Konsolidační celek Skupiny ČEZ

Konsolidační celek k 31. 12. 2015


Účetní konsolidační celek Skupina ČEZ tvořilo k 31. 12. 2015 celkem 107 společností, z toho 92 bylo konsolidováno plnou metodou a 15 společných podniků ekvivalenční metodou.

Společnosti účetního konsolidačního celku Skupina ČEZ se člení do sedmi provozních segmentů:

  • Výroba a obchod Střední Evropa,
  • Výroba a obchod Jihovýchodní Evropa,
  • Distribuce a prodej Střední Evropa,
  • Distribuce a prodej Jihovýchodní Evropa,
  • Těžba Střední Evropa,
  • Ostatní Střední Evropa,
  • Ostatní Jihovýchodní Evropa.