Informace o společnosti

Společnost ČEZ Energetické produkty, s.r.o.,  je jako řízená osoba součástí koncernu řízeného společností ČEZ, a. s., jako řídící osobou. Toto oznámení je činěno v souladu s ustanovením § 79 odst. 3 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, v platném znění.

Základní informace

Obchodní název ČEZ Energetické produkty, s.r.o.
Sídlo Komenského 534
Hostivice
253 01
IČO 28255933
DIČ CZ28255933
Zápis u OR v obchodním rejstříku veden vedeného Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 135724, datum zápisu 7. března 2008
Rok založení 2008
Základní kapitál 5 000 000,-  Kč

 

Společníci

Přehled společníků ČEZ Energetické produkty, s.r.o.
Název společnosti Podíl na ZK (v%)
ČEZ, a. s. , Praha 4, Duhová 2/1444, PSČ 140 53 100%

 

Management společnosti

Vedení společnosti ČEZ Energetické produkty, s.r.o.

Ing. Pavel Donát
Předseda rady jednatelů pověřený řízením úseku Systémy managementu a legislativy

 • narozen 1969
 • ve funkci od 1. 6. 2010

Absolvent Vysoké školy chemicko-technologické v Praze, obor chemické a energetické zpracování paliv

V letech 1992-2004 byl zaměstnán v Mostecké uhelné společnosti, a.s. nejprve v laboratoři a poté v odboru řízení jakosti. Následně pracoval v automobilovém průmyslu jako manažer jakosti u zahraničních společností ZANINI CZ, s.r.o. a Ishimitsu Manufacturing Czech, s.r.o., v roce 2007 se rovněž podílel na projektech  společnosti ČEZ, a. s. Od roku 2008 je zaměstnancem společnosti ČEZ Energetické produkty, s.r.o..

Pavel Donát je ženatý a má jednu dceru.

Mgr. Ing. Lubomír Kučera
Člen rady jednatelů pověřený řízením úseku Správa a finance

 • narozen 1968
 • ve funkci od 1. 10. 2015

Absolvent ČVUT Fakulty elektrotechnické, obor ekonomika a řízení energetiky a UK Fakulty filosofické, obor historie

V letech 1991-2007 byl zaměstnán v Pražské teplárenské a.s., na vedoucích postech v útvarech financování, controlling a strategie. V letech 2007-2014 pracoval v ČEZ a.s. jako vedoucí útvaru controlling výroby, obchodu a těžby. Poté byl finančním ředitelem ve společnosti EVČ s.r.o., která je součástí Skupiny ČEZ.

Lubomír Kučera je ženatý a má jednoho syna.

Ing. Dušan Timko
Člen rady jednatelů

 • narozen 1962
 • ve funkci od 1. 6. 2017

 

Členové orgánů společnosti

Jednatelé společnosti ČEZ Energetické produkty, s.r.o.

Ing. Pavel Donát

Předseda rady jednatelů

 • narozen 1969

Mgr. Ing. Lubomír Kučera

Místopředseda rady jednatelů

 • narozen 1968

Ing. Dušan Timko

Člen rady jednatelů

 • narozen 1962

Dozorčí rada ČEZ Energetické produkty, s.r.o.

Ing. Ladislav Štěpánek - předseda dozorčí rady

 • narozen 1957
 • člen dozorčí rady od 1. 3. 2014
 • předseda dozorčí rady od 4. 4. 2014

Mgr. Marek Šlégl - místopředseda dozorčí rady

 • narozen 1977
 • člen dozorčí rady od 7. 3. 2008
 • místopředseda dozorčí rady od 4. 4. 2014

Ing. Jiří Pačovský - člen dozorčí rady

 • narozen 1959
 • členem dozorčí rady od 1. 3. 2014