnost sídlí ve Varšavě.

Výroba

V Polsku disponuje Skupina ČEZ celkovým instalovaným výkonem 681 MW, z čehož 678 MW připadá na uhelné elektrárny a 3 MW na elektrárnu vodní.

elektrárna ELCHOInstalovaný výkon černouhelné elektrárny Skawina činí 490 MW (včetně malé vodní elektrárny Skawinka v jejím areálu). Elektrárna ELCHO (na obrázku) vyrábí kombinovaně elektřinu a teplo ve dvou moderních blocích o celkové instalované kapacitě 208 MW. Obě elektrárny využívají jako další významné energetické palivo biomasu.

V květnu 2013 byla spuštěna nová malá vodní elektrárna v lokalitě Borek Szlachecki o instalovaném výkonu 0,9 MW.

Více informací

Velký potenciál spatřuje Skupina ČEZ v Polsku ve výstavbě nových větrných zdrojů. Developer větrných parků, společnost Eco-Wind Construction S.A., má v Polsku rozpracované projekty o celkovém výkonu více než 700 MW. Podíl ČEZ, a. s. v této společnosti (prostřednictvím CEZ Poland Distribution B.V.) je 100%.

mapa - Polská republika

Prodej elektřiny

V roce 2007 byla za účelem obchodování s elektrickou energií v Polsku založena společnost CEZ Trade Polska sp. z o.o., se sídlem ve Varšavě a podílem ČEZ, a. s., ve výši 100%. Tato společnost v současnosti prodává elektřinu velkoodběratelům (průmyslovým podnikům) i malým a středním firmám.

Dalšími společnostmi v Polsku, ve kterých ČEZ vlastní 100% podíl, jsou společnost CEZ Towarowy Dom Maklerski sp.z o.o. (dříve CEZ Cieplo Polska sp. z o.o.), která nyní plní funkci prostředníka pro burzovní obchody, a CEZ Produkty Energetyczne Polska Sp. z.o.o., která se zabývá nakládáním s odpady a vedlejšími energetickými produkty.

Více informací naleznete na www.cezpolska.pl

 

Slovenská republika

vlajka - Slovenská republika

 

 

 

 • V prosinci 2008 byla v rámci spolupráce ČEZ s maďarským koncernem MOL založena společnost CM European Power International s.r.o. (CMEPI), v roce 2009 pak společnost CM European Power Slovakia s.r.o. (CMEPS), obě se sídlem v Bratislavě. V květnu 2013 došlo k rozhodnutí o sloučení obou společností, s účinností od 1. 6. 2013 společnost CMEPI s.r.o. přestala v právním smyslu existovat a jejím právním nástupcem je společnost CMEPS s.r.o. Její hlavní aktivitou je provoz teplárny v areálu bratislavské rafinerie Slovnaft.

Výroba

Výrobu technologické páry a elektřiny zajišťuje společnost CM European Power Slovakia, s. r. o. Odběratelem je rafinerie Slovnaft (součást skupiny MOL). Celkový instalovaný výkon teplárny Slovnaft je 114 MW.

Prodej elektřiny a zemního plynu

Prodej elektřiny a plynu je realizován společností CEZ Slovensko, s.r.o, která je dodavatelem zákazníkům ve všech segmentech, tedy domácnostem, malým a středním firmám i velkoodběratelům (významným průmyslovým podnikům) na Slovensku.

Oficiální stránky ČEZ Slovensko naleznete na www.cez.sk

 

Turecká republika

vlajka - Turecká republika

 

 

 

 • Na základě dohody o strategické spolupráci Skupiny ČEZ a Skupiny Akkök Group byl vytvořen společný podnik Akenerji Elektrik Üretim A. S. , který provozuje několik vodních elektráren a větrný park Ayyildiz. Důležitým projektem v rámci společného podniku je také paroplynová elektrárna Egemer na východě Turecka.
 • Prostřednictvím Akcez Enerji A. S., druhého společného podniku Skupiny ČEZ a Akkök Group, vlastní ČEZ podíl v distribuční společnosti Sakarya Elektrik Dagıtım A.S. (SEDAS). Na konci roku 2012 byla také (na základě nové turecké legislativy o unbundligu) vytvořena prodejní společnost Sakarya Elektrik Perakende Satis A.S. (SEPAS).

Výroba

vodní elektrárna HimmetliVýrobu elektřiny zajišťuje společnost Akenerji Elektrik Üretim A.S. a její dceřiné společnosti.

Skupina ČEZ tak spoluvlastní elektrárny o celkovém instalovaném výkonu 1288,9 MW. Portfoliu dominuje paroplynová elektrárna Egemer o instalovaném výkonu 904 MW a vodní elektrárny o instalovaném výkonu 284,7 MW. Výkon větrných elektráren činí 15 MW.

Podívejte se na profily a fotogalerie z vodních elektráren v Turecku

Stavba paroplynové elektrárny Egemer o výkonu 904 MW na jihovýchodním pobřeží Turecka byla zahájena v říjnu 2011. V srpnu 2014 Skupina ČEZ spolu s partnerem, tureckou společností Akkök, převzali elektrárnu od dodavatele a zahájili přímý provoz. Mimořádně efektivní zdroj s účinností přesahující 57 % a životností minimálně 30 let by měl ročně vyrobit až 7000 GWh elektrické energie.  

