Společnosti Skupiny ČEZ v ČR

Kompletní přehled společností a konsolidační celek

ČEZ Bohunice
ČEZ Bohunice

ČEZ Bohunice a.s. je aktivní v případě projektu výstavby a budoucího provozování nového bloku slovenské jaderné elektrárny Jaslovské Bohunice.

ČEZ Distribuce
ČEZ Distribuce

Společnost ČEZ Distribuce provozuje licencované činnosti provozovatele distribuční soustavy včetně dispečinku na stávajícím distribučním území reg. energetických společností.

ČEZ Distribuční služby
ČEZ Distribuční služby

ČEZ Distribuční služby, s.r.o. byla založena pro komplexní zajištění služeb v oblasti provozování, odstraňování poruch, údržby a oprav distribuční soustavy Skupiny ČEZ.

ČEZ Energetické produkty
ČEZ Energetické produkty

Společnost ČEZ Energetické produkty, s.r.o. zabezpečuje spolehlivou a ekonomicky efektivní obsluhu zařízení předního a zadního palivového cyklu klasických elektráren.

ČEZ Energetické služby
ČEZ Energetické služby

Společnost ČEZ Energetické služby, s.r.o. byla založena pro komplexní zajištění služeb v oblasti provozování energetických hospodářství.

ČEZ Energo
ČEZ Energo

Společnost ČEZ Energo, s.r.o., vznikla jako moderní a zákaznicky orientovaná společnost, jejímž úkolem je zajistit rozvoj a následný provoz malých lokálních výroben elektřiny a tepla.

ČEZ ENERGOSERVIS
ČEZ ENERGOSERVIS

ČEZ ENERGOSERVIS spol. s r.o. je aktivní především v oblasti údržby a oprav jaderných reaktorů, parních turbín a turbogenerátorů a ve výrobě a montáži tlakových nádob, potrubních systémů, atd.

ČEZ ESCO
ČEZ ESCO

ČEZ ESCO je první volbou pro ty, kteří mají zájem o instalaci nebo provoz lokálního energetického zdroje či distribuční sítě a chtějí spotřebovávat energie efektivně a šetrně.

ČEZ ICT Services
ČEZ ICT Services

Akciová společnost ČEZ ICT Services, a. s., vznikla 1. října 2008 fúzí společností ČEZnet, a. s., a ČEZData, s. r. o., za účelem komplexního zajištění ICT služeb po celé ČR.

ČEZ Inženýring
ČEZ Inženýring

Základním zadáním dceřiné společnosti ČEZ Inženýring, s. r. o., je být excelentním centrem inženýrských služeb a jejich výhradním dodavatelem pro společnosti Skupiny ČEZ.

ČEZ Korporátní služby
ČEZ Korporátní služby

Společnost ČEZ Korporátní služby, s.r.o. je integrátorem v poskytování podpůrných služeb ve Skupině ČEZ v oblastech: dopravních služeb, správy nemovitostí a movitého majetku, účetnictví, personálních služeb a dalších...

Inven Capital, investiční fond
Inven Capital, investiční fond

Společnost Inven Capital, investiční fond, a.s., se zaměřuje na hledání růstových příležitostí v decentralizované energetice a příbuzných odvětvích.

ČEZ Obnovitelné zdroje
ČEZ Obnovitelné zdroje

ČEZ Obnovitelné zdroje patří do Skupiny ČEZ, jejím posláním je provozování a další rozvoj obnovitelných zdrojů energie.

ČEZ Prodej
ČEZ Prodej

Společnost ČEZ Prodej, s.r.o. je smluvním partnerem pro všechny zákazníky Skupiny ČEZ. Přešly pod ní obchodní části reg. energetických společností včetně zákazníků, smluv a závazků.

ČEZ Recyklace
ČEZ Recyklace

Společnost ČEZ Recyklace, s.r.o., působí v rámci Skupiny ČEZ jako garant společensky odpovědné a ekologické likvidace výroben tzv. obnovitelných zdrojů v souladu s platnou legislativou.

ČEZ Teplárenská
ČEZ Teplárenská

ČEZ Teplárenská, a. s. výrábí, dodává a prodává teplo koncovým zákazníkům ve všech lokalitách, ve kterých Skupina ČEZ vlastní a provozuje vhodné zdroje.

ČEZ Zákaznické služby
ČEZ Zákaznické služby

ČEZ Zákaznické služby, s.r.o. zajišťují obsluhu malých zákazníků, provoz zákaznických center, služby jednotného telefonického centra Skupiny ČEZ.

Elektrárna Dětmarovice
Elektrárna Dětmarovice

Společnost Elektrárna Dětmarovice, a.s., vznikla 7. 9. 2012 jako 100% dceřiná společnost ČEZ, a. s.

Elektrárna Dukovany II
Elektrárna Dukovany II

Elektrárna Mělník III
Elektrárna Mělník III

Společnost Elektrárna Mělník III, a. s., vznikla 22. 8. 2012 jako 100% dceřiná společnost ČEZ, a. s.

Elektrárna Počerady
Elektrárna Počerady

Do samostatné společnosti Elektrárna Počerady, a.s., byla vložena část podniku OJ Elektrárna Počerady.

Elektrárna Temelín II
Elektrárna Temelín II

Energetické centrum
Energetické centrum

Energetické centrum s.r.o. spadá do divize Výroba ČEZ. Je provozovatelem stejnojmenného zařízení v Jindřichově Hradci. Palivem pro zdroj produkující elektřinu a teplo je výhradně čistá biomasa.

Energocentrum Vítkovice
Energocentrum Vítkovice

Energocentrum Vítkovice, a. s., zabezpečuje spolehlivou a ekonomicky efektivní dodávku energií - zejména elektrické energie, topné a chladicí vody.

Energotrans
Energotrans

Energotrans, a. s. provozuje elektrárnu Mělník I zajišťující čisté a bezpečné teplo pro Prahu.

Lomy Mořina
Lomy Mořina

Lomy Mořina, spol. s.r.o., se zabývá hornickou činností - těžbou a úpravou vápence. Objemem ověřených zásob a velikostí produkce se jedná o významnou těžební společnost v Čechách.

OSC
OSC

OSC, a. s., je aktivní v oblasti výroby, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení.

Severočeské doly
Severočeské doly

Severočeské doly a.s. jsou společností, která vznikla dne 1. ledna 1994 rozhodnutím o privatizaci podstatné části majetku dvou stáních podniků, Doly Nástup Tušimice a Doly Bílina.

ŠKODA PRAHA Invest / ŠKODA PRAHA
ŠKODA PRAHA Invest / ŠKODA PRAHA

Společnosti ŠKODA PRAHA Invest s.r.o. a ŠKODA PRAHA a.s. jsou vedoucími subjekty na českém energetickém trhu v oboru výstavby, rekonstrukce a modernizace energetických celků.

Telco Pro Services
Telco Pro Services

Společnost Telco Pro Services, a. s., patří mezi vyspělé poskytovatele konvergentních služeba poskytuje služby elektronických komunikací v sektoru energetiky, státní správy a podnikatelské sféře.

ÚJV Řež
ÚJV Řež

Společnost ÚJV Řež, a. s., byla založena v roce 1955. Jejím původním posláním byl výzkum v oboru jaderné fyziky, radiochemie a jaderné energetiky.

Další významné společnosti
Další významné společnosti

Další významné společnosti patřící do Skupiny ČEZ.