Konsolidační celek Skupiny ČEZ

Konsolidační celek k 31. 12. 2016


Účetní konsolidační celek Skupina ČEZ tvořilo k 30. 6. 2016 celkem 125 společností, z toho 112 bylo konsolidováno plnou metodou a 13 společných podniků ekvivalenční metodou.

Společnosti účetního konsolidačního celku Skupina ČEZ se člení do šesti provozních segmentů:

  • Výroba - tradiční energetika,
  • Výroba - nová energetika,
  • Distribuce,
  • Prodej,
  • Těžba,
  • Ostatní.