Přehled elektráren spoluvlastněných Skupinou ČEZ v Turecku
Elektrárna Druh Instalovaný výkon (MW) Uvedení do provozu
Egemer paroplynová 904 2014
Ayyıldız RES větrná 5 x 3 2009
Bulam vodní 7,03 2010
Burc Bendi vodní 27,33 2010
Feke I vodní 2 x 14,5 2012
Feke II vodní 69,35 2010
Gökkaya vodní 2 x 14 2012
Himmetli vodní 2 x 13,5 2012
Uluabat vodní 97,02 2010

mapa - Turecko

 

Ostatní zahraniční aktivity Skupiny ČEZ

Kromě Bulharska, Rumunska, Polska, Turecka a Slovenska vlastní Skupina ČEZ aktiva i v dalších zemích. Naše činnost je v těchto teritoriích obvykle minimalizována (obchodní zastoupení, monitoring aktuálních příležitostí). V některých státech vlastní Skupina ČEZ pouze společnosti, jejichž prostřednictvím ovládá svá aktiva v jiných zemích.

Albánská republika

vlajka - Albánie

 

 

 

 • 2009 – ČEZ, a. s. nabyl 76 % podíl v albánské distribuční společnosti Operatori i Sistemit te Shperndarjes Sh.A. se sídlem v Tiraně. Zbylých 24 % vlastnil albánský stát.
 • 16.10.2014 vstoupila v účinnost dohoda o narovnání uzavřená mezi společnostmi Skupiny ČEZ a Albánií. Tato dohoda narovnává veškeré nároky mezi Skupinou ČEZ na jedné straně a Albánskou republikou na straně druhé vztahující se k investici ČEZ do CEZ Shperndarje a do albánského energetického sektoru. Podle ní ČEZ získá celkem 100 milionu EUR, tedy částku obdobnou počáteční investici do nákupu albánské distribuční společnosti. Došlo tak k ukončení arbitráže vedené proti Albánii kvůli neochráněné investici do distribuční společnosti.
 • V současné době Skupina ČEZ vlastní v Albánii společnost Shared Services Albania Sh.A. (založená v roce 2009 za účelem poskytování sdílených a podpůrných služeb).

 

Maďarsko

vlajka - Maďarsko

 

 

 • Společnost CEZ Hungary Ltd. získala v roce 2006 licenci k obchodování s elektrickou energií a v průběhu roku 2006 tak začala vykonávat běžnou obchodní činnost. Společnost se aktivně účastní obchodů s elektrickou energií na maďarském trhu.
 • V březnu 2009 byla v rámci spolupráce ČEZ s maďarským koncernem MOL založena společnost MOL - CEZ European Power Hungary Ltd. (MCEPH). V roce 2012 byly pozastaveny práce na projektu výstavby paroplynové elektrárny o výkonu 850 MW v lokalitě Százhalombatta, v níž se nachází nejdůležitější rafinerie společnosti MOL Nyrt. Podíl Skupiny ČEZ ve společnosti byla prodán k 31.10.2014.

Oficiální stránky ČEZ Hungary naleznete na www.cez.hu

 

Nizozemské království

vlajka - Nizozemské království

 

 

 

 • ČEZ, a. s. v Nizozemském království nevykonává vlastní obchodní činnost v oblasti energetiky, níže uvedené společnosti jsou holdingovými a financujícími společnostmi.
 • Společnosti CEZ Silesia B.V., CEZ Chorzow B.V. a CEZ Poland Distribution B.V. nabyl ČEZ, a. s. v souvislosti s pořízením podílů v polských elektrárnách ELCHO a Skawina s. Model vlastnictví polských elektráren tak ČEZ, a. s. převzal od prodávajícího. Nyní má CEZ Poland Distribution B.V. rovněž podíl ve společnosti Eco-Wind Construction S.A. v Polsku.
 • V roce 2008 vznikl společný podnik ČEZ a MOL, kde oba partneři vlastní stejný podíl ve výši 50 %, společnost CM European Power International  B.V.
 • V souvislosti s financováním projektů Skupiny ČEZ, zejména projektu MIBRAG, byla v roce 2009 v Nizozemském království založena společnost CEZ International Finance B.V.
 • V lednu 2011 byla v Nizozemském království založena společnost CEZ Bulgarian Investments B.V. Jedná se o 100 % dceřinou společnost ČEZ, a. s. založenou s cílem podpory rozvoje obnovitelných zdrojů Skupiny ČEZ v Bulharsku.

 

Spolková republika Německo

vlajka - SRN

 

CEZ Deutschland GmbH

Skupina ČEZ působí v Německu od roku 2001. Hlavním cílem společnosti CEZ Deutschland GmbH bylo obchodování s elektrickou energií na území Německa. Vzhledem k liberalizaci trhu a zjednodušení licenčních podmínek v Německu se obchoduje přes CEZ Deutschland GmbH jen část elektrické energie. Zbývající část obchoduje ČEZ, a. s. přímo. CEZ Deutschland GmbH působí na německém trhu rovněž jako podpora potenciálních M & A aktivit území Spolkové republiky Německo.

JTSD Braunkohlebergbau GmbH

ČEZ, a. s. vlastnila od roku 2009 prostřednictvím společnosti Severočeské doly, a.s., 50% podíl ve společnosti JTSD Braunkohlebergbau GmbH. Tato společnost sídlí v Zeitzu v Německu a je přímým 100% vlastníkem německé společnosti MIBRAG (Mitteldeutsche Braunkohlengesellschaft mbH), která vlastní a provozu dva povrchové hnědouhelné doly.

Tato společnost se v roce 2011 stala součástí Energetického a průmyslového holdingu a.s. - dne 29.6.2012 proběhlo vypořádání (tzv. closing) smlouvy uzavřené dne 28.7.2011 o prodeji 50% podílu ve společnosti JTSD-Braunkohlebergbau GmbH společnostem ze skupiny EPH. Jediným společníkem ve společnosti JTSD-Braunkohlebergbau GmbH je po tomto vypořádání společnost Lignite Investments 1 Limited.