Profil společnosti

Profil společnosti

Společnost ČEZ Energetické produkty s.r.o. vznikla jako moderní a zákaznicky orientovaná společnost, jejímž úkolem je zabezpečit spolehlivou a ekonomicky efektivní obsluhu zařízení předního a zadního palivového cyklu klasických elektráren a odsun a prodej vedlejších energetických produktů (VEP) těchto elektráren.

Vize

Jako dceřiná společnost ČEZ, a. s. budou ČEZ Energetické produkty od roku 2009 zajišťovat v klasických elektrárnách Skupiny ČEZ komplexní služby v oblasti předního palivového cyklu, tedy v oblasti provozu zauhlování a skládkování paliva a zadního palivového cyklu, odsunu VEP včetně jejich likvidace (složiště, prodej, jiné využití), provozu zařízení v této oblasti a v plnění legislativních požadavků.

Činnosti v zadním a následně i v předním palivovém cyklu klasických elektráren by měly být postupně převáděny do ČEZ Energetické produkty, která se bude rozvíjet jako společnost zisková a samofinancovatelná, jež bude mít dva klíčové zákazníky – odběratele VEP a ČEZ. Díky domácímu i zahraničnímu boomu ve stavebnictví se VEP stávají stále zajímavějším obchodním artiklem – podle vedení ČEZ Energetické produkty je reálné, aby se výnosy za jejich prodej do tří let zvýšily až o 90 procent.

Strategie

Hlavními odběrateli VEP jsou stavební společnosti a výrobci stavebních hmot (cementárny a betonárky). Společnost ČEZ Energetické produkty je schopna na základě svých zkušeností, synergií a personální optimalizace provozovat svěřená zařízení s výrazně nižšími náklady, než jejich současný vlastník – klasické elektrárny. Pro ně jsou totiž činnosti, spojené s provozem předního a zadního palivového systému a prodejem VEP v zásadě vedlejší záležitostí, protože jejich hlavním zájmem je výroba elektřiny. Optimalizace nákladů na provoz a zvýšení prodeje VEP povede v rámci Skupiny ČEZ k výrazným finančním úsporám. Cílovým záměrem ČEZ Energetické produkty je postupné rozšíření nabídky služeb pro všechny klasické elektrárny ve Skupině ČEZ a maximální využití současné konjunktury ve stavebnictví a s tím spojený růst prodeje VEP.