Informace o společnosti

Společnost ČEZ Bohunice a.s. je jako řízená osoba součástí koncernu řízeného společností ČEZ, a. s., jako řídící osobou. Toto oznámení je činěno v souladu s ustanovením § 79 odst. 3 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, v platném znění.

Základní informace

Obchodní název ČEZ Bohunice a.s.
Sídlo Duhová 2/1444
Praha 4
140 53
28861736
DIČ CZ28861736
Zápis u OR v obchodním rejstříku, vedeného Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 15149, datum zápisu 19. března 2009
Rok založení 2009
Základní kapitál 3 202 400 000 Kč

 

Dokumenty ke stažení

 

Akcionáři

Přehled akcionářů ČEZ Bohunice a.s.
Název společnosti Podíl na ZK (v%)
ČEZ, a. s., Praha 4, Duhová 2/1444, PSČ 140 53 100 %

 

Představenstvo společnosti

Tomáš Petráň

Předseda představenstva od 2. 6. 2018

Narozen 25. 11. 1974

Ing. Petr Závodský

Místopředseda představenstva od 19. 8. 2014

Narozen 1. 10. 1970

Ing. Petr Kubín, Ph.D.

Člen představenstva od 1. 8. 2014

Narozen 24. 7. 1975

Dozorčí rada společnosti

Mgr. Andrzej Martynek

Předseda dozorčí rady od 15. 5. 2018

Narozen 24. 10. 1972

Ing. Martin Jašek

Místopředseda dozorčí rady od 15. 5. 2018

Narozen 31. 5. 1972

Ing. Jan Brožík

Člen dozorčí rady od 1. 3. 2014

Narozen 22. 2. 1972