Profil společnosti

Společnost ČEZ Energo, s.r.o. má vlastní internetovou prezentaci na adrese http://www.cez.cz/kogenerace/cs/uvod.html, kde naleznete všechny informace o společnosti.

Profil společnosti

Společnost ČEZ Energo, s.r.o., vznikla jako moderní a zákaznicky orientovaná společnost, jejímž úkolem je zajistit rozvoj a následný provoz malých lokálních výroben elektřiny a tepla.

Vize

Jako dceřiná společnost ČEZ ESCO, a.s. by ČEZ Energo měla výraznou měrou přispět ke zrychlení rozvoje moderních a ekologicky šetrných zdrojů určených ke kombinované výrobě elektřiny a tepla. Cílovými partnery jsou obce a města, provozovatelé CZT, průmysl, nemocnice, sportovní areály, ubytovací zařízení nebo komplexy obytných či administrativních budov.

Strategie

Rozvoj malé kogenerace je v souladu s vizí FUTUR/E/MOTION, kterou Skupina ČEZ deklaruje záměr investovat do nových technologií umožňujících v budoucnosti vyrábět, distribuovat a spotřebovávat elektřinu efektivněji a šetrněji. Spojením Skupiny ČEZ a TEDOM dojde k synergii dlouholetých zkušeností v oblasti provozování kogeneračních jednotek, finanční stability a potřebného potenciálu pro další rozvoj.  

Dlouhodobým cílem nově založeného podniku je instalovat a následně provozovat kogenerační jednotky o kumulovaném výkonu cca 200 MWe, což představuje 10 % tržního potenciálu České republiky.