Profil společnosti

Společnost ČEZ ESCO vznikla s vizí poskytovat zákazníkům vše, co mohou v rámci svých energetických potřeb požadovat. ČEZ ESCO chce být první volbou pro ty, kteří mají zájem o instalaci nebo provoz lokálního energetického zdroje či distribuční sítě a chtějí spotřebovávat energie efektivně a šetrně. ČEZ ESCO kombinuje instalaci úsporných technologií a jejich financování s nabídkou elektřiny a plynu.

Cílovými zákazníky ČEZ ESCO jsou průmyslové společnosti, malé a střední podniky, státní, municipální či privátní organizace a společnosti spravující budovy a areály všech typů od residenčních a administrativních budov, přes nemocnice a školy až po sportovní areály.

ČEZ ESCO realizuje dodávky vlastní kapacitou, prostřednictvím jiných společností ve Skupině ČEZ, nebo ve spolupráci s renomovanými externími partnery. Do současné nabídky ČEZ ESCO patří:

 • Instalace a následný provoz malých (lokálních) energetických zdrojů, zejména kogeneračních jednotek a plynových kotlů, v blízké budoucnosti též fotovoltaiky a dalších technologií
 • Dodávka tepla
 • Řešení v oblasti veřejného osvětlení a osvětlení průmyslových budov a hal
 • Projekty energetických staveb, včetně lokálních distribučních sítí          
 • Komplexní projekty energetických úspor, včetně projektů EPC
 • Prodej elektřiny a plynu

Služby, jež ČEZ ESCO poskytuje, zahrnují celý životní cyklus zařízení od přípravy projektů (studie, projekt), instalaci (v případě potřeby včetně financování) až po následný provoz a údržbu zařízení.

Cílem společnosti je být první volbou pro zákazníky, kteří chtějí spotřebovávat energie efektivně a šetrně.

Skupinu ČEZ ESCO tvoří:

 • ČEZ Slovensko, s.r.o.
 • ČEZ ENERGO, s. r. o.
 • ČEZ Energetické služby, s. r. o.
 • ČEZ Solární s. r. o.
 • Energocentrum Vítkovice, a. s.
 • ČEZ LDS s.r.o.
 • ČEZ Bytové domy s.r.o.
 • ENESA, a. s.
 • AZ KLIMA a.s.
 • EVČ, s. r. o.
 • KART, spol. s.r.o.
 • AirPlus, spol. s.r.o.
 • HORMEN CE a.s.