ČEZ Energetické služby, s.r.o.

Společnost ČEZ Energetické služby, s.r.o., je jako řízená osoba součástí koncernu řízeného společností ČEZ, a. s., jako řídící osobou. Toto oznámení je činěno v souladu s ustanovením § 79 odst. 3 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, v platném znění.

U společností ČEZ Distribuce, a. s. a ČEZ Energetické služby, s.r.o., je koncernové řízení uplatňováno při plném respektování všech požadavků pravidel unbundlingu vyplývajících z Energetického zákona a Směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2009/72/ES.

Společnost ČEZ Energetické služby, s.r.o. byla založena pro komplexní zajištění služeb v oblasti provozování energetických hospodářství.

ČEZ Energetické služby, s.r.o. má samostatnou webovou prezentaci na adrese www.cez.cz/cezes, kde naleznete všechny potřebné informace o jejích službách.

ID datové schránky: 9dzxkuk